Podatek VAT Słowacja 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 19.12.2022
 • Przeczytaj w: 4 min

Podatek VAT (value-added tax) od sprzedaży towarów i usług został wprowadzony w Słowacji w 1993 roku. Na dzień dzisiejszy, główna stawka VAT w Słowacji wynosi 20%, a niektóre produkty i usługi objęte są stawkami zredukowanymi w wysokości 10% oraz 0% dla wybranych usług związanych z transportem wewnątrzwspólnotowym. W tym artykule opiszemy najważniejsze kwestie związane z podatkiem VAT w Słowacji, przedstawimy stawki VAT oraz pokażemy proces rejestracji oraz rozliczeń VAT w tym kraju.

podatek VAT Słowacja 2024

Podstawowa stawka VAT w Słowacji

Podstawowa stawka VAT w Słowacji, która obowiązuje dla większości produktów i usług wynosi 20%. Dotyczy ona wszystkich towarów i usług, które nie są uwzględnione w przypadku zredukowanej stawki VAT 10% oraz stawki zerowej.

Obniżona stawka VAT 10% w Słowacji

Stawka 10% VAT w Słowacji obejmuje m.in. takie produkty i usługi, jak:

 • wybrane rodzaje żywności (m.in. mięsa, ryby, nabiał)
 • sprzęt medyczny i terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych
 • wybrane farmaceutyki
 • książki, prasa i inne artykuły drukowane z wyjątkiem publikacji zawierających pow. 50% zawartości reklamowej
 • wybrane usługi hotelowe i inne związane z zakwaterowaniem
 • produkty i usługi oferowane przez podmioty uznane za organizacje dobra publicznego

Obniżona stawka VAT 0% w Słowacji

Podobnie jak w innych krajach EU, takich jak Niemcy, Chorwacja, Rumunia czy Austria, w Słowacji obowiązuje stawka VAT 0% dla wybranych usług związanych z eksportem i przewozem osób i towarów.

Kiedy konieczne jest opłacanie podatku VAT w Słowacji?

Podobnie jak inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Słowacja to stabilnie rozwijający się rynek e-commerce. Według danych Statista, przewidywany wzrost w latach 2023-2027 ma się utrzymać na poziomie ponad 12%. Chociaż kraj ten jest stosunkowo niewielki, penetracja rynkowa jest na wysokim poziomie, przez co coraz więcej firm e-commerce decyduje się na sprzedaż w tym kraju.

Istotną rolę może odgrywać tutaj zachowania użytkowników pod kątem tego, jakiego rodzaju produkty kupują. Kategorie, które są kupowane w Słowacji najczęściej to przede wszystkim elektronika (34%), fashion (24%), meble i akcesoria domowe (16%) oraz kosmetyki i żywność (10%).

Jeśli jednak planujemy rozwijać w tym kraju sprzedaż towarów i rywalizować ze Słowackimi firmami, konieczna może być rejestracja i rozliczanie podatku VAT. Kiedy zachodzi taki obowiązek?

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca magazynuje towary na terenie Słowacji, musi rozliczać podatek VAT w tym kraju. Dotyczy to zarówno korzystania z własnych magazynów, jak i każdej sytuacji, gdy towary magazynowane są przez słowackie firmy oferujące usługę fulfillment.

Po drugie, obowiązek rozliczania podatku VAT w Słowacji zachodzi, jeśli łączna sprzedaż towarów do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR. W tym wariancie można jednak rozliczać VAT zarówno w słowackim Urzędzie Skarbowym, jak i w procedurze VAT OSS, które pozwala firmom e-commerce na uproszczone rozliczanie VAT w ramach UE.

Potrzebujesz wsparcia z rejestracjami, deklaracjami lub rozliczeniami VAT, VAT OSS lub VAT UE? A może szukasz wsparcia w księgowości e-commerce? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś! Daj nam znać, w czym leży problem, a nasi specjaliści zajmą się resztą!

Sprawdź też czym jest VAT OSS, a jeżeli jesteś zarejestrowany rejestracją do niej i rozliczaniem w jej ramach, umów się z nami na konsultację.

Terminy składania deklaracji i opłacania VAT w Słowacji

Miesięczne deklaracje i płatności VAT w Słowacji powinny być składane do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Proces rejestracji VAT w Słowacji

Do złożenia rejestracji VAT w Słowacji jako zagraniczny podmiot gospodarczy wymagany jest kompletny zestaw dokumentów, który obejmuje:

 • Wniosek o rejestrację VAT
 • Dokument potwierdzający rejestrację VAT w innym kraju UE
 • Wyciąg z krajowego rejestru handlowego (oraz wersję przetłumaczoną na język słowacki)
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Należy pamiętać, że proces ten powinien być wykonany przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, która wymaga bycia płatnikiem podatku VAT Słowacji.

Jeśli dokumenty zostaną poprawnie złożone, proces ten nie powinien trwać dłużej niż miesiąc.

Potencjalne kary i odsetki za nieprawidłowości w deklaracjach lub opóźnienia w płatności VAT w Słowacji

Opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT, niedokładne deklaracje lub opóźnienia w płatności podatku VAT podlegają karze w wysokości od 30 do 16 000 EUR.

W wyjątkowych okolicznościach, np. podczas kontroli w zakresie VAT lub gdy deklaracja nie została złożona na żądanie, kara może wynieść nawet 32 000 EUR.

Urząd skarbowy w Słowacji 

Zgłoszenia do VAT można składać elektronicznie, listownie lub osobiście w urzędzie pod adresem:

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32, 850 00 Petržalka

Intrastat w Słowacji

Poza obowiązkiem rejestracji i rozliczania podatku VAT w Słowacji, niektóre firmy mogą być też zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Raporty zawierają informacje o przywozie i wywozie towarów między krajami Unii Europejskiej oraz przemieszczaniu własnych towarów pomiędzy magazynami na terenie różnych krajów.

Obowiązek ten zachodzi po przekroczeniu kwoty 1 000 000 EUR dla przywozu oraz dla wywozu towarów.

Stawki obowiązujące w pozostałych krajach UE, znajdziesz w naszym artykule – Intrastat Progi 2024.

Wsparcie przy rejestracji i rozliczaniu VAT w Słowacji

Jako specjaliści VAT Compliance, oferujemy pełne wsparcie w zakresie rejestracji i rozliczania VAT na terenie Europy. Zapraszamy na konsultację.

Sprawdź również jaki VAT obowiązuje w Unii Europejskiej lub jej poszczególnych krajach: Belgii, Bułgarii, Portugalii, Luksemburgu, Chorwacji, Holandii, Francji, Rumunii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy na Węgrzech.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.