Czym jest przesunięcie magazynowe?

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 24.04.2023
 • Przeczytaj w: 6 min

Przesunięcie magazynowe to inne określenie na tzw. dokument MM (Material Movement) lub przesunięcie międzymagazynowe, które służą do prowadzenia ewidencji magazynowej przemieszczanych towarów w obrębie jednej firmy.

Jako przesunięcia magazynowe określa się także sam proces przemieszczania towarów pomiędzy magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa.

Czym jest przesunięcie magazynowe?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co kryje się pod nazwą przesunięcie magazynowe,
 • Jaka ustawa reguluje zasady dokumentowania przesunięć magazynowych,
 • Czym jest i do czego służy dokument MM,
 • Co powinien zawierać dokument MM,
 • Jakie są inne dokumenty magazynowe.

Jaka ustawa reguluje obieg dokumentów magazynowych?

W Polsce, ustawą, która porusza temat dokumentowania obrotów magazynowych jest ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Co to jest dokument MM?

Dokument MM (przesunięcie magazynowe) to potwierdzenie przemieszczenia materiałów między magazynami. Wykorzystuje się go do kontrolowania relokacji towarów, od momentu jego transportu do pierwszego magazynu, aż do momentu kiedy znajdzie się on w magazynie docelowym.

Sporządzenie dokumentu MM następuje w przypadku sprzedaży lub zakupu towarów, lub relokacji towarów z powodów logistycznych, np. większego popytu na daną kategorię produktu w okolicach magazynu docelowego lub w celu zwiększenia powierzchni magazynowej.

dwóch mężczyzn w magazynie z dokumentami i laptopem

Co powinien zawierać dokument MM?

Przesunięcie magazynowe powinno zawierać takie informacje jak:

 • Numer dokumentu MM,
 • Daty wydania i przyjęcia,
 • Nazwę towarów,
 • Id towaru,
 • Numer partii,
 • Magazyn, z którego następuje przemieszczanie towarów,
 • Magazyn, do którego następuje przemieszczanie towarów,
 • Podpis pracownika odpowiedzialnego za przyjęcie towarów,
 • Jednostkę miary,
 • Ilość towarów,
 • Data ważności.

Inne dokumenty magazynowe

Oprócz dokumentu MM, istnieją także inne dokumenty magazynowe, które można podzielić na przychodowe oraz rozchodowe. Zanim jednak przejdziemy do opisu poszczególnych dokumentów, warto zaznaczyć, że dokument MM wpisuje się zarówno w kategorię dokumentów przychodowych, jak i rozchodowych.

Magazynujesz towary za granicą?

Magazynujesz towary za granicą?

To wymaga rejestracji VAT! Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, chętnie się tym zajmiemy.

Umów się na konsultację

Dokumenty magazynowe przychodowe

Przyjęcia zewnętrzne (PZ) i przyjęcia wewnętrzne (PW)

Przyjęcia zewnętrzne to dokumenty, które są wystawiane przez pracownika magazynu na podstawie potwierdzenia dostawy, przy nieodpłatnym przyjęciu towarów lub przy ich zakupie.

Z kolei przyjęcia wewnętrzne wystawia się podczas przesunięcia między magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa, gdzie żaden kontrahent nie jest częścią procesu. Warto zaznaczyć, że główna różnica między przyjęciem wewnętrznym, a dokumentem MM jest taka, że PW to bardziej szczegółowy dokument, który wydaje się jako potwierdzenie przyjęcia materiałów w różnych jednostek przedsiębiorstwa, a MM jest bardziej ogólnym dokumentem związanym z zarządzaniem materiałami, który może być wykorzystany, m. in., do fakturowania.

Przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne powinny zawierać, m. in.,:

 • daty wystawienia dokumentu i przyjęcia towarów,
 • numer dokumentu,
 • dane i podpisy dostawcy oraz wystawiającego PZ,
 • informacje na temat przesyłanych towarów.

Zwrot wewnętrzny (ZW)

Zwrot wewnętrzny to rodzaj dokumentu wystawianego podczas pobrań towarów, które następnie mogą, ale nie muszą, zostać zwrócone do magazynów. Przykładowo, ZW jest wystawiany podczas pobrań narzędzi lub materiałów, z których część następnie zostanie oddana.

Dokumenty magazynowe rozchodowe

Wydanie na zewnątrz (WZ)

Wydania na zewnątrz to dokumenty, potwierdzający wydanie towarów, które znajdowały się w magazynach, w związku ze sprzedażą lub przesunięciem.

Podobnie jak PW, różnica w przypadku WZ i MM jest taka, że dokument MM jest bardziej ogólny i służy do zarządzania materiałami w firmie, a WZ jest potwierdzeniem wydania materiału z magazynu poza firmę, np. przy sprzedaży klientowi.

Rozchód wewnętrzny (RW)

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument potwierdzający wydanie materiałów z magazynów z racji potrzeb wewnętrznych danej firmy, np. przekazanie z magazynu materiałów biurowych podczas uzupełniania braków. RW jest wystawiany przez jednostkę, która wydaje magazynowane dobra.

regały magazynowe pełne pudełek

Kiedy wystawia się dokument MM?

Nie ma konkretnie wskazanej daty, która określa termin wystawienia dokumentów MM. Można je wystawiać zbiorczo, na przykład na koniec okresu rozliczeniowego, zamiast jednorazowo, po każdym przesunięciu międzymagazynowym.

Ponadto, to, z jakich dokumentów korzysta firma, jest określone w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa.

Chociaż korzystanie z dokumentu MM jest powszechną praktyką, przedsiębiorcy rozbijają go czasami na dwie inne formy, którymi są:

 • Dokument MW – Wydanie z magazynu, które służy do wygenerowania MP,
 • Dokument MP – Przyjęcie do magazynu, które służy do zaksięgowania w magazynie docelowym.

Przesunięcia magazynowe nie tworzą obowiązku podatkowego

Warto również zaznaczyć, że przepisy prawne mówią wprost, że przemieszczanie towarów nie jest sprzedażą, w związku z tym sporządzenie dokumentu nie jest równoznaczne z obowiązkiem podatkowym.

Przesunięcie magazynowe - Podsumowanie

Przesunięcia magazynowe to bardzo istotny aspekt logistyczny dla każdego przedsiębiorcy e-commerce.

Jako proces, pozwalają one zapewniać odpowiedni inwentarz magazynowy w obszarze, gdzie dane produkty mają większy popyt, co ułatwia transport i skraca czas dostawy. Ponadto, odpowiednie rozmieszczenie zapasów swoich towarów pozwala na zagospodarowanie wolnej przestrzeni magazynowej czy stworzenie takiej w magazynach, w które będą bardziej odpowiednie dla innej grupy towarów.

Z kolei jako dokument, przesunięcie magazynowe, czy też dokument MM, służy jako sposób na ewidencjonowanie obrotu magazynowego, dzięki któremu można łatwo śledzić i monitorować aktualne położenie dóbr.

Jeżeli interesuje Cię tematyka e-commerce, sprawdź również inne nasze artykuły:

Natomiast jeżeli działasz w branży e-commerce i potrzebujesz pomocy w zakresie podatku VAT – rejestracji, deklaracji, czy rozliczeń – nie czekaj! Umów się z nami na konsultację i dowiedz się jak nasz zespół specjalistów VAT Compliance może pomóc Twojej firmie!

Antoni Merkun Copywriter i marketer. Z Taxology współpracuje od marca 2023. Zainteresowany SEO oraz content marketingiem.