Numer EORI – co to i jak go uzyskać?

  • Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024
  • Publikacja: 29.10.2020
  • Przeczytaj w: 6 min

Kupujesz lub zamierzasz kupować towary z krajów spoza Unii Europejskiej? A może masz kontrahentów, którzy chcieliby kupić Twoje produkty i również są z krajów spoza UE? Zanim zaczniesz wykonywać takie transakcje powinieneś się postarać o nadanie numeru EORI.

Jest to numer wymagany we wszystkich kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Numer EORI - co to i jak go uzyskać?

Co to jest numer EORI?

Skrót EORI oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification) i jest to jeden z głównych efektów unijnego programu e-Customs, czyli wielu inicjatyw mających na celu uproszczenie procedur i skrócenie czasu odpraw celnych.

Natomiast numerem EORI nazywa się identyfikator (numer identyfikacyjny), który musimy posiadać jeśli chcemy importować towary spoza Unii Europejskiej lub eksportować towary do krajów trzecich. EORI istnieje tylko i wyłącznie na potrzeby celne – kiedy dokonujesz odprawy celnej i prowadzisz kontakty z organami celno-skarbowymi.

Kiedy należy uzyskać numer EORI?

Do posiadania numeru EORI zobligowany jest każdy kto zamierza w przyszłości dokonywać zakupu towarów u kontrahentów spoza Unii Europejskiej lub sprzedawać swoje produkty poza Europę.

Numer EORI muszą posiadać również przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w innych krajach, ale chcą dokonywać importu do krajów Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że EORI musimy posiadać przed dokonaniem odprawy celnej, zanim zaczniemy dokonywać transakcji eksportowych lub importowych, a jeżeli potrzebujesz, dowiedz się jak sprawdzić numer EORI po NIP.

Jak wygląda numer EORI?

Można posiadać tylko jeden numer EORI i jest on ważny dla całego terytorium UE. W Polsce nadawaniem numerów zajmuje się Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Struktura numeru EORI jest zróżnicowana w zależności od kraju, ale zwykle jest on oparty na numerze identyfikacji podatkowej. W Polsce nadany numer EORI składa się z numeru NIP, przedrostka PL i pięciu zer na końcu. Nasz numer EORI wyglądałby następująco: PL527288386100000.

Wiedząc jak wygląda struktura numeru EORI możemy bardzo łatwo sprawdzić czy firma ma aktywny numer w EORI. Najlepiej zrobić to bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej.

Rejestracja i nadanie numeru EORI

Proces rejestracji i nadania numeru EORI w Polsce odbywa się w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT). Wnioski składa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC), więc pierwszym krokiem jest założenie konta na portalu PUESC. Do złożenia wniosku konieczne jest również posiadanie podpisu elektronicznego oraz upoważnienia do reprezentowania podmiotu.

Zakładanie konta PUESC

Pierwszym krokiem związanym z uzyskaniem EORI jest rejestracja w PUESC, która kończy się na nadaniu numeru ID SISC. Można to zrobić poprzez bezpośrednią rejestrację w serwisie lub powiązanie konta z serwisu Login.mf.gov.pl. Kolejnym krokiem jest wybór zakresu uprawnień. Trzeba jednak zaznaczyć, że aby uzyskać numer EORI, należy zawnioskować o rozszerzony zakres uprawnień.

zakładanie konta w PUESC - wybór zakresu

Warto jednak zaznaczyć, że po wyborze zakresu i uzupełnieniu wniosku, użytkownik może podpisać swój wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, w celu uzyskania dostępu do wszystkim narzędzi oferowanych przez portal. Jeżeli tego nie zrobi, nadal otrzyma numer ID SISC, ale nie będzie mógł w pełni korzystać z portalu.

Wymagane dane

Po wyborze zakresu usług, kolejnym etapem jest podanie wymaganych danych. Do tych zaliczają się, m. in., imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości czy adres e-mail, który następnie będzie służył jako login oraz zostanie na niego wysłane potwierdzenie rejestracji i kod aktywacyjny (kod weryfikacyjny).

uzyskiwanie eori / puesc - zakładanie konta, wymagane dane

Zakładając konto użytkownika, po uzupełnieniu danych osobowych, kolejnym wymaganym krokiem będą dane kontaktowe oraz cele rejestracji, których może być kilka. W związku z tym, należy wybrać wszystkie okienka, które są związane z założeniem konta PUESC.

Kolejne kroki dotyczą dodatkowych danych, numeru specjalnego, akcyzy, RODO i oświadczeń. Te, które nie dotyczą rejestracji, można pominąć. Po nich nastąpi podsumowanie, gdzie należy skorzystać z profilu zaufanego, podpisać podpisem kwalifikowanym lub wysłać bez podpisu.

Od tego momentu, użytkownik ma 24 godziny na aktywację konta, a przed pierwszym logowaniem konieczny będzie kod aktywacyjny, który użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail.

W celu sprawdzeni czy numer ID SISC został nadany, po pierwszym zalogowaniu z użyciem ww. kodu, należy się wylogować i ponownie zalogować, a następnie wybrać zakładkę „Mój pulpit”. W otwartym panelu pojawią się dokumenty, wśród których powinna znajdować się informacja o nadaniu identyfikatora SISC dla osoby fizycznej.

Dodajmy, że w przypadku podania błędnych danych, można złożyć na stronie tego samego organu wniosek aktualizacyjny, a opis całego procesu znajdziesz na oficjalnej stronie PUESC.

Nadanie numeru EORI

Mając konto osoby fizycznej w PUESC, możesz przystąpić do uzyskania numeru EORI. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce, o ten numer mogą ubiegać się:

  • firmy krajowe,
  • firmy z krajów spoza UE, jeżeli nie uzyskały dotychczas numeru EORI w innym kraju UE.

Złożenie wniosku

Po udanej rejestracji w PUESC, kolejnym etapem uzyskiwania numeru EORI, jest złożenie wniosku WRP0001 za pośrednictwem ww. platformy, którego podgląd dostępny jest tutaj.

Uzyskując EORI dla firmy krajowej, w karcie danych podstawowych, należy podać NIP, a w karcie dotyczących danych podmiotu należy wpisać:

  • nazwę firmy,
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • formę prawną działalności gospodarczej,
  • kod PKD głównej działalności.

Kolejne etapy wypełniania wniosku wymagają podania danych takich jak adres czy obszary działania, wyznaczeniu reprezentanta, dodania załączników czy zaakceptowaniu oświadczeń.

Warto zaznaczyć, że kluczowym elementem do uzyskania numeru EORI jest tutaj pole obszarów działania, jednym z których jest „Cło”. Pole to należy zaznaczyć, kiedy rozpoczyna się handel z konsumentami w innych krajach UE.

Ponadto, kolejnym polem do zaznaczenia jest odpowiedź na pytanie „Czy nadać numer EORI?”, na które należy zaznaczyć odpowiedź – TAK.

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku WRP0001 należy go podpisać. Podpisanie jest możliwe przy pomocy podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub zaawansowanego podpisu elektronicznego, który jest zweryfikowany przez certyfikat celny.

Po podpisaniu wniosku, należy go przesłać w formie elektronicznej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, przez PUESC w zakładce Mój Pulpit – Do wysyłki i robocze – Dokumentu do wysyłki.

Potwierdzeniem wysłania wniosku jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), po którym rozpocznie się przetwarzanie wniosku. Kiedy zostanie ono ukończone, w zakładce – Mój Pulpit – Moje sprawy i dokumenty – Sprawy – pojawi się decyzja dotycząca rejestracji. Ta może zostać ukończona lub wymagane będzie dosłanie wskazanych w odpowiedzi dokumentów. Natomiast dodajmy, że procedowanie wniosku może potrwać nawet kilka dni.

Sprzedaż do krajów UE to nie tylko EORI, to również podatek VAT!

Sprzedaż do krajów UE to nie tylko EORI, to również podatek VAT!

Jeżeli prowadzisz transakcje z kontrahentami z innych krajów UE, podlegasz obowiązkom związanym z podatkiem VAT. Jeżeli potrzebujesz pomocy w jakimkolwiek aspekcie związanym z VAT, możemy pomóc. W jaki sposób? Sprawdź sam!

Umów się na bezpłatną konsultację

Numer EORI - Podsumowanie

Cały proces uzyskania numeru EORI wydaje się prosty, ale w rzeczywistości potrafi sprawić sporo problemów oraz kosztować dużo cennego czasu. Jeśli masz wątpliwości jak się za to zabrać lub nie chcesz tracić czasu napisz do nas. Pomagamy sprzedawcom online w wielu kwestiach związanych z rozliczeniami VAT, pomożemy Ci również uzyskać EORI, którym będziesz mógł się posługiwać we wszystkich operacjach celno-skarbowych. Jedyne co musisz zrobić, to umówić się na bezpłatną konsultację.

Adam Grabiński Marketing Manager szczególnie zafascynowany digital marketingiem. W Taxology od kwietnia 2020 do stycznia 2023.