Co to jest VAT-OSS (One-Stop-Shop)? Zmiany dotyczące rozliczeń VAT w UE dla sprzedawców online – Amazon, eBay, sklep internetowy

 • Ostatnia aktualizacja: 10.04.2024
 • Publikacja: 06.10.2021
 • Przeczytaj w: 10 min

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje procedura VAT-OSS (One-Stop-Shop), która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE?

Co to jest VAT-OSS?

Z tego artykułu dowiesz się, m. in,:

 • Czym jest VAT OSS,
 • VAT OSS kogo dotyczy,
 • Jak skorzystać z procedury unijnej VAT OSS,
 • Jak przebiega rejestracja do VAT OSS,
 • Kiedy należy dokonać rejestracji do VAT OSS,
 • Deklaracja VAT OSS, jak ułatwia rozliczenia podatku VAT,
 • Deklaracja VAT OSS, jaki jest termin jej składania,
 • Czym różni się i kto może skorzystać z nieunijnej procedury VAT OSS,
 • Jaki jest obowiązkowy okres ewidencji w ramach procedury VAT OSS,
 • Jakie korzyści płyną z procedury unijnej VAT OSS.

Co to jest VAT-OSS?

System VAT OSS, czyli Value Added Tax – One-Stop-Shop to rozszerzenie procedury VAT-MOSS. Procedura OSS polega na uproszczonym rozliczeniu podatku VAT dla przedsiębiorców sprzedających m.in. towary i usługi cyfrowe przez internet.

System VAT OSS, czyli następca VAT-MOSS

VAT-MOSS to skrót pochodzący od angielskiej nazwy procedury VAT Mini One Stop Shop. Można przetłumaczyć ją jako mini punkt kompleksowej obsługi lub – mniej dosłownie – procedurę jednego okienka.

Wprowadzenie w życie procedury MOSS było związane ze zmianą zasad opodatkowania usług świadczonych online (usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) dla osób fizycznych, niebędących płatnikiem VAT. Usługi te zostały opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania odbiorców usług. Żeby ograniczyć obowiązek rejestracji na VAT w poszczególnych krajach, postanowiono wprowadzić uproszczoną procedurę.

Procedura VAT-MOSS była dobrowolna, tj. podmioty świadczące usługi cyfrowe na rzecz osób indywidualnych zamieszkujących różne kraje Unii Europejskiej mogły, ale nie musiały korzystać z uproszczenia. W przypadku braku zgłoszenia do procedury konieczna byłaby jednak rejestracja na VAT w poszczególnych krajach, gdzie prowadzona jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów i usług.

VAT-OSS – ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT

VAT-OSS jest procedurą, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

Wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS, z dniem 1 lipca 2021, zostały zmienione progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii. Zamiast oddzielnych progów w poszczególnych krajach wprowadzono jeden limit 10 000 euro dla całej Unii Europejskiej. Na granicę limitu sprzedaży składa się suma wartości dostaw towarów do innych krajów Unii Europejskiej (a nie pojedynczych krajów UE).

W praktyce, firma dokonująca sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej, po przekroczeniu powyższego progu sprzedaży, jest zobligowana do rejestracji VAT w krajach, do których wysyła towary. Musi również składać deklaracje VAT w kraju nabywcy i dokonywać terminowej płatności do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Po wprowadzeniu procedury VAT-OSS sprzedawcy mogą prowadzić rozliczenia VAT poprzez złożenie jednej deklaracji w kraju swojej siedziby (np. w polskim urzędzie skarbowym). Nie ma znaczenia, że sprzedaż jest prowadzona do kilku krajów Unii Europejskiej.

 

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z procedury VAT-OSS, sprawdź, czy faktycznie masz obowiązek rozliczania podatku VAT. Jeżeli Twoja sprzedaż nie przekracza limitu sprzedaży 10 000 euro, możesz rozliczać podatek VAT według stawki VAT kraju, z którego wysyłasz towary. W rezultacie będziesz mieć na głowie mniej formalności.

Pamiętaj, że procedura OSS dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej i nie będzie miała zastosowania np. dla Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Sprawdź także: jaki VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii.

Czy można zastosować VAT-OSS jedynie w wybranych krajach?

Wprowadzone przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Decydując się na VAT-OSS, musisz objąć nim całą swoją sprzedaż w każdym kraju Unii Europejskiej.

Co to oznacza? Załóżmy, że sprzedajesz swoje towary konsumentom w CzechachAustrii i Włoszech. Gdy zdecydujesz się skorzystać z uproszczenia podatkowego w zakresie VAT, będzie ono dotyczyło wszystkich państw, do których wysyłasz towary. Nie możesz wybrać, że np. transakcje z klientami z Czech będziesz rozliczał na wcześniejszych zasadach, a VAT-OSS zastosujesz tylko dla klientów z Austrii i Włoch. Jeśli jednak nie zarejestrujesz się do procedury VAT-OSS, wówczas będziesz musiał rejestrować się do VAT w każdym kraju nabywcy, do którego wysyłasz towary.

Kto może skorzystać z procedury VAT-OSS?

VAT-OSS to znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem Internetu świadczą usługi i sprzedają towary klientom z terenów Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzonym regulacjom nie będziesz już musiał oddzielnie rejestrować się do VAT w każdym z 27 krajów członkowskich. Sprawę rozwiązuje system OSS.

Jeśli myślisz o ekspansji swojego biznesu na zagraniczne rynki, ale do tej pory obawiałeś się komplikacji związanych z różnymi regulacjami dotyczącymi obowiązku rozliczania podatku w poszczególnych krajach UE, to informacja o wprowadzeniu VAT-OSS zapewne bardzo Cię ucieszy.

Potrzebujesz wsparcia przy VAT-OSS?

Potrzebujesz wsparcia przy VAT-OSS?

Pomagamy w rejestracji i rozliczeniach do VAT-OSS. Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

Jakie branże objęte są procedurą VAT OSS?

VAT-OSS (One-Stop-Shop), inaczej system OSS, którego elementem jest deklaracja VAT OSS, ułatwia nie tylko handel w ramach Unii Europejskiej, lecz także upraszcza rozliczanie podatku VAT. Z tej procedury unijnej możesz skorzystać, jeżeli:

 • dokonujesz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 • świadczysz usługi na rzecz osób prywatnych, które są opodatkowane a w innych krajach UE.

W praktyce zasada ta dotyczy głównie świadczenie usług elektronicznych objętych do tej pory procedurą VAT MOSS.

Czy OSS VAT jest obowiązkowy?

Wprowadzona regulacja (podobnie jak wcześniej MOSS) nie jest obligatoryjna. Jeśli tylko chcesz, możesz rozliczać podatek VAT w innych krajach UE. Oznacza to jednak obowiązek rejestracji na VAT w każdym kraju UE, do którego są wysyłane towary nabywane przez osoby prywatne.

Procedura VAT-OSS umożliwia rozliczenie podatku VAT w ramach jednej zbiorczej deklaracji dla wszystkich krajów UE.

Czy VAT OSS obejmuje transakcje B2B?

Procedura VAT-OSS skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub świadczą usługi klientom indywidualnym – osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeśli sprzedawane przez Ciebie towary zamawiają konsumenci (np. pan X mieszkający w Niemczech), to wówczas możesz skorzystać z OSS VAT. Jednak, jeśli wyślesz towar innej firmie (zamówienie będzie pochodzić od pana Y z Francji, który prowadzi swoją firmę i to dla niej zamawia u Ciebie towar), to w takim przypadku regulacje VAT-OSS nie obejmą tej transakcji.

Jaki jest okres prowadzenia ewidencji OSS VAT?

Czynni podatnicy VAT, którzy zdecydują się skorzystać z uproszczonego systemu rozliczeń podatku VAT, muszą prowadzić ewidencję transakcji i przechowywać dokumentację przez 10 lat (od zakończenia konkretnego roku podatkowego). Zaniedbania w tej materii będą skutkować określonymi sankcjami nakładanymi przez właściwe organy podatkowe.

Podatnik VAT we wspomnianej ewidencji musi zawrzeć informacje takie jak:

 • państwo członkowskie konsumpcji,
 • rodzaj świadczonej usługi / opis towarów sprzedawanych,
 • datę wykonania usługi / dostarczenia towaru,
 • podstawę opodatkowania,
 • kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania,
 • stawkę VAT, jaka została zastosowana,
 • kwotę podatku VAT z podaniem waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • informację o płatnościach zaliczkowych,
 • jeśli były wystawiane faktury VAT, to informacje w nich zawarte,
 • jeśli była świadczona usługa, to informacje dotyczące miejsca siedziby lub stałego zamieszkania usługobiorcy (albo miejsca pobytu), a w przypadku sprzedaży towarów na odległość, dane dotyczące miejsca nadania i odbioru przesyłki,
 • potwierdzenia dotyczące możliwości zwrotów towarów.

Podatnik zarejestrowany ma także obowiązek udostępnić zgromadzoną ewidencję na żądanie zarówno państwa członkowskiego identyfikacji (jest to miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej), jak i na żądanie państwa członkowskiego konsumpcji (państwo, do którego są wysyłane towary).

Udostępnianie prowadzonej ewidencji odbywa się drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach, gdy np. ze względu na problemy natury technicznej droga ta będzie niemożliwa, wówczas możesz udostępnić ewidencję transakcji objętych wymogami w inny sposób. Wytyczne w takiej sytuacji zostają wyznaczone przez organ podatkowy.

VAT-OSS a Amazon FBM

System VAT OSS jest sporym ułatwieniem dla osób, które sprzedają swoje towary na Amazon w modelu FBM. FBM to skrót od angielskiego wyrażenia Fulfillment by Merchant. Oznacza to model sprzedaży, w którym to na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za organizację procesu wysyłki towarów i posprzedażowej obsługi klienta. Osoba sprzedająca konkretny towar ma na swoich barkach kwestie takie jak:

 • magazynowanie towaru,
 • pakowanie zamówienia do wysyłki,
 • wysyłkę paczki do odbiorców,
 • obsługę reklamacji i zwrotów.

Podobnie działa to przy sprzedaży przez eBay lub inne platformy sprzedażowe. Dzięki VAT-OSS nie będziesz musiał rejestrować się do czynności VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz swoje towary. Zamiast tego wystarczy dokonać rejestracji VAT w kraju, z którego wysyłane są towary, składać deklaracje VAT i dokonywać płatności VAT w jednym urzędzie skarbowym.

Nie masz obowiązku rejestracji na VAT w krajach, do których wysyłasz swoje towary. Co do zasady cała sprzedaż może być rozliczona w ramach procedury VAT-OSS. Lokalną deklarację VAT musisz złożyć w krajach, w których magazynowane są towary.

VAT-OSS a Amazon FBA

Inny model sprzedaży to Amazon FBA, czyli Fulfillment by Amazon. W tym przypadku zajmujesz się wyłącznie organizacją samej sprzedaży (pozyskaniem klientów), a cała logistyka związana z magazynowaniem towarów, pakowaniem, wysyłką i obsługą zwrotów jest po stronie sieci Amazon.

W przypadku sprzedaży w modelu FBA niestety nie można zastosować wszystkich uproszczeń wynikających z procedury VAT OSS. W szczególności, jeśli sprzedajesz swoje towary w modelu FBA, towary magazynowane są w wielu krajach UE i w tych krajach masz obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT (WDT/WNT).

Masz obowiązek rejestracji na VAT w krajach, w których Amazon magazynuje towary. Procedura VAT-OSS dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE. W dalszym ciągu w zagranicznych deklaracjach VAT należy raportować m.in. przemieszczenia towarów między magazynami Amazon, sprzedaż lokalną (krajową) oraz sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Wprowadzenie procedury VAT-OSS umożliwi jednak uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innych krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. Austrii czy Belgii).

VAT OSS a rozliczanie podatku przez platformę sprzedażową

Do tej pory, przesyłki o małej wartości (nieprzekraczającej 22 euro) z towarami importowanymi do UE były zwolnione z podatku VAT. Zmiany w zakresie prawa unijnego wprowadzają w tym zakresie nowe regulacje. Od 1 lipca 2021 roku podatkiem VAT są objęte wszystkie przesyłki, bez względu na ich wartość.

Jednocześnie zostaje wprowadzona możliwość skorzystania z procedury IOSS. Platformy sprzedażowe – takie jak np. eBay, Amazon – będą miały obowiązek pobrania VAT od sprzedaży jeżeli towar wysyłany jest spoza Unii Europejskiej lub sprzedawca nie ma siedziby w UE (w przypadku zamówień do 150 euro, przy zamówieniach powyżej tej kwoty będzie naliczany VAT importowy na granicy). Obowiązkiem platformy sprzedażowej będzie również rozliczenie się z pobranego podatku z konkretnymi urzędami krajowymi.

VAT-OSS – jak skorzystać?

W celu skorzystania z procedury VAT-OSS należy złożyć do urzędu skarbowego w kraju swojej siedziby wniosek o chęci skorzystania z procedury VAT-OSS. W Polsce zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT VIU-R.

Gdzie trzeba złożyć deklarację przystąpienia do VAT-OSS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, wówczas rejestracja do VAT-OSS musi się odbyć w naszym kraju.

Zainteresowani wprowadzonym ułatwieniem podatkowym chęć skorzystania z tego rozwiązania mogli deklarować już od 1 kwietnia 2021, czyli na kilka miesięcy przed wejściem systemu rozliczeń w życie. Jednak z powodów opóźnień legislacyjnych sama rejestracja nie mogła nastąpić przed 30 czerwca 2021. Nowelizacja VAT została opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 28 czerwca, a weszła w życie od 1 lipca. Polscy przedsiębiorcy, jeśli wyrażą chęć zastosowania uproszczenia podatkowego wynikającego z VAT-OSS, są zobligowani do tego, aby złożyć stosowaną deklarację do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dobra informacja jest jednak taka, że nie musisz jechać do stolicy, aby dołączyć do VAT-OSS. Deklarację na formularzu VIU-R złożysz zdalnie, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (niezbędne jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Kiedy składa się deklarację rejestracji do VAT-OSS?

Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca przekroczyli limit sprzedaży towarów lub usług, który został ustalony na poziomie 10 000 euro, powinni zarejestrować się do VAT-OSS do 10 sierpnia 2021. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy limit przekroczyli w roku ubiegłym. Jeśli taka deklaracja OSS złożona została 11 sierpnia, to, niestety, korzystanie z procedury VAT-OSS będzie możliwe dopiero od 1 października. W tej sytuacji będzie trzeba zarejestrować się do VAT w kraju, do którego została dokonana sprzedaż lub będzie trzeba wstrzymać sprzedaż do tych państw do początku następnego kwartału, czyli do 1 października.

Co do zasady, kiedy nastąpi rejestracja do VAT OSS, do systemu VAT-OSS można przystąpić od początku kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik VAT poinformuje Urząd, że zamierza korzystać z tej procedury. Jednakże w przypadku, gdy pierwsza wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub świadczenie usług, która ma zostać objęte procedurą nieunijną lub procedurą unijną, ma miejsce przed tym dniem [przed pierwszym dniem następnego kwartału], procedurę szczególną stosuje się od dnia takiej dostawy towarów lub świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik poinformuje państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu swojej działalności, która ma być objęta procedurą, nie później niż dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie towarów na odległość lub świadczeniu usług.

Co ważne, rejestracja do VAT-OSS nie zwalnia z obowiązku stosowania stawek podatku VAT właściwych dla konkretnych państw członkowskich. Gdy sprzedajesz towar klientom z Niemiec, wówczas musisz stosować stawki obowiązujące w Niemczech, mimo że rozliczenia VAT dokonujesz w Polsce. Jeśli nie jesteś pewien tego, jakie stawki podatku VAT obowiązują w konkretnym kraju, to możesz to z łatwością sprawdzić na stronie udostępnionej przez Komisję Europejską.

Baza stawek podatkowych w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html.

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowej?

Rozliczanie w procedurze VAT-OSS oznacza składanie jednej kwartalnej deklaracji podatkowej dla całej sprzedaży wysyłkowej na terenie UE. Taką deklarację składasz do ostatniego dnia miesiąca następującego po danym kwartale rozliczeniowym.

W deklaracji VAT OSS uwzględnia się:

 • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
 • zastosowane stawki VAT,
 • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
 • kwotę podatku VAT.

Miej również na uwadze, że wpisywane w deklaracji VAT kwoty podatku powinny być podane w euro. Co w sytuacji, gdy płatności za świadczone usługi lub sprzedane towary były rozliczane w innej walucie? Wówczas musisz przeliczyć je na euro. Jako przelicznik przyjmij kurs wymiany według publikacji Europejskiego Banku Centralnego. Przy rozliczeniu obowiązuje kurs z ostatniego dnia konkretnego okresu rozliczeniowego.

W ramach VAT OSS, zagraniczny podatek VAT należny, trzeba przelać w formie zbiorczej płatności na kontro urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja OSS.

Masz pytania w związku z VAT-OSS? Skontaktuj się z nami>>>

VAT OSS i rachunek do opłat

Jeżeli sprzedajesz na zagranicznych rynkach i korzystasz przy tym z procedury VAT OSS, miej na uwadze, że w tym przypadku płatności należy uiszczać na konto: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000, a jako adresata należy wskazać Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Co więcej, zapłaty należy dokonać w euro, czyli walucie, która służy do sporządzania deklaracji VIU-DO, a w tytule przelewu należy zawrzeć numer UNR – unikatowy numer referencyjny – który podatnik otrzymuje na adres mailowy po złożeniu deklaracji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o płatnościach za VAT OSS, więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

Czy można dokonać korekty deklaracji VAT OSS?

Na chwilę obecną w przypadku VAT OSS nie ma możliwości złożenia odrębnej korekty. W przypadku, kiedy już po złożeniu deklaracji za dany kwartał sprzedawca zorientuje się, że istnieją transakcje sprzedaży, które nie zostały w niej uwzględnione będą musiały zostać dodane do deklaracji za kolejny kwartał.

Jakie korzyści wynikają z VAT-OSS?

Regulacja wprowadzona z dniem 1 lipca 2021 znacznie upraszcza zasady rozliczania podatku VAT, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż towarów na odległość, na rzecz konsumentów (niebędących płatnikami VAT) zamieszkałych w krajach należących do Unii Europejskiej. Jeśli do tej pory musiałeś rejestrować się jako płatnik VAT w każdym kraju, do którego trafiały sprzedawane przez Ciebie towary, to gdy skorzystasz z VAT-OSS, już nie będziesz miał takiego obowiązku. Podatek VAT będziesz mógł odprowadzić w Polsce.

Wprowadzone regulacje dotyczą m.in.:

 • likwidacji obowiązku rejestracji do VAT w krajach członkowskich (dobrowolność takiej rejestracji wciąż pozostaje),
 • ustaleniu jednolitego limitu sprzedaży (zarówno w przypadku sprzedaży towarów na odległość, jak i świadczenia usług, do których wliczają się usługi elektroniczne, nadawcze, telekomunikacyjne) – wynosi on 10 000 euro,
 • rozliczania podatku VAT na terenie Polski (dla krajowych przedsiębiorców sprzedających towary konsumentom z Unii Europejskiej).

Decyzja o tym, czy skorzystać z VAT-OSS, czy w dalszym ciągu rejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego sprzedajesz towary, na przykład w Niemczech, Grecji czy Danii, należy do Ciebie. Wielu przedsiębiorców z pewnością skorzysta z tego ułatwienia. Mniej formalności to mniejszy zakres księgowości, a co za tym idzie – realne oszczędności dla Twojej firmy.

Pamiętaj, że obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE może nadal występować, jeżeli magazynujesz tam swoje towary (np. korzystasz z modelu Amazon FBA).

Czym różni się i kto może skorzystać z nieunijnej procedury VAT OSS?

Warto dodać, że oprócz unijnej procedury VAT OSS, którą opisaliśmy wyżej, istnieje także nieunijna procedura VAT OSS. To co odróżnią procedurę unijną i nieunijną to fakt, że ta druga jest skierowana do przedsiębiorców, którzy posiadają stałe miejsce prowadzenia lub siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium UE. Ponadto, nieunijną procedurą VAT OSS objęte są takie usługi jak:

 • usługi elektroniczne,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • usługi nadawcze,
 • usługi dot. kultury czy sportu.

Za pomocą procedury VAT OSS, przedsiębiorca spoza UE, może rozliczać swoje usługi tak samo jak w ramach usługi unijnej, a podatek VAT należny, który należy rozliczyć przy pomocy tej procedury, należy odprowadzić do administracji skarbowej w kraju, w którym dokonano rejestracji. W przypadku kiedy krajem rejestracji jest Polska, a zgłoszenie informujące o chęci przystąpienia do nieunijnej procedury VAT OSS można wysłać za pomocą systemu E-Deklaracje.

IOSS – Import One Stop Shop

IOSS to nowa propozycja, którą zawiera pakiet VAT e-commerce. Jest to procedura dotycząca importu. Obejmuje sprzedaż na odległość towarów importowanych z innych państw. Wartość przesyłki nie może przekraczać 150 euro.

W ramach tej procedury importu, pojawia się uproszczenie w zakresie odprowadzania podatku od towarów i usług. Wystarczy zarejestrować się do VAT wyłącznie w jednym kraju członkowskim UE. Deklarację podatkową można będzie złożyć w punkcie kompleksowej obsługi VAT. Podobnie jak w przypadku OSS, w procedurze VAT IOSS również obowiązują stawki VAT właściwe dla kraju konsumenta. Dowiedz się więcej na temat: procedury VAT IOSS!

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub IT w zakresie wdrożenia VAT-OSS? Skontaktuj się z nami!

Jeżeli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź materiał dotyczący rozliczania VAT w sprzedaży do krajów UE, który współtworzyliśmy z Akademia Allegro. Znajdziesz go pod tym adresem.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.