Co to jest VAT-OSS? Zmiany dotyczące rozliczeń VAT w UE dla sprzedawców online – Amazon, eBay, sklep internetowy

Tomasz Połeć
Tomasz Połeć Zaktualizowano: 9 marca 2022

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje procedura VAT-OSS, która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE? Z tego artykułu dowiesz się m.in.: Czym jest VAT-OSS (One-Stop-Shop), który został wprowadzony w 2021 roku w UE? Kto będzie mógł skorzystać z rozliczeń […]

Pobierz nasz BEZPŁATNY e-book

Przewodnik o VAT i VAT-OSS w Europie, czyli wszystko co musisz wiedzieć o podatku VAT w UE

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje procedura VAT-OSS, która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

 • Czym jest VAT-OSS (One-Stop-Shop), który został wprowadzony w 2021 roku w UE?
 • Kto będzie mógł skorzystać z rozliczeń przez system VAT-OSS?
 • Jak przygotować się do VAT-OSS?
 • VAT-OSS a sprzedaż FBA i magazynowanie towarów w innych krajach.
 • Jakie są nowe przepisy dotyczące VAT w zakresie handlu przez internet w UE?

Co to jest VAT-OSS?

VAT-OSS, czyli Value Added Tax – One-Stop-Shop to rozszerzenie procedury VAT-MOSS. Procedura polega na uproszczonym rozliczeniu podatku VAT dla przedsiębiorców sprzedających m.in. towary i usługi cyfrowe przez internet.

VAT-MOSS, czyli poprzednik VAT-OSS

VAT-MOSS to skrót pochodzący od angielskiej nazwy procedury Mini One Stop Shop. Można przetłumaczyć ją jako mini punkt kompleksowej obsługi lub – mniej dosłownie – procedurę jednego okienka.

Wprowadzenie w życie procedury VAT-MOSS było związane ze zmianą zasad opodatkowania usług świadczonych online (usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) dla osób fizycznych, niebędących płatnikiem VAT. Usługi te zostały opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania odbiorców usług. Żeby ograniczyć obowiązek rejestracji na VAT w poszczególnych krajach, postanowiono wprowadzić uproszczoną procedurę – VAT MOSS.

Procedura VAT-MOSS była dobrowolna, tj. podmioty świadczące usługi cyfrowe na rzecz osób indywidualnych zamieszkujących różne kraje Unii Europejskiej mogły, ale nie musiały korzystać z uproszczenia. W przypadku braku zgłoszenia do procedury konieczna byłaby jednak rejestracja na VAT w poszczególnych krajach, gdzie prowadzona jest sprzedaż tych usług.

VAT-OSS – ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT

VAT-OSS (One-Stop-Shop) jest procedurą, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

Wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS z dniem 1 lipca 2021 zostały zmienione progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii. Zamiast oddzielnych progów w poszczególnych krajach wprowadzono jeden limit 10 000 euro dla całej Unii Europejskiej. Limit ten należy liczyć jako łączną wartość wysyłek do innych krajów Unii Europejskiej (a nie pojedynczych krajów UE).

W praktyce, firma dokonująca sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej, po przekroczeniu powyższego progu sprzedaży, jest zobligowana do rejestracji VAT w krajach, do których wysyła towary. Musi również w tym kraju składać deklaracje VAT i dokonywać terminowej płatności do urzędu skarbowego.

Po wprowadzeniu procedury VAT-OSS sprzedawcy mogą prowadzić rozliczenia VAT poprzez złożenie jednej deklaracji w kraju swojej siedziby (np. w polskim urzędzie). Nie ma znaczenia, że sprzedaż jest prowadzona do kilku krajów Unii Europejskiej.

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z procedury VAT-OSS, sprawdź, czy faktycznie masz obowiązek rozliczania podatku VAT. Jeżeli Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 10 000 euro, możesz rozliczać VAT według stawki VAT kraju, z którego wysyłasz towary. W rezultacie będziesz mieć na głowie mniej formalności.

Pamiętaj, że procedura ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej i nie będzie miała zastosowania np. dla Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Czy można zastosować VAT-OSS jedynie w wybranych krajach?

Wprowadzone przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Decydując się na VAT-OSS, musisz objąć nim całą swoją sprzedaż.

Co to oznacza? Załóżmy, że sprzedajesz swoje towary konsumentom w Czechach, Austrii i Włoszech. Gdy zdecydujesz się skorzystać z uproszczenia podatkowego w zakresie VAT, będzie ono dotyczyło wszystkich państw, do których wysyłasz towary. Nie możesz wybrać, że np. transakcje z klientami z Czech będziesz rozliczał na wcześniejszych zasadach, a VAT-OSS zastosujesz tylko dla klientów z Austrii i Włoch.
Jeśli jednak nie zarejestrujesz się do procedury VAT-OSS, wówczas będziesz musiał rejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego wysyłasz towary.

Kto może skorzystać z procedury VAT-OSS?

VAT-OSS to znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem internetu świadczą usługi i sprzedają towary klientom z terenów Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzonym regulacjom już nie będziesz musiał oddzielnie rejestrować się do VAT w każdym z 27 krajów członkowskich. Sprawę rozwiązuje procedura OSS.

Jeśli myślisz o ekspansji swojego biznesu na zagraniczne rynki, ale do tej pory obawiałeś się komplikacji związanych z różnymi regulacjami dotyczącymi obowiązku odprowadzania podatku w poszczególnych krajach UE, to informacja o wprowadzeniu VAT-OSS zapewne bardzo Cię ucieszy.

Jakie branże uwzględnia procedura VAT-OSS?

VAT-OSS ułatwia nie tylko handel w ramach Unii Europejskiej, lecz także upraszcza składanie deklaracji podatku VAT. Z procedury VAT-OSS możesz skorzystać, jeżeli:

 • prowadzisz wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,
 • świadczysz usługi na rzecz osób prywatnych, które są opodatkowane a w innych krajach UE.

W praktyce zasada ta dotyczy głównie świadczenie usług elektronicznych objętych do tej pory procedurą VAT MOSS.

Czy VAT-OSS jest obowiązkowy?

Wprowadzona regulacja (podobnie jak wcześniej VAT MOSS) nie jest obligatoryjna. Jeśli tylko chcesz, możesz rozliczać podatek VAT w innych krajach UE. Oznacza to jednak obowiązek rejestracji na VAT w każdym kraju UE, do którego są wysyłane towary nabywane przez osoby prywatne.

Procedura VAT-OSS umożliwia rozliczenie podatku VAT w ramach jednej zbiorczej deklaracji dla wszystkich krajów UE.

Czy VAT-OSS obejmuje transakcje B2B?

Procedura VAT-OSS skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub świadczą usługi klientom indywidualnym – osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeśli sprzedawane przez Ciebie towary zamawiają konsumenci (np. pan X mieszkający w Niemczech), to wówczas możesz skorzystać z VAT-OSS. Jednak, jeśli wyślesz towar innej firmie (zamówienie będzie pochodzić od pana Y z Francji, który prowadzi swoją firmę i to dla niej zamawia u Ciebie towar), to w takim przypadku regulacje VAT-OSS nie obejmą tej transakcji.

Jaki jest okres prowadzenia ewidencji VAT-OSS?

Każdy podatnik, który zdecyduje się skorzystać z uproszczonego systemu rozliczeń podatku VAT, musi prowadzić ewidencję transakcji i przechowywać dokumentację przez 10 lat (od zakończenia konkretnego roku podatkowego). Zaniedbania w tej materii będą skutkować określonymi sankcjami nakładanymi przez właściwe organy podatkowe.

Podatnik we wspomnianej ewidencji musi zawrzeć informacje takie jak:

 • państwo członkowskie konsumpcji,
 • rodzaj świadczonej usługi / opis wysłanych towarów,
 • datę wykonania usługi / dostarczenia towaru,
 • podstawę opodatkowania,
 • kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania,
 • stawkę VAT, jaka została zastosowana,
 • kwotę podatku VAT z podaniem waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • informację o płatnościach zaliczkowych,
 • jeśli była wystawiana faktura, to informacje na niej zawarte,
 • jeśli była świadczona usługa, to informacje dotyczące miejsca siedziby lub stałego zamieszkania usługobiorcy (albo miejsca pobytu), a w przypadku sprzedaży towarów dane dotyczące miejsca nadania i odbioru przesyłki,
 • potwierdzenia dotyczące możliwości zwrotów towarów.

Podatnik ma także obowiązek udostępnić zgromadzoną ewidencję na żądanie zarówno państwa członkowskiego identyfikacji (jest to miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej), jak i na żądanie państwa członkowskiego konsumpcji (państwo, do którego są wysyłane towary).

Udostępnianie prowadzonej ewidencji odbywa się drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach, gdy np. ze względu na problemy natury technicznej droga ta będzie niemożliwa, wówczas możesz udostępnić ewidencję w inny sposób. Wytyczne w takiej sytuacji zostają wyznaczone przez organ podatkowy.

VAT-OSS a Amazon FBM

Wprowadzenie systemu VAT-OSS jest sporym ułatwieniem dla osób, które sprzedają swoje towary na Amazon w modelu FBM. FBM to skrót od angielskiego wyrażenia Fulfillment by Merchant. Oznacza to model sprzedaży, w którym to na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za organizację procesu wysyłki towarów i posprzedażowej obsługi klienta. Osoba sprzedająca konkretny towar ma na swoich barkach kwestie takie jak:

 • magazynowanie towaru,
 • pakowanie zamówienia do wysyłki,
 • wysyłkę paczki do odbiorców,
 • obsługę reklamacji i zwrotów.

Podobnie działa to przy sprzedaży przez eBay lub inne platformy sprzedażowe. Dzięki VAT-OSS nie będziesz musiał rejestrować się do czynności VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz swoje towary. Zamiast tego wystarczy dokonać rejestracji VAT w kraju, z którego wysyłane są towary, składać deklaracje VAT i dokonywać płatności VAT w jednym urzędzie skarbowym.

Nie masz obowiązku rejestracji na VAT w krajach, do których wysyłasz swoje towary. Co do zasady cała sprzedaż może być rozliczona w ramach procedury VAT-OSS. Lokalną deklarację VAT musisz złożyć w krajach, w których magazynowane są towary.

VAT-OSS a Amazon FBA

Inny model sprzedaży to Amazon FBA, czyli Fulfillment by Amazon. W tym przypadku zajmujesz się wyłącznie organizacją samej sprzedaży (pozyskaniem klientów), a cała logistyka związana z magazynowaniem towarów, pakowaniem, wysyłką i obsługą zwrotów jest po stronie sieci Amazon.

W przypadku sprzedaży w modelu FBA niestety nie można zastosować wszystkich uproszczeń wynikających z procedury VAT OSS. W szczególności, jeśli sprzedajesz swoje towary w modelu FBA, towary magazynowane są w wielu krajach UE i w tych krajach masz obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT (WDT/WNT).

Masz obowiązek rejestracji na VAT w krajach, w których Amazon magazynuje towary. Procedura VAT-OSS dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE. W dalszym ciągu w zagranicznych deklaracjach VAT należy raportować m.in. przemieszczenia towarów między magazynami Amazon, sprzedaż lokalną (krajową) oraz sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Wprowadzenie procedury VAT-OSS umożliwi jednak uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innych krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. Austrii czy Belgii).

VAT OSS a rozliczanie podatku przez platformę sprzedażową

Do tej pory, przesyłki o małej wartości (nieprzekraczającej 22 euro) z towarami importowanymi do UE były zwolnione z podatku VAT. Zmiany w zakresie prawa unijnego wprowadzają w tym zakresie nowe regulacje. Od 1 lipca 2021 roku podatkiem VAT są objęte wszystkie przesyłki, bez względu na ich wartość.

Jednocześnie zostaje wprowadzona możliwość skorzystania z procedury IOSS. Platformy sprzedażowe – takie jak np. eBay, Amazon – będą miały obowiązek pobrania VAT od sprzedaży jeżeli towar wysyłany jest spoza Unii Europejskiej lub sprzedawca nie ma siedziby w UE (w przypadku zamówień do 150 euro, przy zamówieniach powyżej tej kwoty będzie naliczany VAT importowy na granicy). Obowiązkiem platformy sprzedażowej będzie również rozliczenie się z pobranego podatku z konkretnymi urzędami krajowymi.

VAT-OSS – jak skorzystać?

W celu skorzystania z procedury VAT-OSS należy złożyć do urzędu skarbowego w kraju swojej siedziby wniosek o chęci skorzystania z procedury VAT-OSS. W Polsce zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT VIU-R.

Gdzie trzeba złożyć deklarację przystąpienia do VAT-OSS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, wówczas zgłoszenia do VAT-OSS dokonujesz w naszym kraju.

Zainteresowani wprowadzonym ułatwieniem podatkowym chęć skorzystania z tego rozwiązania mogli deklarować już od 1 kwietnia 2021, czyli na kilka miesięcy przed wejściem systemu rozliczeń w życie. Jednak z powodów opóźnień legislacyjnych sama rejestracja nie mogła nastąpić przed 30 czerwca 2021. Nowelizacja VAT została opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 28 czerwca, a weszła w życie od 1 lipca.
Polscy przedsiębiorcy, jeśli wyrażą chęć zastosowania uproszczenia podatkowego wynikającego z VAT-OSS, są zobligowani do tego, aby złożyć stosowaną deklarację Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dobra informacja jest jednak taka, że nie musisz jechać do stolicy, aby dołączyć do VAT-OSS. Deklarację na formularzu VIU-R złożysz zdalnie, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (niezbędne jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Kiedy składa się deklarację rejestracji do VAT-OSS?

Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca przekroczyli limit sprzedaży towarów lub usług, który został ustalony na poziomie 10 000 euro, powinni się zarejestrować do VAT-OSS do 10 sierpnia 2021. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy limit przekroczyli w roku ubiegłym. Jeśli taka deklaracja złożona została 11 sierpnia, to niestety korzystanie z procedury VAT-OSS będzie możliwe dopiero od 1 października. W tej sytuacji będzie trzeba zarejestrować się na VAT w kraju, do którego została dokonana sprzedaż lub będzie trzeba wstrzymać sprzedaż do tych krajów do początku następnego kwartału, czyli do 1 października.

Co do zasady do systemu VAT-OSS można przystąpić od początku kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformuje Urząd, że zamierza korzystać z tej procedury. Jednakże w przypadku, gdy pierwsza dostawa towarów lub świadczenie usług, które ma zostać objęte procedurą nieunijną lub procedurą unijną, ma miejsce przed tym dniem [przed pierwszym dniem następnego kwartału], procedurę szczególną stosuje się od dnia takiej dostawy lub świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik poinformuje państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu swojej działalności, która ma być objęta procedurą, nie później niż dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie towarów lub świadczeniu usług.

Co ważne, rejestracja do VAT-OSS nie zwalnia z obowiązku stosowania stawek podatku VAT właściwych dla konkretnych państw członkowskich. Gdy sprzedajesz towar klientom z Niemiec, wówczas musisz stosować stawki obowiązujące w Niemczech, mimo że rozliczenia dokonujesz w Polsce. Jeśli nie jesteś pewien tego, jakie stawki podatku VAT obowiązują w konkretnym kraju, to możesz to z łatwością sprawdzić na stronie udostępnionej przez Komisję Europejską.

Baza stawek podatkowych w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html.

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowej?

Rozliczanie w procedurze VAT-OSS oznacza składanie jednej kwartalnej deklaracji podatkowej dla całej sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej. Taką deklarację składasz do ostatniego dnia miesiąca następującego po danym kwartale rozliczeniowym.

W deklaracji uwzględnia się:

 • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
 • zastosowane stawki VAT,
 • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
 • kwotę podatku VAT.

Miej również na uwadze, że wpisywane w deklaracji kwoty podatku powinny być podane w euro. Co w sytuacji, gdy płatności za świadczone usługi lub sprzedane towary były rozliczane w innej walucie? Wówczas musisz przeliczyć je na euro. Jako przelicznik przyjmij kurs wymiany według publikacji Europejskiego Banku Centralnego. Przy rozliczeniu obowiązuje kurs z ostatniego dnia konkretnego okresu rozliczeniowego.

Zbiorcza płatność należnego podatku VAT będzie dokonywana na konto urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja.

Masz pytania w związku z VAT-OSS? Skontaktuj się z nami>>>

Jakie korzyści wynikają z VAT-OSS?

Regulacja wprowadzona z dniem 1 lipca 2021 znacznie upraszcza zasady rozliczeń VAT, dla przedsiębiorców, którzy świadczą sprzedaż towarów na rzecz konsumentów (niebędących płatnikami VAT) zamieszkałych w krajach należących do Unii Europejskiej.
Jeśli do tej pory musiałeś rejestrować się jako płatnik VAT w każdym kraju, do którego trafiały sprzedawane przez Ciebie towary, to gdy skorzystasz z VAT-OSS, już nie będziesz miał takiego obowiązku. Podatek będziesz mógł odprowadzić w Polsce.

Wprowadzone regulacje dotyczą m.in.:

 • likwidacji obowiązku rejestracji do VAT w krajach członkowskich (dobrowolność takiej rejestracji wciąż pozostaje),
 • ustaleniu jednolitego limitu sprzedaży (zarówno w przypadku sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych) – wynosi on 10 000 euro,
 • rozliczania podatku od towarów i usług na terenie Polski (dla krajowych przedsiębiorców sprzedających towary konsumentom z Unii Europejskiej).

Decyzja o tym, czy skorzystać z VAT-OSS, czy w dalszym ciągu rejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego sprzedajesz towary, należy do Ciebie. Wielu przedsiębiorców z pewnością skorzysta z tego ułatwienia. Mniej formalności to mniejszy zakres księgowości, a co za tym idzie – realne oszczędności dla Twojej firmy.

Pamiętaj, że obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE może nadal występować, jeżeli magazynujesz tam swoje towary (np. korzystasz z modelu Amazon FBA).

IOSS – Import One Stop Shop

IOSS to nowa propozycja w ramach pakietu VAT e-commerce. Jest to procedura dotycząca importu. Obejmuje sprzedaż na odległość towarów importowanych z innych państw. Wartość przesyłki nie może przekraczać 150 euro.

Wspomniana procedura wprowadza uproszczenie w zakresie odprowadzania podatku VAT. Wystarczy zarejestrować się do celów VAT wyłącznie w jednym kraju członkowskim UE. Deklarację podatkową można będzie złożyć w punkcie kompleksowej obsługi VAT. Podobnie jak w przypadku OSS, w procedurze IOSS również obowiązują stawki VAT właściwe dla kraju konsumenta. Więcej na temat procedury VAT IOSS przeczytacie już wkrótce na naszym blogu.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub IT w zakresie wdrożenia VAT-OSS? Skontaktuj się z nami!>>>

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz również

15 czerwca 2022

Ile wynosi prowizja Amazon i jakie pozostałe koszty ponoszą sprzedawcy?

Wchodząc na Amazon, zyskujesz dostęp do międzynarodowego rynku, a co za tym idzie okazję do dużego zarobku. Platforma często wychodzi naprzeciw swoim klientom i oferuję m.in. różne modele współpracy. Jednym z nich jest FBA, dzięki któremu nie musisz zajmować się logistyką oraz obsługą klienta. 

Brzmi to bardzo zachęcająco, jednak Amazon pobiera odpowiednie do poziomu usługi opłaty, o których dziś porozmawiamy. Zwrócimy też Twoją uwagę na koszty, które poniesiesz, sprzedając na tej popularnej platformie, mimo że nie są bezpośrednio z nią związane.

1 czerwca 2022

Jak sprawdzić numer EORI po NIP?

Planując zakup lub sprzedaż towarów do krajów poza Unią Europejską musisz pamiętać o niezbędnych formalnościach. Jedną z nich jest uzyskanie numeru EORI, który jest niezbędny do wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie EU. W tym artykule opowiemy Ci, czym jest EORI i dlaczego powstał, kto jest zobowiązany go posiadać oraz jak go weryfikować.

23 maja 2022

Nadmierne zapasy – przewaga konkurencyjna czy zabójca marży?

Jeśli prowadzisz e-commerce, z pewnością doskonale wiesz, że utrzymanie poziomu zapasów na odpowiednim, bezpiecznym poziomie bywa wymagającym zajęciem.

Zarówno sytuacje, w których mierzysz się z brakiem towaru, jak i te, gdy zapasy są tak duże, że starczyłyby na najbliższe dwa lata, nie są przez Ciebie pożądane. W ostatnich latach coraz częstszym problemem jest jednak ta druga sytuacja, a momentem, w którym czara goryczy się przelewa, jest otrzymanie niespodziewanie wysokiej faktury za magazynowanie produktów.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook