Ta strona korzysta z ciasteczek.

Co to jest VAT-OSS? Zmiany dotyczące rozliczeń VAT w UE dla sprzedawców online – Amazon, eBay, sklep internetowy

 • Publikacja: 06.10.2021
 • Aktualizacja: 23.03.2023
 • Przeczytaj w: 10 min

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje procedura VAT-OSS, która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE?

Co to jest VAT-OSS?

Co to jest VAT-OSS?

VAT-OSS, czyli Value Added Tax – One-Stop-Shop to rozszerzenie procedury VAT-MOSS. Procedura polega na uproszczonym rozliczeniu podatku VAT dla przedsiębiorców sprzedających m.in. towary i usługi cyfrowe przez internet.

VAT-MOSS, czyli poprzednik VAT-OSS

VAT-MOSS to skrót pochodzący od angielskiej nazwy procedury Mini One Stop Shop. Można przetłumaczyć ją jako mini punkt kompleksowej obsługi lub – mniej dosłownie – procedurę jednego okienka.

Wprowadzenie w życie procedury VAT-MOSS było związane ze zmianą zasad opodatkowania usług świadczonych online (usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) dla osób fizycznych, niebędących płatnikiem VAT. Usługi te zostały opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania odbiorców usług. Żeby ograniczyć obowiązek rejestracji na VAT w poszczególnych krajach, postanowiono wprowadzić uproszczoną procedurę – VAT MOSS.

Procedura VAT-MOSS była dobrowolna, tj. podmioty świadczące usługi cyfrowe na rzecz osób indywidualnych zamieszkujących różne kraje Unii Europejskiej mogły, ale nie musiały korzystać z uproszczenia. W przypadku braku zgłoszenia do procedury konieczna byłaby jednak rejestracja na VAT w poszczególnych krajach, gdzie prowadzona jest sprzedaż tych usług.

VAT-OSS – ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT

VAT-OSS (One-Stop-Shop) jest procedurą, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

Wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS z dniem 1 lipca 2021 zostały zmienione progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii. Zamiast oddzielnych progów w poszczególnych krajach wprowadzono jeden limit 10 000 euro dla całej Unii Europejskiej. Limit ten należy liczyć jako łączną wartość wysyłek do innych krajów Unii Europejskiej (a nie pojedynczych krajów UE).

W praktyce, firma dokonująca sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej, po przekroczeniu powyższego progu sprzedaży, jest zobligowana do rejestracji VAT w krajach, do których wysyła towary. Musi również w tym kraju składać deklaracje VAT i dokonywać terminowej płatności do urzędu skarbowego.
Po wprowadzeniu procedury VAT-OSS sprzedawcy mogą prowadzić rozliczenia VAT poprzez złożenie jednej deklaracji w kraju swojej siedziby (np. w polskim urzędzie). Nie ma znaczenia, że sprzedaż jest prowadzona do kilku krajów Unii Europejskiej.

 

Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z procedury VAT-OSS, sprawdź, czy faktycznie masz obowiązek rozliczania podatku VAT. Jeżeli Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 10 000 euro, możesz rozliczać VAT według stawki VAT kraju, z którego wysyłasz towary. W rezultacie będziesz mieć na głowie mniej formalności.

Pamiętaj, że procedura ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej i nie będzie miała zastosowania np. dla Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Czy można zastosować VAT-OSS jedynie w wybranych krajach?

Wprowadzone przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Decydując się na VAT-OSS, musisz objąć nim całą swoją sprzedaż.

Co to oznacza? Załóżmy, że sprzedajesz swoje towary konsumentom w Czechach, Austrii i Włoszech. Gdy zdecydujesz się skorzystać z uproszczenia podatkowego w zakresie VAT, będzie ono dotyczyło wszystkich państw, do których wysyłasz towary. Nie możesz wybrać, że np. transakcje z klientami z Czech będziesz rozliczał na wcześniejszych zasadach, a VAT-OSS zastosujesz tylko dla klientów z Austrii i Włoch.
Jeśli jednak nie zarejestrujesz się do procedury VAT-OSS, wówczas będziesz musiał rejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego wysyłasz towary.

Kto może skorzystać z procedury VAT-OSS?

VAT-OSS to znaczne ułatwienie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem internetu świadczą usługi i sprzedają towary klientom z terenów Unii Europejskiej. Dzięki wprowadzonym regulacjom już nie będziesz musiał oddzielnie rejestrować się do VAT w każdym z 27 krajów członkowskich. Sprawę rozwiązuje procedura OSS.

Jeśli myślisz o ekspansji swojego biznesu na zagraniczne rynki, ale do tej pory obawiałeś się komplikacji związanych z różnymi regulacjami dotyczącymi obowiązku odprowadzania podatku w poszczególnych krajach UE, to informacja o wprowadzeniu VAT-OSS zapewne bardzo Cię ucieszy.

Potrzebujesz wsparcia przy VAT-OSS?

Potrzebujesz wsparcia przy VAT-OSS?

Pomagamy w rejestracji i rozliczeniach do VAT-OSS. Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

Jakie branże uwzględnia procedura VAT-OSS?

VAT-OSS ułatwia nie tylko handel w ramach Unii Europejskiej, lecz także upraszcza składanie deklaracji podatku VAT. Z procedury VAT-OSS możesz skorzystać, jeżeli:

 • prowadzisz wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość,
 • świadczysz usługi na rzecz osób prywatnych, które są opodatkowane a w innych krajach UE.

W praktyce zasada ta dotyczy głównie świadczenie usług elektronicznych objętych do tej pory procedurą VAT MOSS.

Czy VAT-OSS jest obowiązkowy?

Wprowadzona regulacja (podobnie jak wcześniej VAT MOSS) nie jest obligatoryjna. Jeśli tylko chcesz, możesz rozliczać podatek VAT w innych krajach UE. Oznacza to jednak obowiązek rejestracji na VAT w każdym kraju UE, do którego są wysyłane towary nabywane przez osoby prywatne.

Procedura VAT-OSS umożliwia rozliczenie podatku VAT w ramach jednej zbiorczej deklaracji dla wszystkich krajów UE.

Czy VAT-OSS obejmuje transakcje B2B?

Procedura VAT-OSS skierowana jest wyłącznie do tych przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub świadczą usługi klientom indywidualnym – osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jeśli sprzedawane przez Ciebie towary zamawiają konsumenci (np. pan X mieszkający w Niemczech), to wówczas możesz skorzystać z VAT-OSS. Jednak, jeśli wyślesz towar innej firmie (zamówienie będzie pochodzić od pana Y z Francji, który prowadzi swoją firmę i to dla niej zamawia u Ciebie towar), to w takim przypadku regulacje VAT-OSS nie obejmą tej transakcji.

Jaki jest okres prowadzenia ewidencji VAT-OSS?

Każdy podatnik, który zdecyduje się skorzystać z uproszczonego systemu rozliczeń podatku VAT, musi prowadzić ewidencję transakcji i przechowywać dokumentację przez 10 lat (od zakończenia konkretnego roku podatkowego). Zaniedbania w tej materii będą skutkować określonymi sankcjami nakładanymi przez właściwe organy podatkowe.

Podatnik we wspomnianej ewidencji musi zawrzeć informacje takie jak:

 • państwo członkowskie konsumpcji,
 • rodzaj świadczonej usługi / opis wysłanych towarów,
 • datę wykonania usługi / dostarczenia towaru,
 • podstawę opodatkowania,
 • kwoty zwiększające lub zmniejszające podstawę opodatkowania,
 • stawkę VAT, jaka została zastosowana,
 • kwotę podatku VAT z podaniem waluty,
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • informację o płatnościach zaliczkowych,
 • jeśli była wystawiana faktura, to informacje na niej zawarte,
 • jeśli była świadczona usługa, to informacje dotyczące miejsca siedziby lub stałego zamieszkania usługobiorcy (albo miejsca pobytu), a w przypadku sprzedaży towarów dane dotyczące miejsca nadania i odbioru przesyłki,
 • potwierdzenia dotyczące możliwości zwrotów towarów.

Podatnik ma także obowiązek udostępnić zgromadzoną ewidencję na żądanie zarówno państwa członkowskiego identyfikacji (jest to miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej), jak i na żądanie państwa członkowskiego konsumpcji (państwo, do którego są wysyłane towary).

Udostępnianie prowadzonej ewidencji odbywa się drogą elektroniczną. W szczególnych przypadkach, gdy np. ze względu na problemy natury technicznej droga ta będzie niemożliwa, wówczas możesz udostępnić ewidencję w inny sposób. Wytyczne w takiej sytuacji zostają wyznaczone przez organ podatkowy.

VAT-OSS a Amazon FBM

Wprowadzenie systemu VAT-OSS jest sporym ułatwieniem dla osób, które sprzedają swoje towary na Amazon w modelu FBM. FBM to skrót od angielskiego wyrażenia Fulfillment by Merchant. Oznacza to model sprzedaży, w którym to na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za organizację procesu wysyłki towarów i posprzedażowej obsługi klienta. Osoba sprzedająca konkretny towar ma na swoich barkach kwestie takie jak:

 • magazynowanie towaru,
 • pakowanie zamówienia do wysyłki,
 • wysyłkę paczki do odbiorców,
 • obsługę reklamacji i zwrotów.

Podobnie działa to przy sprzedaży przez eBay lub inne platformy sprzedażowe. Dzięki VAT-OSS nie będziesz musiał rejestrować się do czynności VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz swoje towary. Zamiast tego wystarczy dokonać rejestracji VAT w kraju, z którego wysyłane są towary, składać deklaracje VAT i dokonywać płatności VAT w jednym urzędzie skarbowym.

Nie masz obowiązku rejestracji na VAT w krajach, do których wysyłasz swoje towary. Co do zasady cała sprzedaż może być rozliczona w ramach procedury VAT-OSS. Lokalną deklarację VAT musisz złożyć w krajach, w których magazynowane są towary.

VAT-OSS a Amazon FBA

Inny model sprzedaży to Amazon FBA, czyli Fulfillment by Amazon. W tym przypadku zajmujesz się wyłącznie organizacją samej sprzedaży (pozyskaniem klientów), a cała logistyka związana z magazynowaniem towarów, pakowaniem, wysyłką i obsługą zwrotów jest po stronie sieci Amazon.

W przypadku sprzedaży w modelu FBA niestety nie można zastosować wszystkich uproszczeń wynikających z procedury VAT OSS. W szczególności, jeśli sprzedajesz swoje towary w modelu FBA, towary magazynowane są w wielu krajach UE i w tych krajach masz obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT (WDT/WNT).

Masz obowiązek rejestracji na VAT w krajach, w których Amazon magazynuje towary. Procedura VAT-OSS dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE. W dalszym ciągu w zagranicznych deklaracjach VAT należy raportować m.in. przemieszczenia towarów między magazynami Amazon, sprzedaż lokalną (krajową) oraz sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Wprowadzenie procedury VAT-OSS umożliwi jednak uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innych krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. Austrii czy Belgii).

VAT OSS a rozliczanie podatku przez platformę sprzedażową

Do tej pory, przesyłki o małej wartości (nieprzekraczającej 22 euro) z towarami importowanymi do UE były zwolnione z podatku VAT. Zmiany w zakresie prawa unijnego wprowadzają w tym zakresie nowe regulacje. Od 1 lipca 2021 roku podatkiem VAT są objęte wszystkie przesyłki, bez względu na ich wartość.

Jednocześnie zostaje wprowadzona możliwość skorzystania z procedury IOSS. Platformy sprzedażowe – takie jak np. eBay, Amazon – będą miały obowiązek pobrania VAT od sprzedaży jeżeli towar wysyłany jest spoza Unii Europejskiej lub sprzedawca nie ma siedziby w UE (w przypadku zamówień do 150 euro, przy zamówieniach powyżej tej kwoty będzie naliczany VAT importowy na granicy). Obowiązkiem platformy sprzedażowej będzie również rozliczenie się z pobranego podatku z konkretnymi urzędami krajowymi.

VAT-OSS – jak skorzystać?

W celu skorzystania z procedury VAT-OSS należy złożyć do urzędu skarbowego w kraju swojej siedziby wniosek o chęci skorzystania z procedury VAT-OSS. W Polsce zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT VIU-R.

Gdzie trzeba złożyć deklarację przystąpienia do VAT-OSS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który posiada działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, wówczas zgłoszenia do VAT-OSS dokonujesz w naszym kraju.

Zainteresowani wprowadzonym ułatwieniem podatkowym chęć skorzystania z tego rozwiązania mogli deklarować już od 1 kwietnia 2021, czyli na kilka miesięcy przed wejściem systemu rozliczeń w życie. Jednak z powodów opóźnień legislacyjnych sama rejestracja nie mogła nastąpić przed 30 czerwca 2021. Nowelizacja VAT została opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 28 czerwca, a weszła w życie od 1 lipca.
Polscy przedsiębiorcy, jeśli wyrażą chęć zastosowania uproszczenia podatkowego wynikającego z VAT-OSS, są zobligowani do tego, aby złożyć stosowaną deklarację Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dobra informacja jest jednak taka, że nie musisz jechać do stolicy, aby dołączyć do VAT-OSS. Deklarację na formularzu VIU-R złożysz zdalnie, za pośrednictwem systemu e-Deklaracje (niezbędne jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Kiedy składa się deklarację rejestracji do VAT-OSS?

Przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca przekroczyli limit sprzedaży towarów lub usług, który został ustalony na poziomie 10 000 euro, powinni się zarejestrować do VAT-OSS do 10 sierpnia 2021. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy limit przekroczyli w roku ubiegłym. Jeśli taka deklaracja złożona została 11 sierpnia, to niestety korzystanie z procedury VAT-OSS będzie możliwe dopiero od 1 października. W tej sytuacji będzie trzeba zarejestrować się na VAT w kraju, do którego została dokonana sprzedaż lub będzie trzeba wstrzymać sprzedaż do tych krajów do początku następnego kwartału, czyli do 1 października.

Co do zasady do systemu VAT-OSS można przystąpić od początku kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformuje Urząd, że zamierza korzystać z tej procedury. Jednakże w przypadku, gdy pierwsza dostawa towarów lub świadczenie usług, które ma zostać objęte procedurą nieunijną lub procedurą unijną, ma miejsce przed tym dniem [przed pierwszym dniem następnego kwartału], procedurę szczególną stosuje się od dnia takiej dostawy lub świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik poinformuje państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu swojej działalności, która ma być objęta procedurą, nie później niż dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie towarów lub świadczeniu usług.

Co ważne, rejestracja do VAT-OSS nie zwalnia z obowiązku stosowania stawek podatku VAT właściwych dla konkretnych państw członkowskich. Gdy sprzedajesz towar klientom z Niemiec, wówczas musisz stosować stawki obowiązujące w Niemczech, mimo że rozliczenia dokonujesz w Polsce. Jeśli nie jesteś pewien tego, jakie stawki podatku VAT obowiązują w konkretnym kraju, to możesz to z łatwością sprawdzić na stronie udostępnionej przez Komisję Europejską.

Baza stawek podatkowych w krajach należących do Wspólnoty Europejskiej dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html.

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowej?

Rozliczanie w procedurze VAT-OSS oznacza składanie jednej kwartalnej deklaracji podatkowej dla całej sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej. Taką deklarację składasz do ostatniego dnia miesiąca następującego po danym kwartale rozliczeniowym.

W deklaracji uwzględnia się:

 • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
 • zastosowane stawki VAT,
 • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
 • kwotę podatku VAT.

Miej również na uwadze, że wpisywane w deklaracji kwoty podatku powinny być podane w euro. Co w sytuacji, gdy płatności za świadczone usługi lub sprzedane towary były rozliczane w innej walucie? Wówczas musisz przeliczyć je na euro. Jako przelicznik przyjmij kurs wymiany według publikacji Europejskiego Banku Centralnego. Przy rozliczeniu obowiązuje kurs z ostatniego dnia konkretnego okresu rozliczeniowego.

Zbiorcza płatność należnego podatku VAT będzie dokonywana na konto urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja.

Masz pytania w związku z VAT-OSS? Skontaktuj się z nami>>>

Jakie korzyści wynikają z VAT-OSS?

Regulacja wprowadzona z dniem 1 lipca 2021 znacznie upraszcza zasady rozliczeń VAT, dla przedsiębiorców, którzy świadczą sprzedaż towarów na rzecz konsumentów (niebędących płatnikami VAT) zamieszkałych w krajach należących do Unii Europejskiej.
Jeśli do tej pory musiałeś rejestrować się jako płatnik VAT w każdym kraju, do którego trafiały sprzedawane przez Ciebie towary, to gdy skorzystasz z VAT-OSS, już nie będziesz miał takiego obowiązku. Podatek będziesz mógł odprowadzić w Polsce.

Wprowadzone regulacje dotyczą m.in.:

 • likwidacji obowiązku rejestracji do VAT w krajach członkowskich (dobrowolność takiej rejestracji wciąż pozostaje),
 • ustaleniu jednolitego limitu sprzedaży (zarówno w przypadku sprzedaży towarów, jak i świadczenia usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych) – wynosi on 10 000 euro,
 • rozliczania podatku od towarów i usług na terenie Polski (dla krajowych przedsiębiorców sprzedających towary konsumentom z Unii Europejskiej).

Decyzja o tym, czy skorzystać z VAT-OSS, czy w dalszym ciągu rejestrować się do VAT w każdym kraju, do którego sprzedajesz towary, na przykład w Niemczech, należy do Ciebie. Wielu przedsiębiorców z pewnością skorzysta z tego ułatwienia. Mniej formalności to mniejszy zakres księgowości, a co za tym idzie – realne oszczędności dla Twojej firmy.

Pamiętaj, że obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE może nadal występować, jeżeli magazynujesz tam swoje towary (np. korzystasz z modelu Amazon FBA).

IOSS – Import One Stop Shop

IOSS to nowa propozycja w ramach pakietu VAT e-commerce. Jest to procedura dotycząca importu. Obejmuje sprzedaż na odległość towarów importowanych z innych państw. Wartość przesyłki nie może przekraczać 150 euro.

Wspomniana procedura wprowadza uproszczenie w zakresie odprowadzania podatku VAT. Wystarczy zarejestrować się do celów VAT wyłącznie w jednym kraju członkowskim UE. Deklarację podatkową można będzie złożyć w punkcie kompleksowej obsługi VAT. Podobnie jak w przypadku OSS, w procedurze IOSS również obowiązują stawki VAT właściwe dla kraju konsumenta. Więcej na temat procedury VAT IOSS przeczytacie już wkrótce na naszym blogu.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub IT w zakresie wdrożenia VAT-OSS? Skontaktuj się z nami!>>>

Tomasz Połeć Doradca podatkowy nr 12104. Współzałożyciel i członek zarządu Taxology.