Jak sprawdzić numer EORI po NIP?

  • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
  • Publikacja: 01.06.2022
  • Przeczytaj w: 5 min

Planując zakup lub sprzedaż towarów do krajów poza Unią Europejską musisz pamiętać o niezbędnych formalnościach. Jedną z nich jest uzyskanie numeru EORI, który jest niezbędny do wszystkich transakcji i czynności celnych na terenie EU. W tym artykule opowiemy Ci, czym jest EORI i dlaczego powstał, kto jest zobowiązany go posiadać oraz jak go weryfikować.

 

jak sprawdzić numer eori po nip?

Jak sprawdzić numer EORI po NIP?

Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification number) nie jest przypadkowym ciągiem cyfr i liter. Każdy kraj członkowski ma swoje wytyczne, najczęściej jednak numer oparty jest na numerze identyfikacji podatkowej.

Numer EORI przyznawany przedsiębiorcy zarejestrowanemu w Polsce zbudowany jest z dwuliterowego przedrostka PL, numeru NIP oraz 5 zer na końcu. Z kolei numer EORI dla przedsiębiorcy zarejestrowanemu poza UE, który ubiega się o niego w Polsce zbudowany jest z przedrostka PL, 14 cyfr i litery Z na końcu.

Znając strukturę numeru, możemy łatwo dowiedzieć się, jaki NIP ma jego posiadacz. Podobnie zadziała to w drugą stronę. Aby zweryfikować numer EORI, który nie jest nam znany, musimy go najpierw rozszyfrować.

Należy zacząć od sprawdzenia numeru NIP danej firmy np. na stronie KRS. Wyszukiwarka NIP, a właściwie wyszukiwarka KRS, jest tam jednym z narzędzi. Innym źródłem może być Główny Urząd Statystyczny, gdzie oprócz firmy sprawdzimy także dane działalności gospodarczej.

Kiedy już to zrobiliśmy, załóżmy, że jest to numer 5272883861. Następnie należy dodać do niego przedrostek PL oraz 5 zer na końcu. W ten sposób powstanie prawidłowy numer EORI – PL527288386100000.

W celu weryfikacji wystarczy wpisać go na stronie komisji Europejskiej. Dzięki temu dowiemy się:

  • czy dana firma posiada numer EORI i czy jest on aktywny
  • czy jej dane są aktualne

Jeżeli weryfikowaliśmy dane naszej firmy i okazały się one nieaktualne, będziemy mogli je zaktualizować na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Potrzebujesz numeru EORI?

Potrzebujesz numeru EORI?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Porozmawiajmy

Dlaczego powstał EORI?

Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) został stworzony w celu nadzorowania przepływu towarów pomiędzy krajami UE a krajami trzecimi, oraz identyfikacji podmiotów gospodarczych, które się tymi transakcjami zajmują.

Wdrożenie go przyspieszyło i uprościło formalności związane z czynnościami celnymi, m.in. poprzez ujednolicenie numerów identyfikacyjnych w krajach członkowskich. Z kolei przedsiębiorcom ułatwiło to kontakt z organami celnymi na terenie UE.

EORI jest częścią projektu e-Customs, mającego na celu przeniesienie formalności celnych do systemów elektronicznych.

Numeru EORI będziesz potrzebować m.in. do:

  • dokonania odprawy celnej,
  • otrzymania statusu AEO,
  • skorzystania z procedury TIR.

tir, samolot, kontenery

Kto powinien posiadać numer EORI i jak go uzyskać?

Numer EORI powinien posiadać każdy przedsiębiorca, zarejestrowany w jednym z krajów członkowskich UE, który zamierza eksportować, bądź importować towary do krajów trzecich.

Warto zaznaczyć, że można otrzymać tylko jeden numer EORI, który jest unikalny w całej Unii Europejskiej.

W pewnych sytuacjach będą się o niego musieli ubiegać także przedsiębiorcy spoza UE m.in. firmy zajmujące się transportem morskim, wodnym śródlądowym i powietrznym.

Rejestracja do PUESC

Numer można otrzymać zakładając konto na PUESC i rejestrując się jako osoba fizyczna do SISC (Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego).

Trzeba jednak zaznaczyć, że w trakcie tworzenia konta, należy zawnioskować o rozszerzony poziom dostępu do konta, który jest niezbędny do ubiegania się o numer EORI, co należy zrobić podczas tworzenia konta na PUESC. W tym celu trzeba będzie podać niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, korespondencji oraz numer telefonu. Po wypełnieniu formularza, należy podpisać go za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, a następnie wysłać.

Po udanym procesie, system przesyła na adres mailowy kod weryfikacyjny, który należy wykorzystać przy pierwszym logowaniu, które zakończy rejestrację, a w koncie pojawi się informacja o nadaniu numeru ID SISC.

jak sprawdzić numer eori po nip

Nadanie numeru EORI

Kolejnym niezbędnym krokiem do uzyskania numeru EORI jest złożenie wniosku WRP0001.

Strona poprosi o podanie danych (będzie tutaj niezbędny m. in. adres siedziby czy numer NIP) oraz o wypełnienie formularzy, a następnie o załączenie odpowiednich dokumentów. Po wygenerowaniu wniosku, należy go podpisać podpisem kwalifikowanym lub przy użyciu profilu zaufanego bądź certyfikatem celnym, a następnie wysłać do systemu.

Jeżeli złożenie wniosku przebiegło prawidłowo, należy poczekać na potwierdzenie rejestracji i nadanie numeru EORI. Te pojawią się na koncie osoby fizycznej na PUESC.

Czasami proces jest skomplikowany i wymaga pomocy specjalistów. W takim wypadku możesz zgłosić się do nas.

W Taxology pomagamy zarówno w uzyskaniu numeru EORI, jak i w innych kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT podczas sprzedaży za granicę. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy, w którymś z powyższych aspektów.

Numer EORI należy uzyskać przed pierwszą, wymagającą go transakcją. Jako że proces przyznawania może potrwać nawet do kilku tygodni np. ze względu na brakujące lub źle wypełnione dokumenty, warto ubiegać się o numer przynajmniej 4 tygodnie wcześniej.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.