Podatek VAT Austria 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024
 • Publikacja: 19.10.2020
 • Przeczytaj w: 6 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

Podatek VAT w Austrii nazywany jest UST MwSt i został wprowadzony w 1973 roku.

podatek VAT Austria 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są stawki podatku VAT? Austria posiada jedną podstawową i dwie obniżone?
 • Co podlega pod jakie stawki podatku VAT?
 • Ile wynoszą obniżone stawki VAT? Austria posiada dwie?
 • Kogo dotyczy rejestracja VAT w Austrii?
 • Kiedy przypada termin składania deklaracji VAT?
 • Intrastat Austria – jakie są progi?

Stawki Vat w Austrii – Wysokość podatku VAT Austria

Podstawowa stawka VAT w Austrii:

 • 20% obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmują stawki zmniejszone równe 13% i 10% oraz stawka zerowa.

Obniżone stawki VAT w Austrii:

 • 13% – pierwsza obniżona stawka VAT
 • 10% – druga obniżona stawka VAT

Ponadto od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku na terenie Austrii obowiązywał 5% VAT. Podlegały pod niego: zamawiane w zakładach gastronomicznych potrawy i napoje, bilety kinowe i teatralne, książki drukowane, gazety, dzieła sztuki, bilety do parków natury, ogrodów zoologicznych i na widowiska cyrkowe oraz usługi noclegowe, w tym także wynajmowanie przyjezdnym pokojów we własnym domu.

Stawki VAT w Austrii dla poszczególnych produktów i usług.

Stawki VAT AustriaWskazane towary lub usługi
20%Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
13%Wstęp na imprezy sportowe, Wstęp na imprezy kulturalne, Wstępy do parków rozrywki, Niektóre artykuły rolne, Drewno kominkowe, Produkcja wina (gospodarstwo), Kwiaty i rośliny cięte do celów dekoracyjnych, Loty krajowe
10%Artykuły spożywcze, Jedzenie na wynos, Dostawy wody, Produkty farmaceutyczne, Transport krajowy (z wyłączeniem lotów krajowych), Międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy transport drogowy i kolejowy, Praca pisarzy, Praca kompozytorów, Książki, E-książki, Gazety i czasopisma, Telewizja kablowa, Licencja telewizyjna, Służby socjalne, Restauracje (z wyłączeniem niektórych napojów), Kwiaty cięte i rośliny do produkcji żywności, Niektóre artykuły rolne, Krajowy wywóz śmieci, Oczyszczanie ścieków
0% (zerowa)Zakwaterowanie w hotelu, Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego)

Numer identyfikacyjny VAT w Austrii

Austriacki numer VAT składa się z dziewięciu znaków poprzedzonych prefiksem ATU.

Zarówno miesięczne, jak i kwartalne rozliczenia austriackiego podatku VAT są płatne do 15. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Termin składania deklaracji rocznego VAT-u w Austrii to 30. czerwca roku następnego.

Potrzebujesz pomocy z rejestracją VAT w Austrii?

Potrzebujesz pomocy z rejestracją VAT w Austrii?

Odezwij się do nas, a nasi specjaliści VAT Compliance zajmą się resztą!

Oferujemy także wsparcie w innych krajach UE oraz Wielkiej Brytanii!

Umów się na bezpłatną konsultację

Wymogi austriackiej faktury VAT

Faktury VAT w Austrii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Numer VAT klienta (jeśli dostawa przekracza 10 000 EUR)
 • Pełna nazwa i adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych towarów lub usług
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów, jeśli dotyczy
 • Data dostawy, jeżeli jest inna niż data faktury
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT oraz kwota VAT (kwota VAT musi być podana w EUR)
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT – eksport, odwrotne obciążenie lub dostawy wewnątrzwspólnotowe
 • Szczegóły dotyczące zastosowanych programów marży, np. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • Łączna wartość brutto faktury

vat austria: faktury

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Austrii?

W przypadku zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową w Austrii, które są podatnikami VAT zarejestrowanymi w swoim kraju macierzystym, próg rejestracji VAT wynosi zero.

Przedsiębiorca, którego firma przekracza roczny obrót równy 100 000 euro powinien składać miesięczne rozliczenia, natomiast firmy, których roczny obrót przekracza 30 000 euro, ale jest mniejszy niż 100 000 euro muszą składać kwartalne deklaracje VAT.

Deklaracje do celów VAT na terenie Austrii należy składać do 15 dnia drugiego miesiąca. Z kolei termin składania rocznych deklaracji VAT to 30 kwietnia w przypadku formy papierowej, lub 30 czerwca w przypadku formy elektronicznej.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Austrii, jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Austrii spoza Unii Europejskiej
 • Prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż (wysyłki) lub zakupy (przejęcia) towarów z innego kraju UE
 • Kupuje i sprzedaje towary w Austrii
 • Magazynuje towarów w Austrii na podstawie zapasów konsygnacyjnych. Uzgodnienia dotyczące zapasów są zwolnione
 • Sprzedaje towarów przez e-commerce konsumentom, z zastrzeżeniem austriackich progów rejestracji VAT
 • Organizuje konferencji na żywo lub wystaw z płatnością w drzwiach.
 • Nie jest handlowcem innym niż VAT, ale korzysta z usług w Austrii na podstawie zasady odwrotnego obciążenia
 • Prowadzi własną dostawę towarów
 • Sprzedaż w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR. W takiej sytuacji zamiast rejestrować się w Austrii można zarejestrować się do VAT-OSS.

Dowiedz się także jak wygląda proces rejestracji VAT w Niemczech oraz Francji.

VAT Austria – kary i odsetki

Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub opóźnienie w deklaracji VAT może podlegać karze w wysokości 10% należnego podatku VAT. Jeśli podatnik spóźni się z uiszczeniem płatności, naliczana jest opłata w wysokości 2% zobowiązania.

vat austria kary i odestki: na zdjęciu słoik z monetami i stosiki monet

Intrastat w Austrii

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Austrii mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim, na przykład w Niemczech.

Próg dla przywozów Intrastat wynosi rocznie 1 100 000 euro, podobnie jak próg dla wywozów Intrastat, który również wynosi 1 100 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10. dnia miesiąca następującego po okresie raportowania.

Sprawdź także jakie są progi Intrastat w innych krajach Unii Europejskiej w 2024 roku.

Austriacki urząd skarbowy

Zagraniczne przedsiębiorstwa z krajów UE, w celu rejestracji i w sprawie podatku VAT, muszą kontaktować się z austriacki Urzędem Skarbowym w Gratz. Z kolei rejestracja VAT dla firm ze stałą siedzibą w Austrii, odbywa się w miejscowym urzędzie podatkowym.

Adres: Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14-18, 8010 Graz, Austria

Internetowy adres urzędu to: https://www.bmf.gv.at/

Z austriackim urzędem skarbowym można skontaktować się pod numerem telefonu: +43 (0)1 51433-0

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Austrii? Umów się na konsultację!.

VAT Austria 2024 - Podsumowanie

W Austrii, podobnie jak w innych krajach UE, firma muszą dokonać rejestracji VAT kiedy prowadzą na terenie tego kraju sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu, przekroczyły limit sprzedaży wysyłkowej, lub magazynują tam towary. Natomiast sama rejestracja VAT odbywa się w urzędzie skarbowym.

W Austrii podatek VAT posiada stawkę podstawową, oraz 2 obniżone stawki VAT, stosowane do różnych grup produktów i usług.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące podatku VAT w Austrii lub krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, umów się na bezpłatną konsultację. Nasi specjaliści VAT Compliance pomogą Twojej firmie z rejestracjami VAT, VAT OSS oraz VAT UE, a także z deklaracjami czy automatyzacją rozliczeń.

Przeczytaj także, jakie stawki podatku VAT obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej oraz jakie są przepisy w poszczególnych krajach:

Michał Doruch EN Michał od ponad 10 lat zajmuje się m.in. rozliczaniem, rejestracjami i składaniem deklaracji VAT w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. To jednak nie wszystko! W bagażu swoich doświadczeń ma także kwestie związane z VAT OSS, raportowanie Intrastat i bezpośrednie wsparcie klientów. Z Taxology Michał jest związany od marca 2021 roku.