Ta strona korzysta z ciasteczek.

Jaki VAT obowiązuje w Hiszpanii?

 • Publikacja: 10.11.2020
 • Aktualizacja: 23.03.2023
 • Przeczytaj w: 5 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

Jaki vat obowiązuje w Hiszpanii?

VAT w Hiszpanii

Podatek VAT obowiązuje w Hiszpanii od 1986 roku, w którym to Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej. Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10% i 4% oraz stawka zerowa.

Stawka VAT w Hiszpanii w wysokości 10% ma zastosowanie

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Zapasy wodne
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Krajowy transport pasażerski
 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogami, koleją i wodami śródlądowymi
 • Usługi restauracyjne
 • Usługi cateringowe
 • Jedzenie na wynos
 • Niektóre napoje bezalkoholowe
 • Wstęp na amatorskie imprezy sportowe
 • Bary
 • Kawiarnie
 • Kluby nocne
 • Kwiaty cięte
 • Rośliny do produkcji żywności
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach
 • Oczyszczanie ścieków
 • Niektóre usługi socjalne
 • Zbiórka odpadów domowych
 • Zaopatrzenie rolnicze
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre remonty i naprawy prywatnych mieszkań
 • Wstęp na niektóre wydarzenia kulturalne

Hiszpańska stawka VAT 4% obejmuje

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Niektóre książki
 • Niektóre gazety
 • Niektóre czasopisma
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre usługi socjalne
 • Niektóre usługi opieki domowej
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach

0 zerowa stawka VAT w Hiszpanii ma zastosowanie

 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogą powietrzną i morską
 • Opodatkowanie niektórych złotych monet i sztabek

Numer identyfikacyjny VAT w Hiszpanii

Istnieją trzy formaty numerów identyfikacyjnych VAT w Hiszpanii. Każdy z nich składa się z 9 znaków oraz jednej lub dwóch liter. Występują one odpowiednio na początku, na końcu lub na początku i na końcu numeru identyfikacyjnego. Kod Hiszpanii w przypadku VAT UE to ES.

Wymogi hiszpańskiej faktury VAT

Faktury VAT w Hiszpanii muszą być wystawione w chwili dostawy towarów dla osób niebędących podatnikami. Jeśli klient jest podatnikiem, mogą być one wystawione do 16. dnia miesiąca, który następuje po dostawie.

Faktury VAT w Hiszpanii muszą być przechowywane przez cztery lata.

Faktury VAT w Hiszpanii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania i transakcji (jeśli są różne)
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych usług lub
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Ceny jednostkowe
 • Szczegóły wszelkich udzielonych rabatów
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Łączna kwota faktury brutto

W przypadku użycia dowolnej waluty obcej, stawki na fakturze muszą być wyraźnie określone. Dla transakcji mniejszych niż 400 euro możliwe jest dostarczenie uproszczonej wersji faktury.

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Hiszpanii?

W Hiszpanii deklaracje VAT składa się miesięcznie, kwartalnie oraz rocznie. Miesięczne deklaracje należy składać, jeśli sprzedaż towarów w poprzednim roku była mniejsza niż 6 milionów euro. Jeśli sprzedaż przekroczyła 6 milionów euro, należy składać deklaracje kwartalne. Deklaracje roczna natomiast składać muszą wszystkie firmy zarejestrowane na VAT w Hiszpanii. Podobnie jak w innych krajach UE, jeśli sprzedaż do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR to przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia VAT w Hiszpanii lub w ramach systemu VAT-OSS.

Rozliczenia miesięczne należy składać do 30. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalne do dnia 20. Rozliczenia roczne należy składać do 30. stycznia kolejnego roku. Częstotliwość zgłaszania podatku VAT w Hiszpanii zależy od poziomu przychodu.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Hiszpanii, jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Hiszpanii (nawet jeśli następuje natychmiastowa dostawa dalsza do innego kraju Unii Europejskiej)
 • Kupuje i sprzedaje towary w Hiszpanii (jeśli dostawca i klienci nie są hiszpańską firmą z rejestracją VAT – odwrotne obciążenie)
 • Sprzedaje towary konsumentom hiszpańskim przez Internet (z zastrzeżeniem hiszpańskiego progu rejestracji VAT na odległość)
 • Przechowuje towary w magazynie konsygnacyjnym w Hiszpanii
 • Pobiera opłaty za wstęp na wydarzenia lub wystawy w Hiszpanii
Potrzebujesz rejestracji w Hiszpanii?

Potrzebujesz rejestracji w Hiszpanii?

Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Bezpłatna konsultacja

Kary i odsetki VAT w Hiszpanii

Kary za niezgodność w rozliczeniach VAT są w Hiszpanii wynoszą od 20% aż do 200%. Obowiązują także kary odsetkowe za opóźnione płatności wynoszące z reguły 5% miesięcznie. Kary te mogą wzrosnąć aż do 20% po przekroczeniu roku.

Urząd skarbowy w Hiszpanii

Adres hiszpańskiego urzędu skarbowego (Agencia Estatal de Administración Tributaria) to: Av. de Selgas, 1, 46800 Xàtiva, Valencia, Spain

Internetowy adres to: https://www.agenciatributaria.es/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +34 91 554 87 70

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Hiszpanii? >> napisz do nas

Sprawdź także:

 1. Amazon VAT Calculation Service a Taxology – sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firmy
 2. Jaki VAT obowiązuje w innych krajach: FrancjiWłoszech czy Czechach.
Tomasz Połeć Doradca podatkowy nr 12104. Współzałożyciel i członek zarządu Taxology.