Jaki VAT obowiązuje w Hiszpanii?

Kamil Kempisty
Zaktualizowano: 12 listopada 2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

VAT w Hiszpanii

Podatek VAT obowiązuje w Hiszpanii od 1986 roku, w którym to Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej.

Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10% i 4% oraz stawka zerowa.

Stawka VAT  w Hiszpanii w wysokości 10% ma zastosowanie

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Zapasy wodne
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Krajowy transport pasażerski
 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogami, koleją i wodami śródlądowymi
 • Usługi restauracyjne
 • Usługi cateringowe
 • Jedzenie na wynos
 • Niektóre napoje bezalkoholowe
 • Wstęp na amatorskie imprezy sportowe
 • Bary
 • Kawiarnie
 • Kluby nocne
 • Kwiaty cięte
 • Rośliny do produkcji żywności
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach
 • Oczyszczanie ścieków
 • Niektóre usługi socjalne
 • Zbiórka odpadów domowych
 • Zaopatrzenie rolnicze
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre remonty i naprawy prywatnych mieszkań
 • Wstęp na niektóre wydarzenia kulturalne

Hiszpańska stawka VAT 4% obejmuje

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Niektóre książki
 • Niektóre gazety
 • Niektóre czasopisma
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre usługi socjalne
 • Niektóre usługi opieki domowej
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach

 0 zerowa stawka VAT w Hiszpanii ma zastosowanie

 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogą powietrzną i morską
 • Opodatkowanie niektórych złotych monet i sztabek

Numer identyfikacyjny VAT w Hiszpanii

Istnieją trzy formaty numerów identyfikacyjnych VAT w Hiszpanii. Każdy z nich składa się z 9 znaków oraz jednej lub dwóch liter. Występują one odpowiednio na początku, na końcu lub na początku i na końcu numeru identyfikacyjnego. Kod Hiszpanii w przypadku VAT UE to ES.

Wymogi hiszpańskiej faktury VAT

Faktury VAT w Hiszpanii muszą być wystawione w chwili dostawy towarów dla osób niebędących podatnikami. Jeśli klient jest podatnikiem, mogą być one wystawione do 16. dnia miesiąca, który następuje po dostawie.

Faktury VAT w Hiszpanii muszą być przechowywane przez cztery lata.

Faktury VAT w Hiszpanii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania i transakcji (jeśli są różne)
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych usług lub
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Ceny jednostkowe
 • Szczegóły wszelkich udzielonych rabatów
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Łączna kwota faktury brutto

W przypadku użycia dowolnej waluty obcej, stawki na fakturze muszą być wyraźnie określone. Dla transakcji mniejszych niż 400 euro możliwe jest dostarczenie uproszczonej wersji faktury.

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Hiszpanii?

W Hiszpanii deklaracje VAT składa się miesięcznie, kwartalnie oraz rocznie. Miesięczne deklaracje należy składać, jeśli sprzedaż towarów w poprzednim roku była mniejsza niż 6 milionów euro. Jeśli sprzedaż przekroczyła 6 milionów euro, należy składać deklaracje kwartalne. Deklaracje roczna natomiast składać muszą wszystkie firmy zarejestrowane na VAT w Hiszpanii.

Rozliczenia miesięczne należy składać do 30. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalne do dnia 20. Rozliczenia roczne należy składać do 30. stycznia kolejnego roku. Częstotliwość zgłaszania podatku VAT w Hiszpanii zależy od poziomu przychodu.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Hiszpanii, jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Hiszpanii (nawet jeśli następuje natychmiastowa dostawa dalsza do innego kraju Unii Europejskiej)
 • Kupuje i sprzedaje towary w Hiszpanii (jeśli dostawca i klienci nie są hiszpańską firmą z rejestracją VAT – odwrotne obciążenie)
 • Sprzedaje towary konsumentom hiszpańskim przez Internet (z zastrzeżeniem hiszpańskiego progu rejestracji VAT na odległość)
 • Przechowuje towary w magazynie konsygnacyjnym w Hiszpanii
 • Pobiera opłaty za wstęp na wydarzenia lub wystawy w Hiszpanii

Kary i odsetki VAT w Hiszpanii

Kary za niezgodność w rozliczeniach VAT są w Hiszpanii wynoszą od 20% aż do 200%. Obowiązują także kary odsetkowe za opóźnione płatności wynoszące z reguły 5% miesięcznie. Kary te mogą wzrosnąć aż do 20% po przekroczeniu roku.

Limit sprzedaży wysyłkowej w Hiszpanii

Limit sprzedaży wysyłkowej w Hiszpanii wynosi 35 000 euro.

Intrastat we Hiszpanii

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Hiszpanii mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozów Intrastat wynosi rocznie 400 000 euro, podobnie jak próg dla wywozów Intrastat – również 400 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 12. dnia miesiąca następującego po okresie raportowania.

Urząd skarbowy w Hiszpanii

Adres hiszpańskiego urzędu skarbowego (Agencia Estatal de Administración Tributaria) to: Av. de Selgas, 1, 46800 Xàtiva, Valencia, Spain

Internetowy adres to: https://www.agenciatributaria.es/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +34 91 554 87 70

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Hiszpanii? >> napisz do nas

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz również

29 czerwca 2021

Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK

Sprzedaż do UK przez własny sklep internetowy BREXIT spowodował wiele wątpliwości odnośnie rozliczenia VAT sprzedaży realizowanej na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii. W zależności od wartości transakcji, kanału sprzedaży oraz statusu odbiorcy sposób rozliczenia VAT może wyglądać inaczej. Jeżeli prowadzisz sprzedaż poprzez własny sklep internetowy możesz być zobowiązany do rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii bez […]

26 marca 2021

Co to jest SKU i ASIN?

Sprzedając produkty online musimy je jakoś identyfikować. Jeśli nasz produkt ma różne warianty kolorystyczne, rozmiarowe lub sprzedajemy je w różnych wersjach językowych to sama nazwa przestaje być wystarczająca. Przydaje się wtedy nadanie produktom odpowiednich kodów. SKU i ASIN są systemami oznaczania produktów, ważnymi z punktu widzenia sprzedawcy Amazon, ale poza nimi istnieją również takie systemy […]

5 stycznia 2021

Jest porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Brexit stał się faktem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i unię celną oraz wszystkie polityki UE. W rezultacie utraciła wszystkie prawa i korzyści, jakie miała jako państwo członkowskie UE i nie jest już objęta umowami międzynarodowymi UE. W dniu 24 grudnia 2020 r. osiągnięto porozumienie między Wielką Brytanią a Unią […]

1 stycznia 2021

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE w 2021

W ostatnich latach rynek e-commerce rośnie bardzo dynamicznie, co można obserwować między innymi na przykładzie wzrostów platformy Amazon. W sprzedaży online nie należy jednak zapominać o kwestiach podatkowych, związanych głównie z podatkiem VAT w różnych krajach.

10 grudnia 2020

Brexit a VAT

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie będzie dłużej uznawana za terytorium Unii Europejskiej na potrzeby rozliczeń VAT. W konsekwencji, zmianie ulegną zasady opodatkowania i dokumentowania dostaw towarów transportowanych z terytorium Unii Europejskiej. Wielka Brytania wprowadzi również nowe zasady rozliczeń sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych (np. Amazon i eBay) na rzecz klientów w Wielkiej […]

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook