Podatek VAT Hiszpania 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 21.03.2024
 • Publikacja: 10.11.2020
 • Przeczytaj w: 8 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. W Hiszpanii podatek VAT, podobnie jak w innych krajach UE, dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

podatek VAT Hiszpania 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile wynoszą hiszpańskie stawki VAT?
 • Jak wygląda rejestracja do celów podatku VAT w Hiszpanii?
 • Jak wygląda hiszpański numer VAT?
 • Gdzie przedsiębiorcy mogą uzyskać numer VAT na terenie Hiszpanii?
 • Jaki jest termin składania deklaracji VAT w Hiszpanii?
 • Intrastat Hiszpania – ile wynoszą progi?

Stawki VAT w Hiszpanii – Wysokość podatku VAT Hiszpania

Na dziś w Hiszpanii obowiązują cztery stawki podatku VAT:

 • 21% – Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii, obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10% i 4% oraz stawka zerowa.
 • 10% – Pierwsza stawka obniżonego podatku VAT
 • 4% – Super obniżona stawka podatku VAT
 • 0% – Zerowa stawka VA

Podatek VAT obowiązuje w Hiszpanii od 1986 roku, w którym to Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej.

VAT Hiszpania - 10%

Obniżona stawka podatku VAT w Hiszpanii wynosi 10% i podlegają pod nią:

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Dostawy wody
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Krajowy transport pasażerski
 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogami, koleją i wodami śródlądowymi
 • Usługi restauracyjne
 • Usługi cateringowe
 • Jedzenie na wynos
 • Niektóre napoje bezalkoholowe
 • Wstęp na amatorskie imprezy sportowe
 • Bary
 • Kawiarnie
 • Kluby nocne
 • Kwiaty cięte
 • Rośliny do produkcji żywności
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach
 • Oczyszczanie ścieków
 • Niektóre usługi socjalne
 • Zbiórka odpadów domowych
 • Zaopatrzenie rolnicze
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre remonty i naprawy prywatnych mieszkań
 • Wstęp na niektóre wydarzenia kulturalne

stawki vat hiszpania: kalkulator, na którym leżą scrabble z napisem VAT

Super obniżona stawka VAT Hiszpania - 4%

W Hiszpanii obowiązuje także super obniżona stawka VAT, czyli stawka na poziomie niższym niż 5%. W tym wypadku jest to 4% i podlegają pod nią:

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Niektóre produkty farmaceutyczne
 • Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych
 • Niektóre książki
 • Niektóre gazety
 • Niektóre czasopisma
 • Niektóre mieszkania socjalne
 • Niektóre usługi socjalne
 • Niektóre usługi opieki domowej
 • Niektóre prace budowlane w nowych budynkach

Zerowa stawka VAT w Hiszpanii

Pod zerowy podatek VAT w Hiszpanii podlegają:

 • Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy drogą powietrzną i morską,
 • Opodatkowanie niektórych złotych monet i sztabek,
 • Grupa usług świadczonych przez lekarzy,
 • Produkty ochrony zdrowia.

Kiedy trzeba dokonać rejestracji VAT w Hiszpanii?

Rejestracja VAT jest wymagana w Hiszpanii, kiedy sprzedajemy towary i usługi podlegające opodatkowaniu VAT na terenie tego kraju. Do tych zaliczają się:

 • Import towarów do Hiszpanii (nawet jeśli następuje natychmiastowa dostawa dalsza do innego kraju Unii Europejskiej),
 • Kupno i sprzedaż towarów w Hiszpanii (jeśli dostawca i klienci nie są hiszpańską firmą z rejestracją VAT – odwrotne obciążenie),
 • Sprzedaż towarów konsumentom hiszpańskim przez Internet (z zastrzeżeniem hiszpańskiego progu rejestracji VAT na odległość),
 • Przechowywanie towary w magazynie konsygnacyjnym w Hiszpanii,
 • Pobieranie opłat za wstęp na wydarzenia lub wystawy w Hiszpanii,
 • Przekroczenie progów Intrastat.

Dodajmy, że rejestracja w celu uzyskania numeru VAT powinna nastąpić przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli tak się nie stanie, przedsiębiorcy mogą otrzymać kary finansowe.

Numer identyfikacyjny VAT w Hiszpanii

Istnieją trzy formaty numerów identyfikacyjnych VAT w Hiszpanii. Każdy z nich składa się z 9 znaków oraz jednej lub dwóch liter. Występują one odpowiednio na początku, na końcu lub na początku i na końcu numeru identyfikacyjnego. Kod Hiszpanii w przypadku VAT UE to ES.

Rejestracja VAT w Hiszpanii odbywa się poprzez tamtejszy urząd skarbowy. Przyszły podatnik, aby uzyskać numer VAT, powinien zgłosić się do lokalnego oddziału Administración de la Agencia Estatál de Administración Tributaria (AEAT).

Wymogi hiszpańskiej faktury VAT

Faktury VAT w Hiszpanii muszą być wystawione w chwili dostawy towarów dla osób niebędących podatnikami. Jeśli klient jest płatnikiem VAT, mogą być one wystawione do 16. dnia miesiąca, który następuje po dostawie.

W Hiszpanii panuje obowiązek przechowywania wystawionych faktur przez cztery lata.

Faktury VAT w Hiszpanii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania i transakcji (jeśli są różne)
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych usług lub
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Ceny jednostkowe
 • Szczegóły wszelkich udzielonych rabatów
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Łączna kwota faktury brutto

W przypadku użycia dowolnej waluty obcej, stawki na fakturze muszą być wyraźnie określone. Dla transakcji mniejszych niż 400 euro możliwe jest dostarczenie uproszczonej wersji faktury.

vat hiszpania: kalkulator, dokumenty, laptop

Kiedy trzeba złożyć deklaracje VAT w Hiszpanii?

W Hiszpanii deklaracje VAT składa się miesięcznie, kwartalnie oraz rocznie. Miesięczne deklaracje należy składać, jeśli sprzedaż towarów w poprzednim roku była mniejsza niż 6 milionów euro. Jeśli sprzedaż przekroczyła 6 milionów euro, należy składać deklaracje kwartalne. Deklaracje roczna natomiast składać muszą wszystkie firmy zarejestrowane na VAT w Hiszpanii. Podobnie jak w innych krajach UE, jeśli sprzedaż do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR to przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia VAT w Hiszpanii lub w ramach systemu VAT-OSS.

Rozliczenia miesięczne należy składać do 30. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalne do dnia 20. Rozliczenia roczne należy składać do 30. stycznia kolejnego roku. Częstotliwość zgłaszania podatku VAT w Hiszpanii zależy od poziomu przychodu.

Potrzebujesz rejestracji w Hiszpanii?

Potrzebujesz rejestracji w Hiszpanii?

Umów się na bezpłatną konsultację i sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Bezpłatna konsultacja

Kary i odsetki VAT w Hiszpanii

Kary za niezgodność w rozliczeniach VAT są w Hiszpanii wynoszą od 20% aż do 200%. Obowiązują także kary odsetkowe za opóźnione płatności wynoszące z reguły 5% miesięcznie. Kary te mogą wzrosnąć aż do 20% po przekroczeniu roku.

Urząd skarbowy w Hiszpanii

Adres hiszpańskiego urzędu skarbowego (Agencia Estatal de Administración Tributaria) to: Av. de Selgas, 1, 46800 Xàtiva, Valencia, Spain

Internetowy adres to: https://www.agenciatributaria.es/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +34 91 554 87 70

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Hiszpanii? Umów się na konsultację, a my zajmiemy się resztą!

Intrastat Hiszpania

W Hiszpanii, po przekroczeniu progów, podobnie jak w każdym kraju UE, należy dokonywać statystycznego raportowania Intrastat. Progi, zarówno dla importu, jak i wywozu towarów są równe, i wynoszą 400 000 euro. Natomiast stawki obowiązujące w pozostałych krajach UE, znajdziesz w naszym artykule – Intrastat Progi 2024.

VAT Hiszpania - podsumowanie

W Hiszpanii podatek VAT objęty jest podstawową stawką na poziomie 21%. Oprócz niej, występują także stawki obniżone na poziomie 10% oraz 4%, oraz stawka zerowa.

Istotnym elementem, kiedy chce się rozpocząć działalność na terenie Hiszpanii, jest nadanie numeru VAT dla przedsiębiorstwa. Jeżeli nie dokonamy tego przed rozpoczęciem sprzedaży i świadczenia usług, możemy spodziewać się kar finansowych.

W związku z tym, żeby mieć pewność, że wniosek i dokumenty rejestracyjne zostały prawidłowo złożone, możesz postawić na pomoc naszych specjalistów VAT Compliance. Nie tylko przeprowadzą oni rejestrację VAT do innego kraju UE oraz UK, VAT UE czy VAT OSS, ale też pomogą z rozliczeniami, czy deklaracjami. Jeżeli jesteś zainteresowany, umów się na bezpłatną konsultację.

Sprawdź także:

 1. Amazon VAT Calculation Service a Taxology – sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firmy
 2. Jaki VAT obowiązuje w innych krajach UE: Belgii, Bułgarii, Portugalii, Luksemburgu, Chorwacji, Holandii, FrancjiWłoszech, Niemczech, Czechach czy na Węgrzech i Litwie.
 3. Jak wyglądają rejestracje VAT w: Austrii, Niemczech czy Francji.
 4. Zasady sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii.
 5. Jak uzyskać numer VAT UE?
 6. Numer N.I.E. w Hiszpanii.
 7. Czym jest Mechanizm podzielonej płatności?
Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.