Podatek VAT Niemcy 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024
 • Publikacja: 09.10.2020
 • Przeczytaj w: 5 min

Podatek VAT w Niemczech określa się zarówno jako: Mehrwertsteuer i Umsatzsteuer. Mehrwertsteuer po polsku to podatek od wartości dodanej, a Umsatzsteuer to podatek od sprzedaży. Dowiedz się, jaka jest podstawowa stawka VAT w Niemczech, ile wynosi stawka VAT obniżona, i kiedy powstaje obowiązek rejestracji VAT w Niemczech. Na co zwrócić uwagę?

podatek VAT Niemcy 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest podstawowa stawka podatku VAT w Niemczech,
 • Obniżony VAT Niemcy – ile wynosi,
 • Czym się różnią Mehrwertsteuer i Umsatzsteuer,
 • Podatek VAT w Niemczech – kiedy należy się zarejestrować,
 • Intrastat w Niemczech – ile wynoszą progi.

Stawki VAT w Niemczech – Wysokość podatku VAT Niemcy

W Niemczech istnieją trzy aktualne stawki VAT:

 • 19% – Podstawowa stawka niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Ma ona zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone – 7% i 0%.
 • 7% – Obniżona stawka podatku VAT w Niemczech.
 • 0% – Zerowa stawka podatku VAT w Niemczech.

Stawki VAT w Niemczech dla poszczególnych produktów i usług

Obowiązująca stawka podatku VAT – Niemcy
Wskazane towary lub usługi
19%Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
7%Niektóre artykuły spożywcze i ich dostawa, mleko i niektóre produkty mleczne, zaopatrzenie w wodę (z wyłączeniem wody butelkowanej), sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, niektóre krajowe przewozy pasażerskie, wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski dla niektórych przewozów drogowych, kolejowych i żeglugi śródlądowej (do 50 km), książki (z wyłączeniem książek, których treść jest szkodliwa dla nieletnich), e-booki, audiobooki, gazety i czasopisma (z wyjątkiem tych, które zawierają treści szkodliwe dla nieletnich i / lub reklam w ponad 50%), wstęp na wydarzenia kulturalne, zakwaterowanie w hotelu (tylko zakwaterowanie krótkoterminowe), niektóre wejścia na imprezy sportowe, służby socjalne, świadczenie usług opieki medycznej i dentystycznej, drewno kominkowe, kwiaty cięte i rośliny do użytku dekoracyjnego i do produkcji żywności, opodatkowanie niektórych złotych monet i biżuterii, dostawa produktów spożywczych
0%Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego oraz niektórych środków żeglugi śródlądowej)

Warto dodać, że pod 19% podatek VAT, Niemcy wliczają także usługi budowlane, które są dosyć skomplikowanym aspektem. Oprócz podatku od wartości dodanej, podlegają one także pod podatek budowlany, który zobowiązuje zleceniodawcę do płatności 15% od każdej faktury.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia obowiązku płatności podatku budowlanego. W tym wypadku trzeba wystąpić o tzw. Freistellung. Wydaje je niemiecki urząd skarbowy, jeżeli ubiegający się o nie podmiot wykaże, że nie ma żadnych roszczeń podatkowych, które wymagają zabezpieczenia. Ponadto, jeżeli ubiegający się o Freistellung jest podmiotem zagranicznym, musi także dołączyć certyfikat rezydencji.

Steuernummer a USt-IdNr

W Polsce każda firma otrzymuje NIP (numer identyfikacji podatkowej), który służy do rozliczeń VAT z urzędem skarbowym. W przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ubiega się o rejestrację VAT-UE. Z kolei numerem VAT-UE jest numer NIP z przedrostkiem PL – np. PL1234567890

Numer identyfikacji podatkowej w Niemczech dzielimy na Steuernummer oraz USt-IdNr (Umsatzsteuer – Identifikationsnummer).

Steuernummer, czyli NIP po niemiecku, potrzebny jest przedsiębiorcy do transakcji z niemieckimi firmami i identyfikacji w niemieckim urzędzie skarbowym. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP.

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr) z kolei wymagany jest do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych – odpowiednik numer polskiego VAT-UE i potocznie nazywanym numerem VAT DE. Jest to 9-cyfrowy numer, który następuje po przedrostku DE. Niezbędny jest przedsiębiorcom, którzy dostarczają i nabywają wewnątrzwspólnotowo towary, świadczą usługi, za które odbiorca musi zapłacić podatek bądź też korzystają z usług firm z innych państw. W celu otrzymania USt-IdNr, przy składaniu wniosku do urzędu skarbowego o rejestrację VAT w Niemczech, należy złożyć również wniosek o przyznanie ww. numeru.

Zatem każdy będzie posiadać Steuernummer, tak samo jak numer NIP w Polsce. Natomiast USt-IdNr (VAT DE), tak samo jak VAT-UE w Polsce, jest wydawany jeśli się o niego ubiegamy.

Faktury VAT w Niemczech

Faktury powinny zawierać następujące podstawowe informacje:

 • Sekcja z datą wystawienia faktury
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełen opis dostarczonych usług lub towarów
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Łączna wartość brutto faktury

Kiedy wymagana jest rejestracja VAT w Niemczech?

Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech wynika z obowiązku rozliczenia niemieckiego VAT-u przez podmiot zagraniczny. Rozliczanie VAT w Niemczech przez podmioty zagraniczne jest wymagane między innymi jeśli przedsiębiorca magazynuje i wysyła swoje towary z terytorium Niemiec. Ponadto, jeśli przedsiębiorca przekroczy przychód 10 000 euro w wyniku sprzedaży wysyłkowej do klientów w Unii Europejskiej, to również musi on rozliczyć należny niemiecki podatek VAT w tym kraju lub w ramach VAT-OSS.

Podatek VAT rozliczany jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. O tym, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał przedsiębiorcę, decyduje niemiecki urząd skarbowy biorąc pod uwagę przychody z poprzedniego roku. Jeśli przedsiębiorca nie przekroczył kwoty 7500 euro w poprzednim roku, może składać deklaracje kwartalnie. W przypadku rozliczeń miesięcznych i kwartalnych dodatkowo konieczne jest złożenie rocznej deklaracji VAT.

W Niemczech podsumowania o wewnątrzwspólnotowych transakcjach (ZM-Meldung, tłumacząc na polski WDT/WNT) są składane miesięcznie do 25-go dnia kolejnego miesiąca. Miesięczną deklarację VAT należy złożyć do 10. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalną do 10. dnia miesiąca następnego od dnia powstania obowiązku podatkowego. Roczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech powinno być złożone do 31. lipca roku następującego po roku rozliczeniowym.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zarejestrować się VAT w Niemczech jeśli jego firma:

 • Prowadzi import towarów z odprawą celną w Niemczech
 • Zajmuje się transportem osób przez terytorium Niemiec
 • Świadczy usługi w Niemczech, związane z nieruchomościami, w tym również usługi budowlane

Przeczytaj także o rejestracji VAT w Austrii oraz Francji.

Potrzebujesz rejestracji w Niemczech?

Potrzebujesz rejestracji w Niemczech?

Umów się na niezobowiązującą konsultację i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Bezpłatna konsultacja

Kary i odsetki VAT w Niemczech

Nierozliczenie lub spóźnione rozliczenie podatku VAT jest odnotowywane w niemieckim urzędzie skarbowym i może skutkować naliczeniem odsetek lub nałożeniem kar. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 1% wymaganego podatku. Maksymalna wartość odsetek może wynosić 25 000 euro. Nałożenie kar za deklarację niezłożoną w terminie, zależy w dużym stopniu od woli urzędu i od sytuacji podatnika. Uzasadnienie jednorazowego opóźnienia to coś, co może wpłynąć pozytywnie na decyzję urzędu i odstąpienie od nałożenia kary, podczas gdy częste opóźnienia będą wpływać negatywnie. Podatnik VAT musi się zazwyczaj liczyć z karami rzędu od 100 do 500 euro.

Intrastat w Niemczech

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Niemczech mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej, jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim, na przykład w Hiszpanii.

Próg dla przywozu wynosi 800 000 euro. Próg dla wywozu wynosi natomiast 500 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca. Sprawdź także jakie są progi Intrastat w pozostałych krajach UE w 2023 roku.

Urząd skarbowy – Finanzamt

Ze względu na bliskie relacje handlowe Polski i Niemiec bardzo duża liczba polskich firm ma obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT w Niemczech. Z tego tytułu polska firma w Niemczech zarejestruje się w specjalnie dedykowanym jej urzędzie skarbowym, których jest łącznie 4:

 1. Urząd Skarbowy w Hameln – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się zaczyna się od liter A do G,
 2. Urząd Skarbowy w Oranienburg – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter H do L,
 3. Urząd Skarbowy w Cottbus – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter M do R,
 4. Urząd Skarbowy w Noerdlingen – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter od S do Ź.

Interesuje Cię rejestracja VAT w Niemczech? Rozliczanie podatku VAT w Niemczech? >> napisz do nas

Podsumowanie

Jeżeli Twoja firma wkrótce rozpocznie opodatkowaną działalność na terenie Niemiec lub już w tej chwili jesteś podatnikiem VAT, ale nie masz pewności czy właściwie rozliczasz podatek, umów się z nami na bezpłatną konsultację. Nasi specjaliści VAT Compliance od lat zajmują się rejestracjami VAT, VAT OSS oraz VAT UE, a także deklaracjami i automatyzacją rozliczeń.

Zastanawiasz się ile wynosi podatek VAT w innych krajach? Przeczytaj o stawkach VAT w UE w 2023 lub poszczególnych państwach: Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, Portugalii czy na Węgrzech i Litwie.

Przeczytaj także o rejestracjach VAT w: Austrii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Warto przeczytać także kolejne artykuły dotyczące VAT:

 1. Podatek VAT Czechy. Wszystko co musisz wiedzieć o podatku VAT w Czechach.
 2. Jaki VAT obwiązuje we Włoszech?
 3. Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK
 4. Co to jest VAT-OSS?
 5. Amazon VAT Calculation Service a Taxology – sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firmy
Michał Doruch EN Michał od ponad 10 lat zajmuje się m.in. rozliczaniem, rejestracjami i składaniem deklaracji VAT w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. To jednak nie wszystko! W bagażu swoich doświadczeń ma także kwestie związane z VAT OSS, raportowanie Intrastat i bezpośrednie wsparcie klientów. Z Taxology Michał jest związany od marca 2021 roku.