Jaki VAT obowiązuje w Niemczech?

Kamil Kempisty
Zaktualizowano: 15 października 2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej w języku lokalnym to „Mehrwertsteuer”, a akronim VAT jest tłumaczony jako „MWSt”. Dowiedz się, jakie są stawki VAT w Niemczech i kiedy powstaje obowiązek rejestrcji VAT w Niemczech. Na co zwrócić uwagę? Czy w Niemczech obowiązują niższe stawki VAT niż Polsce?

Stawki VAT w Niemczech

VAT w Niemczech obowiązuje od 1968 roku. W Niemczech istnieją trzy stawki VAT.

Podstawowa stawka niemieckiego podatku Umsatzsteuer (VAT) wynosi 19% i ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone – 7% i 0%. W wyniku pandemii związanej z COVID-19 rząd niemiecki obniżył stawki VAT do 16% (z 19%) i do 5% (z 7%), które obecnie obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.

Stawka VAT Wskazane towary lub usługi
19% Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
 
7% Niektóre artykuły spożywcze i ich dostawa, Mleko i niektóre produkty mleczne, Zaopatrzenie w wodę (z wyłączeniem wody butelkowanej), Sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, Niektóre krajowe przewozy pasażerskie, Wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski dla niektórych przewozów drogowych, kolejowych i żeglugi śródlądowej (do 50 km), Książki (z wyłączeniem książek, których treść jest szkodliwa dla nieletnich), E-booki, Audiobooki, Gazety i czasopisma (z wyjątkiem tych, które zawierają treści szkodliwe dla nieletnich i / lub reklam w ponad 50%), Wstęp na wydarzenia kulturalne, Zakwaterowanie w hotelu (tylko zakwaterowanie krótkoterminowe), Niektóre wejścia na imprezy sportowe, Służby socjalne, Opieka medyczna i dentystyczna, Drewno kominkowe, Kwiaty cięte i rośliny do użytku dekoracyjnego i do produkcji żywności, Opodatkowanie niektórych złotych monet i biżuterii, Dostawa produktów spożywczych
 
0% Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego oraz niektórych środków żeglugi śródlądowej)

Steuernummer a USt-IdNr

W Polsce każda firma otrzymuje NIP (numer identyfikacji podatkowej), aktóry służy do rozliczeń VAT z urzędem skarbowym. W przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ubiega się o rejestrację VAT-UE. Z kolei numerem VAT-UE jest numer NIP z przedrostkiem PL – np. PL1234567890

Numer identyfikacji podatkowej w Niemczech dzielimy na Steuernummer oraz USt-IdNr (Umsatzsteuer – Identifikationsnummer).

Steuernummer potrzebny jest przedsiębiorcy do tranakcji z niemieckimi firmami i indetygifikacji w urzędzie skarbowym. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP.

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr) z kolei wymagany jest do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych – odpowiednik numer polskiego VAT-UE i potocznie nazywanym numerem VAT DE. Jest to 9-cyfrowy numer, który następuje po przedrostku DE. Niezbędny jest przedsiębiorcom, którzy dostarczają i nabywają wewnątrzwspólnotowo towary, świadczą usługi, za które odbiorca musi zapłacić podatek bądź też korzystają z usług firm z innych państw. Wniosek o przyznanie numeru USt-IdNr. należy zgłosić przy składaniu wniosku o rejestrację VAT w niemczech.

Zatem każdy będzie posiadać Steuernummer, tak samo jak numer NIP w Polsce. Natomiast USt-IdNr (VAT DE), tak samo jak VAT-UE w Polsce, jest wydawany jeśli się o niego ubiegamy.

Sprzedawcy na platformach Amazon czy eBay dla potwierdzenia rejestracji VAT w Niemczech dodatkowo będą potrzebować tzw. Certyfikat 22F.

Wymogi niemieckiej faktury VAT Faktury

Faktury powinny zawierać następujące podstawowe informacje:

 • Data wystawienia faktury
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełen opis dostarczonych usług lub towarów
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Łączna wartość brutto faktury

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Niemczech?

Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech wynika z obowiązku rozliczenia niemieckiego VAT-u przez podmiot zagraniczny. Rozliczanie VAT w Niemczech przez podmioty zagraniczne jest zawiązane z wysokością rocznej sprzedaży wysyłkowej do Niemiec. Jeśli przedsiębiorca przekroczy przychód 100 000 euro w wyniku sprzedaży wysyłkowej do klientów w Niemczech, to jest on zobowiązany do rozliczenia VAT w Niemczech.

VAT rozliczany jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. O tym, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał przedsiębiorcę decyduje niemiecki urząd skarbowy biorąc pod uwagę przychody z poprzedniego roku. Jeśli przedsiębiorca nie przekroczył kwoty 7500 euro w poprzednim roku, może składać deklaracje kwartalnie. W przypadku rozliczeń miesięcznych i kwartalnych dodatkowo konieczne jest złożenie deklaracji rocznej.

W Niemczech podsumowania o wewnątrzwspólnotowych transakcjach (ZM-Meldung, tłumacząc na polski WDT/WNT) są składane miesięcznie do 25-go dnia kolejnego miesiąca. Miesięczną deklarację VAT należy złożyć do 10. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalną do 10. dnia miesiąca następującego po okresie podatkowym. Roczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech powinno być złożone do 31. lipca roku następującego po roku rozliczeniowym.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zarejestrować się VAT w Niemczech jeśli jego firma:

 • Dostarcza towary z terytorium Niemiec
 • Importuje towary z odprawą celną w Niemczech
 • Zajmuje się transportem osób przez terytorium Niemiec
 • Świadczy usługi w Niemczech, związane z nieruchomościami, w tym również usługi budowlane

Kary i odsetki VAT w Niemczech

Nierozliczenie podatku VAT w terminie może skutkować naliczeniem odsetek lub nałożeniem kar ze strony niemieckiego urzędu skarbowego. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 1% wymaganego podatku. Maksymalna wartość odsetek może wynosić 25 000 euro. Nałożenie kar za deklarację niezłożoną w terminie, zależy w dużym stopniu od woli urzędu i od sytuacji podatnika. Uzasadnienie jednorazowego opóźnienia to coś, co może wpłynąć pozytywnie na decyzję urzędu i odstąpienie od nałożenia kary, podczas gdy częste opóźnienia będą wpływać negatywnie. Nałożona kara wynosi zazwyczaj od 100 do 500 euro.

Niemcy – Limit sprzedaży wysyłkowej

Limit sprzedaży wysyłkowej dla podatników w Niemczech wynosi 100 000 euro.

Intrastat w Niemczech

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Niemczech mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej, jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozu wynosi 800 000 euro. Próg dla wywozu wynosi natomiast 500 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Urząd skarbowy – Finanzamt

Ze względu na bliskie relacje handlowe Polski i Niemiec bardzo duża liczba polskich firm ma obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT w Niemczech. Z tego tytułu do obsługi polskich firm zostały dedykowane 4 urzędy skarbowe.

 1. Urząd Skarbowy w Noerdlingen – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się na literę S
 2. Urząd Skarbowy w Hameln – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się zaczyna się od liter A do G
 3. Urząd Skarbowy w Oranienburg – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter H do L,
 4. Urząd Skarbowy w Cottbus – jeśli nazwisko przedsiębiorcy, nazwa spółki cywilnej lub osoby prawnej zaczyna się od liter H do L

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Niemczech? >> napisz do nas

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz również

26 marca 2021

Co to jest SKU i ASIN?

Sprzedając produkty online musimy je jakoś identyfikować. Jeśli nasz produkt ma różne warianty kolorystyczne, rozmiarowe lub sprzedajemy je w różnych wersjach językowych to sama nazwa przestaje być wystarczająca. Przydaje się wtedy nadanie produktom odpowiednich kodów. SKU i ASIN są systemami oznaczania produktów, ważnymi z punktu widzenia sprzedawcy Amazon, ale poza nimi istnieją również takie systemy […]

5 stycznia 2021

Jest porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Brexit stał się faktem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i unię celną oraz wszystkie polityki UE. W rezultacie utraciła wszystkie prawa i korzyści, jakie miała jako państwo członkowskie UE i nie jest już objęta umowami międzynarodowymi UE. W dniu 24 grudnia 2020 r. osiągnięto porozumienie między Wielką Brytanią a Unią […]

10 grudnia 2020

Brexit a VAT

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie będzie dłużej uznawana za terytorium Unii Europejskiej na potrzeby rozliczeń VAT. W konsekwencji, zmianie ulegną zasady opodatkowania i dokumentowania dostaw towarów transportowanych z terytorium Unii Europejskiej. Wielka Brytania wprowadzi również nowe zasady rozliczeń sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych (np. Amazon i eBay) na rzecz klientów w Wielkiej […]

16 listopada 2020

Jak sprzedawać swoje produkty w całej Europie na Amazon, czyli Pan-European FBA

Naturalnym wyborem dla sprzedawców, którzy planują rozwijać swój biznes oraz generować coraz większe zyski na platformie Amazon jest usługa Fulfillment by Amazon (FBA), która pozwala na magazynowanie towarów w magazynach Amazon oraz na oddanie im całego procesu przygotowywania i wysyłania paczki. Jedną z opcji jest PAN-European Fulfillment by Amazon. Zanim jednak zdecydujesz się na ten […]

10 listopada 2020

Jaki VAT obowiązuje w Hiszpanii?

IVA, skrót od „Impuesto sobre el Valor Añadido”, jest odpowiednikiem podatku VAT w Polsce. Podatek VAT obowiązuje w Hiszpanii od 1986 roku, w którym to Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej.

Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10% i 4% oraz stawka zerowa.

6 listopada 2020

Jaki VAT obowiązuje w Szwecji?

VAT w Szwecji obowiązuje od 1960 roku. W Szwecji istnieją cztery stawki VAT.

Podstawowa stawka szwedzkiego podatku Mervärdeskatt (moms) (VAT) wynosi 25% i ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook