Ta strona korzysta z ciasteczek

Jaki VAT obowiązuje w Niemczech?

Data publikacji tekstu: 09.10.2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej w języku lokalnym to „Mehrwertsteuer”, a akronim VAT jest tłumaczony jako „MWSt”. Dowiedz się, jakie są stawki VAT w Niemczech i kiedy powstaje obowiązek rejestracji VAT w Niemczech. Na co zwrócić uwagę? Czy w Niemczech obowiązują niższe stawki VAT niż Polsce?

Stawki VAT w Niemczech

VAT w Niemczech obowiązuje od 1968 roku. W Niemczech istnieją trzy stawki VAT.

Podstawowa stawka niemieckiego podatku Umsatzsteuer (VAT) wynosi 19% i ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone – 7% i 0%.

Stawka VAT – Niemcy
Wskazane towary lub usługi
19%Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
 
7%Niektóre artykuły spożywcze i ich dostawa, mleko i niektóre produkty mleczne, zaopatrzenie w wodę (z wyłączeniem wody butelkowanej), sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, niektóre krajowe przewozy pasażerskie, wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski dla niektórych przewozów drogowych, kolejowych i żeglugi śródlądowej (do 50 km), książki (z wyłączeniem książek, których treść jest szkodliwa dla nieletnich), e-booki, audiobooki, gazety i czasopisma (z wyjątkiem tych, które zawierają treści szkodliwe dla nieletnich i / lub reklam w ponad 50%), wstęp na wydarzenia kulturalne, zakwaterowanie w hotelu (tylko zakwaterowanie krótkoterminowe), niektóre wejścia na imprezy sportowe, służby socjalne, opieka medyczna i dentystyczna, drewno kominkowe, kwiaty cięte i rośliny do użytku dekoracyjnego i do produkcji żywności, opodatkowanie niektórych złotych monet i biżuterii, dostawa produktów spożywczych
 
0%Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i kolejowego oraz niektórych środków żeglugi śródlądowej)

Steuernummer a USt-IdNr

W Polsce każda firma otrzymuje NIP (numer identyfikacji podatkowej), aktóry służy do rozliczeń VAT z urzędem skarbowym. W przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ubiega się o rejestrację VAT-UE. Z kolei numerem VAT-UE jest numer NIP z przedrostkiem PL – np. PL1234567890

Numer identyfikacji podatkowej w Niemczech dzielimy na Steuernummer oraz USt-IdNr (Umsatzsteuer – Identifikationsnummer).

Steuernummer potrzebny jest przedsiębiorcy do tranakcji z niemieckimi firmami i identyfikacji w urzędzie skarbowym. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP.

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr) z kolei wymagany jest do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych – odpowiednik numer polskiego VAT-UE i potocznie nazywanym numerem VAT DE. Jest to 9-cyfrowy numer, który następuje po przedrostku DE. Niezbędny jest przedsiębiorcom, którzy dostarczają i nabywają wewnątrzwspólnotowo towary, świadczą usługi, za które odbiorca musi zapłacić podatek bądź też korzystają z usług firm z innych państw. Wniosek o przyznanie numeru USt-IdNr. należy zgłosić przy składaniu wniosku o rejestrację VAT w niemczech.

Zatem każdy będzie posiadać Steuernummer, tak samo jak numer NIP w Polsce. Natomiast USt-IdNr (VAT DE), tak samo jak VAT-UE w Polsce, jest wydawany jeśli się o niego ubiegamy.

Sprzedawcy na platformach Amazon czy eBay dla potwierdzenia rejestracji VAT w Niemczech dodatkowo będą potrzebować tzw. certyfikat 22F.

Wymogi faktury VAT – Niemcy

Faktury powinny zawierać następujące podstawowe informacje:

 • Data wystawienia faktury
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełen opis dostarczonych usług lub towarów
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Łączna wartość brutto faktury

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Niemczech?

Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech wynika z obowiązku rozliczenia niemieckiego VAT-u przez podmiot zagraniczny. Rozliczanie VAT w Niemczech przez podmioty zagraniczne jest wymagane między innymi jeśli przedsiębiorca magazynuje i wysyła swoje towary z terytorium Niemiec. Obecnie również, jeśli przedsiębiorca przekroczy przychód 10 000 euro w wyniku sprzedaży wysyłkowej do klientów w Unii Europejskiej, to jest on zobowiązany do rozliczenia VAT w Niemczech lub VAT-OSS.

VAT rozliczany jest miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. O tym, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał przedsiębiorcę decyduje niemiecki urząd skarbowy biorąc pod uwagę przychody z poprzedniego roku. Jeśli przedsiębiorca nie przekroczył kwoty 7500 euro w poprzednim roku, może składać deklaracje kwartalnie. W przypadku rozliczeń miesięcznych i kwartalnych dodatkowo konieczne jest złożenie deklaracji rocznej.

W Niemczech podsumowania o wewnątrzwspólnotowych transakcjach (ZM-Meldung, tłumacząc na polski WDT/WNT) są składane miesięcznie do 25-go dnia kolejnego miesiąca. Miesięczną deklarację VAT należy złożyć do 10. dnia kolejnego miesiąca, zaś kwartalną do 10. dnia miesiąca następującego po okresie podatkowym. Roczne rozliczenie podatku VAT w Niemczech powinno być złożone do 31. lipca roku następującego po roku rozliczeniowym.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zarejestrować się VAT w Niemczech jeśli jego firma:

 • Importuje towary z odprawą celną w Niemczech
 • Zajmuje się transportem osób przez terytorium Niemiec
 • Świadczy usługi w Niemczech, związane z nieruchomościami, w tym również usługi budowlane

Nierozliczenie podatku VAT w terminie może skutkować naliczeniem odsetek lub nałożeniem kar ze strony niemieckiego urzędu skarbowego. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 1% wymaganego podatku. Maksymalna wartość odsetek może wynosić 25 000 euro. Nałożenie kar za deklarację niezłożoną w terminie, zależy w dużym stopniu od woli urzędu i od sytuacji podatnika. Uzasadnienie jednorazowego opóźnienia to coś, co może wpłynąć pozytywnie na decyzję urzędu i odstąpienie od nałożenia kary, podczas gdy częste opóźnienia będą wpływać negatywnie. Nałożona kara wynosi zazwyczaj od 100 do 500 euro.

Kary i odsetki VAT w Niemczech

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Niemczech mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej, jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozu wynosi 800 000 euro. Próg dla wywozu wynosi natomiast 500 000 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Intrastat w Niemczech

Adam Grabiński
X