Podatek VAT Szwecja 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024
 • Publikacja: 06.11.2020
 • Przeczytaj w: 6 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, inaczej mówiąc od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub świadczenia usług. W tym artykule dowiesz się jaki VAT obowiązuje w Szwecji, kiedy należy rejestrować i rozliczać VAT.

podatek vat Szwecja 2024

VAT w Szwecji

VAT w Szwecji obowiązuje od 1960 roku. W Szwecji istnieją cztery stawki VAT. Podstawowa stawka szwedzkiego podatku Mervärdeskatt (moms) (VAT) wynosi 25% i ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone.

Szwedzka stawka VAT 12% ma zastosowanie

 • Niektóre artykuły spożywcze
 • Napoje bezalkoholowe
 • Jedzenie na wynos
 • Drobne naprawy rowerów, butów i wyrobów skórzanych, odzieży i bielizny domowej
 • Zakwaterowanie w hotelu
 • Usługi restauracyjne i cateringowe
 • Niektóre dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • E-booki

Szwecja – VAT 6% stosuje się

 • Krajowy transport pasażerski
 • Książki (w tym ebooki)
 • Gazety i niektóre czasopisma
 • Wstęp na wydarzenia kulturalne (z wyłączeniem kina); pisarze i kompozytorzy
 • Wstęp na imprezy sportowe
 • Korzystanie z obiektów sportowych

0% stawka VAT w Szwecji obowiązuje

 • W przypadku leków wydawanych na receptę,
 • Usług drukarskie i innych usług związanych z produkcją czasopism dla organizacji non-profit
 • Wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego transportu osób

Numer identyfikacyjny VAT w Szwecji

Po uzyskaniu szwedzkiej rejestracji VAT, firmie zostaje nadany unikalny szwedzki numer VAT. Wszystkie państwa członkowskie UE mają ustalony format numerów VAT. W Szwecji format składa się z przedrostka SE, po którym następuje 12 cyfr, np. SE123456789123.

Potrzebujesz pomocy z VAT w krajach EU i UK?

Potrzebujesz pomocy z VAT w krajach EU i UK?

Odezwij się do nas i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc, a nasi specjaliści VAT Compliance zajmą się resztą!

Umów się na konsultację

Wymogi szwedzkiej faktury VAT

Faktury powinny zawierać następujące podstawowe informacje:

 • Data wystawienia faktury
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełen opis dostarczonych usług lub towarów
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT w koronach szwedzkich
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Łączna wartość brutto faktury

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT?

Obowiązek rejestracji VAT w Szwecji wynika z obowiązku rozliczenia szwedzkiego VAT-u przez podmiot zagraniczny. Jeśli przedsiębiorca magazynuje swoje produkty i wysyła je z terytorium Szwecji to jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT w Szwecji. Podobnie jak w innych krajach UE, jeśli sprzedaż do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR to przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia VAT w Szwecji lub w ramach systemu VAT-OSS.

Progi dla okresów sprawozdawczych VAT w Szwecji są następujące:

 • Miesięczne deklaracje VAT – roczny obrót powyżej 40 mln SEK,
 • Kwartalne deklaracje VAT – roczny obrót od 1 mln SEK do 40 mln SEK,
 • Roczne deklaracje VAT – roczny obrót poniżej 1 mln SEK (jeśli wymagane do złożenia deklaracji VAT).

Miesięczne szwedzkie deklaracje VAT są płatne 26 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Deklaracja grudniowa przypada 27 dnia miesiąca. Kwartalne deklaracje VAT są płatne 12. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego VAT. Jeśli zwrot ma nastąpić w styczniu lub sierpniu, należy go złożyć do 17. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu zwrotu. Roczne deklaracje VAT są płatne 26. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego VAT lub 27. dnia drugiego miesiąca, jeśli zwrot przypada w grudniu.

W Szwecji częstotliwość, z jaką należy składać informację podsumowującą, będzie zależała od rodzaju dostawy. W przypadku dostaw towarów wymagane jest comiesięczne zgłoszenie, jeśli wartość dostawy przekracza 500 000 SEK w bieżącym lub którymkolwiek z poprzednich czterech kwartałów. Kwartalne zgłoszenia mogą być dokonywane, jeśli wartość dostarczonych towarów jest poniżej tego poziomu. W przypadku świadczenia usług zasadą są kwartalne zgłoszenia. W przypadku mieszanej dostawy towarów i świadczenia usług obowiązują zasady dotyczące częstotliwości raportowania towarów.

Informację podsumowującą można składać w formie papierowej za pomocą formularza SKV 5740 lub online. Termin składania referatów upływa 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W przypadku zgłoszeń online jest to 25 dni od zakończenia odpowiedniego okresu sprawozdawczego.

Dodatkowo, przedsiębiorca powinien zarejestrować się VAT w Szwecji jeśli jego firma:

 • Dostarcza towary z terytorium Szwecji
 • Importuje towary z odprawą celną w Szwecji
 • Zajmuje się transportem osób przez terytorium Szwecji
 • Świadczy usługi w Szwecji, związane z nieruchomościami, w tym również usługi budowlane

Jak zarejestrować się do VAT w Szwecji?

Przedsiębiorstwa nie posiadające stałej siedziby w Szwecji muszą wypełnić formularz SKV4632, który można pobrać ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zostać złożony przed rozpoczęciem działalności w Szwecji w międzynarodowych biurach Szwedzkiej Agencji Podatkowej w Malmo lub Sztokholmie.

Kary i odsetki

Nierozliczenie podatku VAT w terminie może skutkować naliczeniem odsetek lub nałożeniem kar. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 15% wymaganego podatku.

Nieprawidłowe lub niedokładne deklaracje mogą skutkować karą w wysokości 20% nieprawidłowo zgłoszonego podatku VAT.

Intrastat w Szwecji

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Szwecji mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozu wynosi 9 000 000 SEK. Próg dla wywozu wynosi natomiast 15 000 000 SEK. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Potrzebujesz pomocy z kwestiami VAT – rejestracją, deklaracjami, lub rozliczeniem – w Szwecji? Umów się z nami na konsultację i sprawdź, jak nasi specjaliści VAT Compliance mogą pomóc Twojej firmie!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w innym naszym artykule znajdziesz informacje o progach Intrastat w 2024 roku, które obowiązują w pozostałych krajach UE.

Sprawdź koniecznie: Amazon VAT Calculation Service a Taxology – sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firm oraz dowiedz się czym jest numer EORI, jak go uzyskać oraz jak sprawdzić EORI po NIP.

Dowiedz się także jaki VAT obowiązuje w krajach Unii Europejskiej w 2024 roku: Belgii, Bułgarii, Portugalii, Luksemburgu, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy na Węgrzech i Litwie, jakie są zasady sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii oraz jak wyglądają rejestracje VAT w Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.