Jaki VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii?

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Podatek VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii od 1973 roku, czyli od momentu wejścia UK do Unii Europejskiej. Z końcem 2020 roku Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej >> Brexit przewodnik

Podstawowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 20% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmują stawki obniżone 5% oraz 0%.

Stawka VAT Wskazane towary lub usługi
20% Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
 
5% Niektóre mieszkania socjalne, Niektóre usługi socjalne, Konkretne energooszczędne domowe instalacje i towary, Konkretne naprawy prywatnych mieszkań, Konkretny sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, Dostawy energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepłownictwa do użytku domowego,
LPG i olej opałowy do użytku domowego, Foteliki samochodowe dla dzieci
 
0% Niektóre mieszkania socjalne, Książki drukowane, Gazety, Czasopisma, Zbiórki odpadów krajowych, Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych (poza wodą destylowaną i mineralną), Zapasy żywności i napojów, Jedzenie na wynos, Produkty farmaceutyczne na receptę, Konkretne środki medyczne dla osób niepełnosprawnych, Odzież i obuwie dziecięce, Pieluchy dziecięce, Żywe zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi, Zapasy nasion, Kwiaty cięte, Rośliny używane do produkcji żywności, Dostawa pasz dla zwierząt, Dostawy przyczep mieszkalnych, Dostawy łodzi mieszkalnych, Konkretne prace budowlane w nowym budownictwie, Usługi kanalizacyjne, Wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski, Krajowy transport pasażerski, Motocykle, Kaski rowerowe, Handlowe statki i samoloty, Remonty mieszkań prywatnych na wyspie Man

Numer podatkowy VAT w Wielkiej Brytanii

Numer VAT w Wielkiej Brytanii składa się z 9 cyfr z prefixem GB (Great Britain) – np GB000000000. Nie obowiązuje prefix UK (United Kingdom), jak wiele osób mogłoby pomyśleć.

Wymogi brytyjskiej faktury VAT

Faktury VAT w Wielkiej Brytanii muszą być wystawione w ciągu 30 dni od dnia dostawy, która podlega opodatkowaniu. Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania faktur przez 6 lat.

Faktury VAT w Wielkiej Brytanii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych usług lub towarów
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeśli jest inna od daty faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu (wyrażona w £)
 • Cena jednostkowa dostarczonych produktów i szczegóły wszelkich rabatów gotówkowych bez podatku VAT
 • Zastosowana stawka VAT
 • Kwota podatku VAT
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT
 • Odniesienie do „odwrotnego obciążenia”, jeśli dotyczy
 • W przypadku fakturowania materiałów eksploatacyjnych odniesienie do „samofakturowania”
 • W stosownych przypadkach odniesienie do każdego zastosowanego programu marży
 • Szczegóły dotyczące środka transportu towarów
 • Łączna wartość brutto podaży

Kiedy powinienem dokonać rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii?

Rejestracja VAT w Wielkiej Brytanii odbywa się w urzędzie zwanym HMRC – Her Majesty’s Revenue and Customs (tłum. nieresortowy departament rządu Wielkiej Brytanii, odpowiedzialny za pobór podatków w Królestwie Brytyjskim).

Przedsiębiorstwa niemające siedziby, które dostarczają towary lub usługi podlegające opodatkowaniu w Zjednoczonym Królestwie, są zobowiązane do zarejestrowania się do celów podatku VAT bez względu na obrót.

W Wielkiej Brytanii podatek VAT rozlicza się kwartalnie przed upływem miesiąca i 7 dni po kwartale sprawozdawczym lub miesięcznie ( jeśli zobowiązania przekroczą £2.3 miliona) na tych samych zasadach.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii, jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Europy przez Wielką Brytanię
 • Kupuje i sprzedaje towary w Wielkiej Brytanii
 • Sprzedaje towary konsumentom w Wielkiej Brytanii przez Internet, po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej
 • Magazynuje towary w Wielkiej Brytanii przed dalszą sprzedażą innym firmom
 • Organizuje biletowane wydarzenia i wystawy
 • Nie jest podmiotem handlowym innym niż VAT, ale otrzymuje usługi w Wielkiej Brytanii zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia
 • Samodzielnie dostarcza towary

Kary i odsetki VAT w Wielkiej Brytanii

Nierozliczenie swych dochodów w terminie może skutkować naliczeniem odsetek lub nałożeniem kar ze strony brytyjskiego urzędu skarbowego. Karą za niezarejestrowanie do podatku VAT w ciągu 30 dni od obowiązku rejestracyjnego jest nałożenie kary pieniężnej równej całkowitemu podatkowi VAT, który był należny w okresie niezarejestrowanym. Kary za opóźnienie lub całkowity brak deklaracji VAT są równe 15% niezapłaconego podatku. Nieprawidłowe lub niedokładne zwroty podlegają karom w postaci dopłat, które są obliczane jako procent utraconych dochodów. Procent ten może sięgać aż 100%.

Limit sprzedaży wysyłkowej w Wielkiej Brytanii

Limit sprzedaży wysyłkowej dla podatników w Wielkiej Brytanii wynosi 70 000 funtów.

Intrastat w Wielkiej Brytanii

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające w Wielkiej Brytanii mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozów Intrastat wynosi £250,000. Próg dla wywozów Intrastat wynosi natomiast £1.5 million. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 21 dnia kolejnego miesiąca.

Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii

Adres brytyjskiego urzędu skarbowego (HMRC) to: 100 Parliament Street, London, SW1A 2BQ

Internetowy adres to: https://www.gov.uk

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +44 135 535 9022

Chcesz dokonać rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii? >> Napisz od nas

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz również

26 marca 2021

Co to jest SKU i ASIN?

Sprzedając produkty online musimy je jakoś identyfikować. Jeśli nasz produkt ma różne warianty kolorystyczne, rozmiarowe lub sprzedajemy je w różnych wersjach językowych to sama nazwa przestaje być wystarczająca. Przydaje się wtedy nadanie produktom odpowiednich kodów. SKU i ASIN są systemami oznaczania produktów, ważnymi z punktu widzenia sprzedawcy Amazon, ale poza nimi istnieją również takie systemy […]

5 stycznia 2021

Jest porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Brexit stał się faktem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i unię celną oraz wszystkie polityki UE. W rezultacie utraciła wszystkie prawa i korzyści, jakie miała jako państwo członkowskie UE i nie jest już objęta umowami międzynarodowymi UE. W dniu 24 grudnia 2020 r. osiągnięto porozumienie między Wielką Brytanią a Unią […]

10 grudnia 2020

Brexit a VAT

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie będzie dłużej uznawana za terytorium Unii Europejskiej na potrzeby rozliczeń VAT. W konsekwencji, zmianie ulegną zasady opodatkowania i dokumentowania dostaw towarów transportowanych z terytorium Unii Europejskiej. Wielka Brytania wprowadzi również nowe zasady rozliczeń sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych (np. Amazon i eBay) na rzecz klientów w Wielkiej […]

16 listopada 2020

Jak sprzedawać swoje produkty w całej Europie na Amazon, czyli Pan-European FBA

Naturalnym wyborem dla sprzedawców, którzy planują rozwijać swój biznes oraz generować coraz większe zyski na platformie Amazon jest usługa Fulfillment by Amazon (FBA), która pozwala na magazynowanie towarów w magazynach Amazon oraz na oddanie im całego procesu przygotowywania i wysyłania paczki. Jedną z opcji jest PAN-European Fulfillment by Amazon. Zanim jednak zdecydujesz się na ten […]

10 listopada 2020

Jaki VAT obowiązuje w Hiszpanii?

IVA, skrót od „Impuesto sobre el Valor Añadido”, jest odpowiednikiem podatku VAT w Polsce. Podatek VAT obowiązuje w Hiszpanii od 1986 roku, w którym to Hiszpania dołączyła do Unii Europejskiej.

Podstawowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10% i 4% oraz stawka zerowa.

6 listopada 2020

Jaki VAT obowiązuje w Szwecji?

VAT w Szwecji obowiązuje od 1960 roku. W Szwecji istnieją cztery stawki VAT.

Podstawowa stawka szwedzkiego podatku Mervärdeskatt (moms) (VAT) wynosi 25% i ma zastosowanie w przypadku większości towarów, dla których nie obowiązują stawki obniżone.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook