Podatek VAT Wielka Brytania 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024
 • Publikacja: 02.10.2020
 • Przeczytaj w: 6 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

W Wielkiej Brytanii towary i usługi domyślnie podlegają pod podstawową stawkę VAT, chyba że stanowią wyjątek i kwalifikują się pod stawkę obniżoną lub zerową, a szczegóły ich dotyczące znajdziesz w poniższym artykule.

podatek VAT Wielka Brytania 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jaka jest standardowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii,
 • Ile wynosi obniżona stawka VAT w Wielkiej Brytanii,
 • Kiedy należy dokonać rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii,
 • Czym jest dobrowolna rejestracja VAT UK,
 • Do kiedy trzeba zapłacić podatek VAT UK i jakie są opcje jego płatności,
 • Jaki jest adres Urzędu Skarbowego w Wielkiej Brytanii.

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii – Wysokość podatku VAT Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT:

 • 20% – podstawowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii, obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmują stawki obniżone 5% oraz 0%.
 • 5% – Pierwsza stawka obniżonego podatku VAT.
 • 0% – Zerowa stawka podatku VAT.

Podatek VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii od 1973 roku, czyli od momentu wejścia UK do Unii Europejskiej. Z końcem 2020 roku Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej >> Brexit przewodnik.

Stawka VAT Wskazane towary lub usługi
20% Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
5% Niektóre mieszkania socjalne, Niektóre usługi socjalne, Konkretne energooszczędne domowe instalacje i towary, Konkretne naprawy prywatnych mieszkań, Konkretny sprzęt medyczny dla osób niepełnosprawnych, Dostawy energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepłownictwa do użytku domowego,
LPG i olej opałowy do użytku domowego, Foteliki samochodowe dla dzieci
0% Niektóre mieszkania socjalne, Książki drukowane, Gazety, Czasopisma, Zbiórki odpadów krajowych, Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych (poza wodą destylowaną i mineralną), Zapasy żywności i napojów, Jedzenie na wynos, Produkty farmaceutyczne na receptę, Konkretne środki medyczne dla osób niepełnosprawnych, Odzież i obuwie dziecięce, Pieluchy dziecięce, Żywe zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi, Zapasy nasion, Kwiaty cięte, Rośliny używane do produkcji żywności, Dostawa pasz dla zwierząt, Dostawy przyczep mieszkalnych, Dostawy łodzi mieszkalnych, Konkretne prace budowlane w nowym budownictwie, Usługi kanalizacyjne, Wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski, Krajowy transport pasażerski, Motocykle, Kaski rowerowe, Handlowe statki i samoloty, Remonty mieszkań prywatnych na wyspie Man

kobieta pracująca przy kalkulatorze i dokumentach

Usługi zwolnione z VAT Wielka Brytania

Warto zaznaczyć, że towary i usługi, które podlegają pod zerową stawkę VAT, nadal muszą pojawić się w zeznaniach. Czym innym jest jednak kwestia zwolnienia z VAT, a pod to podlegają, m. in.,:

 • opłaty drogowe,
 • usługi ubezpieczeniowe,
 • usługi pogrzebowe,
 • transakcje finansowe i majątkowe,
 • edukacja,
 • zajęcia sportowe,
 • gry i zakłady.

Rejestracja VAT Wielka Brytania - kiedy jest konieczna?

Od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania przestała być częścią Unii Europejskiej. W związku z tym, doszło do zmian przepisów w prawie handlowym i podatkowym. Od tamtej pory przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży danego towaru lub usługi, podlegających opodatkowaniu, i nie mają siedziby w Zjednoczonym Królestwie, są zmuszeni do rejestracji do celów VAT w UK.

Do rejestracji VAT obliguje także magazynowanie towarów na terenie Wielkiej Brytanii, a także:

 • Import towarów do Europy przez Wielką Brytanię,
 • Sprzedaż towarów konsumentom w Wielkiej Brytanii przez Internet, po przekroczeniu limitu sprzedaży wysyłkowej,
 • Organizacja biletowanych wydarzeń i wystawy,
 • Otrzymywanie usługi w Wielkiej Brytanii zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia, nie będąc przy tym podmiotem innym niż VAT,
 • Samodzielne dostarczanie towarów.

Po Brexicie w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje system VAT OSS, więc nie ma możliwości rozliczania sprzedaży do UK w tym systemie.

Jak zarejestrować się do VAT w Wielkiej Brytanii?

Jeżeli przedsiębiorca chce zostać zarejestrowanym płatnikiem VAT w Zjednoczonym Królestwie, ma do wyboru dwie możliwości:

 • złożenia wniosku w formie papierowej do HMRC (Her Majesty’s Revenue & Customs),
 • złożenia wniosku w formie elektronicznej przez portal HMRC.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnim czasie rejestracja do VAT może nie być łatwa do przeprowadzenia. W związku z tym sprawdź jakie problemy z rejestracją VAT w UK mogą się pojawić i bądź na nie przygotowany.

przycisk na klawiaturze z napisem register

Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii

Odpowiednikiem brytyjskiego urzędu skarbowego jest Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC), którego adres to: 100 Parliament Street, London, SW1A 2BQ.

Internetowy adres to: https://www.gov.uk.

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +44 135 535 9022.

Numer podatkowy VAT w Wielkiej Brytanii

Numer VAT w Wielkiej Brytanii składa się z 9 cyfr z prefixem GB (Great Britain) – np GB000000000. Nie obowiązuje prefix UK (United Kingdom), jak wiele osób mogłoby pomyśleć.

Potrzebujesz pomocy z VAT w Wielkiej Brytanii?

Potrzebujesz pomocy z VAT w Wielkiej Brytanii?

Daj nam znać jakiego wsparcia potrzebujesz, a nasi specjaliści VAT Compliance zajmą się resztą!

Umów się na bezpłatną konsultację

Wymogi brytyjskiej faktury VAT

Faktury VAT w Wielkiej Brytanii muszą być wystawione w ciągu 30 dni od dnia dostawy, która podlega opodatkowaniu. Podatnik VAT ma obowiązek przechowywania faktur przez 6 lat.

Faktury VAT w Wielkiej Brytanii muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania,
 • Unikalny numer,
 • Numer VAT dostawcy,
 • Pełny adres dostawcy i klienta,
 • Pełny opis dostarczonych usług lub towarów,
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów,
 • Data dostawy (jeśli jest inna od daty faktury),
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu (wyrażona w £),
 • Cena jednostkowa dostarczonych produktów i szczegóły wszelkich rabatów gotówkowych bez podatku VAT,
 • Zastosowana stawka VAT,
 • Kwota podatku VAT,
 • Szczegóły wspierające zerowy podatek VAT,
 • Odniesienie do „odwrotnego obciążenia”, jeśli dotyczy,
 • W przypadku fakturowania materiałów eksploatacyjnych odniesienie do „samofakturowania”,
 • W stosownych przypadkach odniesienie do każdego zastosowanego programu marży,
 • Szczegóły dotyczące środka transportu towarów,
 • Łączna wartość brutto podaży.

kobieta trzymająca paragony i smartfon z włączonym kalkulatorem

Płatność podatku VAT Wielka Brytania

Temat podatku VAT w Wielkiej Brytanii jest bardzo rozległy, dlatego też nie sposób nie wspomnieć o możliwościach płatności, które mogą wybrać przedsiębiorcy po rejestracji, a takich są cztery.

 • Standard Accounting Scheme – to rejestrowanie i rozliczanie podatku VAT na podstawie daty wystawienia faktury brutto. W ramach SAT przedsiębiorcy składają deklaracje VAT kwartalnie i otrzymują zwroty w systemie kwartalnym. Ta opcja jest obowiązkowa dla firm z obrotem rocznym powyżej 1 350 000 GBP.
 • Cash Accounting Scheme – to model rejestrowania i rozliczania dochodu w momencie jego otrzymania (kiedy kontrahent opłaci wystawioną fakturę), a wydatki są ujmowane w okresie, w którym zostały poniesione. Cash Accounting Scheme dotyczy firm z rocznym obrotem poniżej 1 350 000 GBP.
 • Annual Accounting Scheme – ta opcja pozwala płacić VAT z góry, w ramach zaliczki, a następnie składać jedną, roczną deklarację. Płatność można rozłożyć na raty, a ten model dotyczy przedsiębiorstw z obrotem poniżej 1 350 000 GBP w skali roku.
 • VAT Flat Rate Scheme – ten model pozwala na płatność stałej stawki VAT do HMRC, a następnie zatrzymywania VAT naliczanego klientom. Dotyczy firm z obrotem netto w skali roku poniżej 150 000 GBP.

Do kiedy należy złożyć deklaracje VAT w Wielkiej Brytanii?

W Wielkiej Brytanii deklaracje VAT składa się co trzy miesiące, lecz nie musi to oznaczać kwartalnie. Płatnicy VAT, rytm składania deklaracji VAT mają zazwyczaj nadaniu po rejestracji przez HMRC.

Do złożenia deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii należy użyć systemu online HMRC, a czas na to wynosi miesiąc i siedem dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Warto dodać, że podatnicy mają także obowiązek składania deklaracji przy zerowej stawce VAT. Jeżeli tego nie zrobią, ryzykują naliczeniem kary.

Dodajmy, że w Wielkiej Brytanii, należy raportować VAT cyfrowo do HMRC w postaci MTD for VAT (Making Tax Digital), który to jest odpowiednikiem polskiego Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli ekwiwalentu SAF-T (Standard Audit File for Tax).

Kary i odsetki VAT w Wielkiej Brytanii

Za nierozliczenie swoich dochodów w terminie podatnik VAT ryzykuje naliczenie odsetek lub nałożenie kar ze strony brytyjskiego urzędu skarbowego.

Karą za niezarejestrowanie do podatku VAT w ciągu 30 dni od obowiązku rejestracyjnego jest nałożenie kary pieniężnej równej całkowitemu podatkowi VAT, który był należny w okresie niezarejestrowanym.

Kary za opóźnienie lub całkowity brak deklaracji VAT są równe 15% niezapłaconego podatku. W przypadku nieprawidłowych lub niedokładnych zwrotów, podatnik VAT podlega karom w postaci dopłat, które są obliczane jako procent utraconych dochodów. Procent ten może sięgać aż 100%.

Intrastat w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania nie jest od lutego 2020 roku częścią Unii Europejskiej, w związku z czym nie obowiązuje na jej terenie przymus raportowania Intrastat.

Dowiedz się jednak jakie są progi Intrastat w poszczególnych krajach UE w 2024 roku.

VAT Wielka Brytania - Podsumowanie

W Wielkiej Brytanii obowiązują trzy stawki podatku VAT. Podstawowa wynosi 20%, obniżona stawka podatku 5%, a trzecia jest zerową stawką VAT.

Z racji Brexitu, firmy, które sprzedają na terenie Wielkiej Brytanii towary i usługi objęte podatkiem VAT, lub magazynują tam towary, zmuszone są do rejestracji VAT. W przeciwnym razie, narażają się na kary i sankcje.

Trzeba jednak pamiętać, że w ostatnich miesiącach rejestracja VAT w UK wiążę się z problemami, dlatego warto zlecić ją specjalistom, a świetnym rozwiązaniem jest zespół VAT Compliance Taxology. Ponadto, nasi specjaliści pomogą właściwie rozliczyć VAT czy złożyć deklaracje. Wszystko co musisz zrobić, to umówić się na bezpłatną konsultację.

Dowiedz się więcej o tym jak rozliczać VAT ze sprzedaży swoich produktów do Wielkiej Brytanii, a także sprawdź inne nasze artykuły:

Dowiedz się również jaki VAT obowiązuje w Unii Europejskiej lub jej poszczególnych krajach: Belgii, Bułgarii, Portugalii, Luksemburgu, Chorwacji, Grecji, Holandii, FrancjiWłoszech, Niemczech, Hiszpanii czy na Węgrzech.

Michał Doruch Michał od ponad 10 lat zajmuje się m.in. rozliczaniem, rejestracjami i składaniem deklaracji VAT w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. To jednak nie wszystko! W bagażu swoich doświadczeń ma także kwestie związane z VAT OSS, raportowanie Intrastat i bezpośrednie wsparcie klientów. Z Taxology Michał jest związany od marca 2021 roku.