Polityka prywatności

1. Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administrator danych osobowych

Taxology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienna 64
00-825 Warszawa
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000773156
REGON: 382632830
NIP: 5272883861
kapitał zakładowy: 5000 zł

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: hello@taxology.co

3. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
• ich sprostowania (art. 16 RODO),
• usunięcia (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Skorzystanie z naszych usług
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowydo momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

 

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 18 miesięcy

18 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy

Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych
W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) lub zapis na newsletter
W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych lub newslettera
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe lub otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych lub newslettera

 

 1. Zapisanie się na webinar
W jakim celu?
Twój udział w organizowanym przez nas webinarze
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu zakończenia webinaru

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości wzięcia udziału w webinarze

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Serwisu
W jakim celu?
zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych w Serwisie
Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa Serwisu i zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie, wykorzystywanego w

celu zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach*

(więcej na temat plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajdziesz w sekcji „Pliki cookies”

Polityki prywatności)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości zapewniania bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Serwisu

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

5. Profilowanie i działania analityczne

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

6. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. Pliki cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony;
 • identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 • zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz Google Analytics;
 • tworzenia raportów na temat odwiedzających stronę w panelu Lead Forensics;
 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads Linkedin Ads oraz Facebook Ads (Google Ads cookies jest używany do wyświetlania odpowiednich reklam. Ads Cookies nie zawierają danych osobistych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Google Ads cookies i jak go kontrolować, przejdź do https://policies.google.com/privacy?gl=uk);
 • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności:

 

NazwaRodzaj CookiesOkres ważności Cookies
cp_lastTriggerIdNiezbędneStałe
cp_metricsNiezbędneSesyjne
cp_resolvedTriggersNiezbędneStałe
cp_scoreNiezbędneStałe
cp_session_idNiezbędneStałe
cp_wasWidgetShownNiezbędneStałe
cp_widget_geo_responseNiezbędneStałe
cp_widget_sessionNiezbędne30 dni
hex (40)Niezbędne30 dni
test_cookieNiezbędne1 dzien
_grecaptchaNiezbędneStałe
rc::aNiezbędneStałe
rc::bNiezbędneSesyjne
rc::cNiezbędneSesyjne
rc::fNiezbędneStałe
__ca__chatNiezbędne1 rok
callpage-widget-versionNiezbędneSesyjne
CookieConsentNiezbędne1 rok
cp.lead.phoneNumberNiezbędneSesyjne
wp-wpml_current_languageNiezbędneSesyjne
_GRECAPTCHANiezbędne180 dni
collectStatystyczneSesyjne
_hjRecordingEnabledStatystyczneSesyjne
_hjRecordingLastActivityStatystyczneSesyjne
hjActiveViewportIdsStatystyczneStałe
hjViewportIdStatystyczneSesyjne
_gaStatystyczne2 lat
_ga_#Statystyczne2 lat
_gatStatystyczne1 dzien
_gidStatystyczne1 dzien
_hjAbsoluteSessionInProgressStatystyczne1 dzien
_hjFirstSeenStatystyczne1 dzien
_hjIncludedInSessionSample_#Statystyczne1 dzien
_hjSession_#Statystyczne1 dzien
_hjSessionUser_#Statystyczne1 rok
ln_orStatystyczne1 dzien
IDEMarketingowe1 rok
AnalyticsSyncHistoryMarketingowe30 dni
bcookieMarketingowe1 rok
li_gcMarketingowe180 dni
li_sugrMarketingowe3 miesiecy
lidcMarketingowe1 dzien
UserMatchHistoryMarketingowe30 dni
_fbpMarketingowe3 miesiecy
_gcl_auMarketingowe3 miesiecy
_ueuuidMarketingowe400 dni
ads/ga-audiencesMarketingoweSesyjne
pagead/1p-user-list/#/MarketingoweSesyjne
ads/ga-audiencesMarketingoweSesyjne
pagead/1p-user-list/#/MarketingoweSesyjne
bscookieMarketingowe1 rok

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

8. Usługi zewnętrzne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku z Serwisemhostingodawcanie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą

działalność

nie ma miejsca
przebywanie na stronie

Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań

marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowetak – Stany Zjednoczone

Ameryki, Wielka Brytania **

przebywanie na stronie

Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronietak – Stany Zjednoczone

Ameryki, Wielka Brytania **

skorzystanie z naszych

usług

biuro rachunkowenie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie

księgowe)

nie ma miejsca
dostawca płatnościnie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

Dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

podmiot odpowiedzialny za sprzedaż usługnie ma miejsca
podmioty świadczące usługi w zakresie składania deklaracji podatkowychnie ma miejsca
podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a także szkoleń oraz udziału w

webinarach

nie ma miejsca
dostawca oprogramowania CRMnie ma miejsca
dostawca platformy do zawierania umównie ma miejsca
organy skarbowe krajów, w których klienci zobowiązani są składać deklaracje podatkowetak – Wielka Brytania **

(w zależności od zakresu usług)

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na

przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowychnie ma miejsca
dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca oprogramowania CRMnie ma miejsca
dostawca oprogramowania do integracji danychtak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

nawiązanie z nami

kontaktu (np. zadanie

pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca zapewniający oprogramowanie do komunikacji telefonicznej onlinenie ma miejsca
dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca oprogramowania CRMnie ma miejsca
oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami od klientówtak – Australia **
dostawca oprogramowania do integracji danychtak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

zapis na webinarpodmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a także szkoleń oraz udziału w

webinarach

nie ma miejsca
podmioty zapewniające oprogramowanie do organizacji webinarówtak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

A ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO – w przypadku Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie VAT compliance?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji i rozliczeń VAT, sprawdź naszą ofertę kompleksowej usługi VAT compliance.