Polityka prywatności

1. Wstęp

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administrator danych osobowych

Taxology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienna 64
00-825 Warszawa
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000773156
REGON: 382632830
NIP: 5272883861
kapitał zakładowy: 5000 zł

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: hello@taxology.co

3. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
• ich sprostowania (art. 16 RODO),
• usunięcia (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Skorzystanie z naszych usług
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług

 

 1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – 18 miesięcy

18 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy

Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych
W jakim celu?
marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) lub zapis na newsletter
W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych lub newslettera
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe lub otrzymywanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych lub newslettera

 

 1. Zapisanie się na webinar
W jakim celu?
Twój udział w organizowanym przez nas webinarze
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usługi webinaru (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu zakończenia webinaru

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości wzięcia udziału w webinarze

 

 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Serwisu
W jakim celu?
zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych w Serwisie
Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa Serwisu i zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie pliku cookie, wykorzystywanego w

celu zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach*

(więcej na temat plików cookies wykorzystywanych w Serwisie znajdziesz w sekcji „Pliki cookies”

Polityki prywatności)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości zapewniania bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Serwisu

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

5. Profilowanie i działania analityczne

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

6. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. Pliki cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • optymalizacji korzystania ze strony;
 • identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 • zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz Google Analytics;
 • tworzenia raportów na temat odwiedzających stronę w panelu Lead Forensics;
 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w Google Ads Linkedin Ads oraz Facebook Ads (Google Ads cookies jest używany do wyświetlania odpowiednich reklam. Ads Cookies nie zawierają danych osobistych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Google Ads cookies i jak go kontrolować, przejdź do https://policies.google.com/privacy?gl=uk);
 • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług;
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności:

 

Nazwa Rodzaj Cookies Okres ważności Cookies
cp_lastTriggerId Niezbędne Stałe
cp_metrics Niezbędne Sesyjne
cp_resolvedTriggers Niezbędne Stałe
cp_score Niezbędne Stałe
cp_session_id Niezbędne Stałe
cp_wasWidgetShown Niezbędne Stałe
cp_widget_geo_response Niezbędne Stałe
cp_widget_session Niezbędne 30 dni
hex (40) Niezbędne 30 dni
test_cookie Niezbędne 1 dzien
_grecaptcha Niezbędne Stałe
rc::a Niezbędne Stałe
rc::b Niezbędne Sesyjne
rc::c Niezbędne Sesyjne
rc::f Niezbędne Stałe
__ca__chat Niezbędne 1 rok
callpage-widget-version Niezbędne Sesyjne
CookieConsent Niezbędne 1 rok
cp.lead.phoneNumber Niezbędne Sesyjne
wp-wpml_current_language Niezbędne Sesyjne
_GRECAPTCHA Niezbędne 180 dni
collect Statystyczne Sesyjne
_hjRecordingEnabled Statystyczne Sesyjne
_hjRecordingLastActivity Statystyczne Sesyjne
hjActiveViewportIds Statystyczne Stałe
hjViewportId Statystyczne Sesyjne
_ga Statystyczne 2 lat
_ga_# Statystyczne 2 lat
_gat Statystyczne 1 dzien
_gid Statystyczne 1 dzien
_hjAbsoluteSessionInProgress Statystyczne 1 dzien
_hjFirstSeen Statystyczne 1 dzien
_hjIncludedInSessionSample_# Statystyczne 1 dzien
_hjSession_# Statystyczne 1 dzien
_hjSessionUser_# Statystyczne 1 rok
ln_or Statystyczne 1 dzien
IDE Marketingowe 1 rok
AnalyticsSyncHistory Marketingowe 30 dni
bcookie Marketingowe 1 rok
li_gc Marketingowe 180 dni
li_sugr Marketingowe 3 miesiecy
lidc Marketingowe 1 dzien
UserMatchHistory Marketingowe 30 dni
_fbp Marketingowe 3 miesiecy
_gcl_au Marketingowe 3 miesiecy
_ueuuid Marketingowe 400 dni
ads/ga-audiences Marketingowe Sesyjne
pagead/1p-user-list/#/ Marketingowe Sesyjne
ads/ga-audiences Marketingowe Sesyjne
pagead/1p-user-list/#/ Marketingowe Sesyjne
bscookie Marketingowe 1 rok

 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

8. Usługi zewnętrzne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku z Serwisem hostingodawca nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą

działalność

nie ma miejsca
przebywanie na stronie

Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań

marketingowych

podmiot zapewniający usługi marketingowe tak – Stany Zjednoczone

Ameryki, Wielka Brytania **

przebywanie na stronie

Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań analitycznych

podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie tak – Stany Zjednoczone

Ameryki, Wielka Brytania **

skorzystanie z naszych

usług

biuro rachunkowe nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie

księgowe)

nie ma miejsca
dostawca płatności nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

Dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

podmiot odpowiedzialny za sprzedaż usług nie ma miejsca
podmioty świadczące usługi w zakresie składania deklaracji podatkowych nie ma miejsca
podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a także szkoleń oraz udziału w

webinarach

nie ma miejsca
dostawca oprogramowania CRM nie ma miejsca
dostawca platformy do zawierania umów nie ma miejsca
organy skarbowe krajów, w których klienci zobowiązani są składać deklaracje podatkowe tak – Wielka Brytania **

(w zależności od zakresu usług)

zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na

przesyłanie wiadomości marketingowych

podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca
dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca oprogramowania CRM nie ma miejsca
dostawca oprogramowania do integracji danych tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

nawiązanie z nami

kontaktu (np. zadanie

pytania)

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca zapewniający oprogramowanie do komunikacji telefonicznej online nie ma miejsca
dostawca usługi zewnętrznej przestrzeni dyskowej

(chmura)

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

dostawca oprogramowania CRM nie ma miejsca
oprogramowanie do zarządzania zgłoszeniami od klientów tak – Australia **
dostawca oprogramowania do integracji danych tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

zapis na webinar podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego, a także szkoleń oraz udziału w

webinarach

nie ma miejsca
podmioty zapewniające oprogramowanie do organizacji webinarów tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

A ponadto: odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO – w przypadku Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki;
 • decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 czerwca 2021 roku, na mocy rozporządzenia (EU) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Zjednoczonym Królestwie.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie VAT compliance?

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie rejestracji i rozliczeń VAT, sprawdź naszą ofertę kompleksowej usługi VAT compliance.