Kiedy powstaje obowiązek rejestracji VAT w innym kraju UE?

1. Magazynowanie towaru w innym kraju UE

Obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w innym kraju Unii Europejskiej powstaje w przypadku prowadzenia sprzedaży na Amazon w modelu FBA, w sytuacji gdy towar jest przechowywany w zagranicznym magazynie Amazon. Rejestracja powinna być dokonana przed rozpoczęciem sprzedaży towarów z danego zagranicznego magazynu (bez względu na wartość sprzedaży towarów).

2. Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej

Prowadząc zagraniczną sprzedaż towarów należy monitorować wartość sprzedaży towarów wysyłanych do poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji na VAT powstaje w przypadku, gdy wartość sprzedaży do danego kraju Unii przekracza limit określony w przepisach tego kraju. Jest to tak zwany limit sprzedaży wysyłkowej. Monitorowanie go ma istotny wpływ na określenie prawidłowego sposobu opodatkowania VAT zagranicznej sprzedaży e-commerce.

3. Dobrowolna rejestracja VAT

Bez względu na wartość sprzedaży towarów wysyłanych do innych krajów Unii Europejskiej, istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji na potrzeby VAT w krajach Unii, w których prowadzona jest sprzedaż towarów. Dzięki opcji wyboru rejestracji na VAT w innych krajach nie ma konieczności monitorowania limitów sprzedaży wysyłkowej.

Co w przypadku, gdy musisz zarejestrować VAT w kraju Unii Europejskiej?

Procedura rejestracji przebiega różnie w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Możemy Ci w tej kwestii pomóc i zarejestrować firmę w Twoim imieniu w wybranych przez Ciebie krajach. Wystarczy, że wypełnisz przesłany przez nas zestaw dokumentów, odpowiedni dla danego kraju, a zajmiemy się rejestracją VAT.

Co się stanie jeżeli nie zarejestrujesz się w innym kraju, mimo że taki obowiązek powstał?

Brak rejestracji na VAT pomimo istniejącego obowiązku może skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji prawno-skarbowych, do których należą między innymi obowiązki uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami, mandaty karne, zakaz sprzedaży towarów za pośrednictwom platformy Amazon, etc.

krok po kroku Jak przebiega proces rejestracji na VAT w taxology?
krok 1 Wypełnij formularz
Wypełnij otrzymany formularz informacyjny, aby doprecyzować potrzeby rejestracji VAT w krajach Unii Europejskiej. To formalność, która umożliwi nam działanie w Twoim imieniu. Przeprowadzamy Cię przez cały proces rejestracji i otrzymujesz od nas informację na jakim etapie jesteśmy i co się obecnie dzieje z Twoją rejestracją.
krok 2 Dostarcz niezbędne dokumenty
Po otrzymaniu od nas instrukcji z listą dokumentów, które umożliwią nam rejestrację VAT, po prostu odsyłasz do nas skompletowane dokumenty. Od tego momentu zajmujemy się tym w pełni, a Ty skupiasz się na rozwoju swojego biznesu.
krok 3 Zacznij sprzedawać!
Po pomyślnej rejestracji do czynności VAT otrzymasz certyfikat podatkowy. Możesz zacząć w pełni korzystać z dobrodziejstw handlowych, które oferuje Amazon. Ty skupiasz się na zarabianiu, a my zajmujemy się Twoimi podatkami. To takie proste.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook