Panel Klienta

Nadrzędnym celem wdrożenia Panelu Klienta jest przybliżenie, ułatwienie i zautomatyzowanie procesu rozliczenia VAT. Łatwa w obsłudze aplikacja, pozwala poświęcając dosłownie kilka minut w miesiącu przejść przez proces rozliczenia VAT. Dzięki bezpośredniej integracji z Amazon, nie ma potrzeby ręcznego ładowania plików sprzedażowych. System automatycznie pobierze dane, rozliczy VAT i przygotuje podsumowania w przejrzystych raportach.

Rozliczenia VAT to jednak tylko początek, naszym celem jest oddać Wam narzędzie, które z biegiem czasu sprawi, że skomplikowany świat finansów stanie się łatwy i zrozumiały. Aplikację, dzięki której poprawne opodatkowanie sprzedaży e-commerce przestanie być problem spędzającym sen z powiek a stanie się wyłącznie formalnością.

Raportowanie

Trafna prezentacja danych to klucz do ich zrozumienia. Z tego względu przygotowaliśmy zestaw raportów, które z jednej strony pozwolą zweryfikować wyniki sprzedażowe a jednocześnie umożliwią działom finansowym oraz księgowości w prosty sposób uwzględnić dane płynące z e-commerce w comiesięcznych rozliczeniach.
Przygotowane przez nas raporty zawierają odpowiednio sklasyfikowane, przewalutowane i pogrupowane transakcje sprzedażowe. Dzięki nim w łatwy sposób zlokalizujesz:

  • transakcje eksportowe
  • transakcje WDT/WNT
  • lokalny VAT Reverse Charge

Poza sprzedażą w prosty i usystematyzowany sposób prezentujemy dane niezbędne do poprawnego rozliczenia i zadeklarowania przemieszczeń magazynowych.
Lista raportów jest stale poszerzana, staramy się aktywnie reagować na potrzeby naszych klientów.

Analiza progów sprzedaży wysyłkowej

Taxology analizuje wartość sprzedaży wysyłkowej do poszczególnych krajów. Analiza jest dokonywana głównie z perspektywy przepisów VAT i ma na celu umożliwienie podjęcia wszystkich działań niezbędnych terminowej do rejestracji na potrzeby VAT. Brak terminowej rejestracji może skutkować negatywnymi sankcjami prawno-skarbowymi z tytułu nieprawidłowego prowadzeniem rozliczeń podatkowych, nieterminowego składania deklaracji VAT oraz płatności zobowiązań podatkowych w krajach UE, co prowadzi do licznych konsekwencji, takich jak obowiązki uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami, mandaty karne, zakaz sprzedaży towarów za pośrednictwom platformy Amazon, etc.

Inventory Health Check [BETA]

Inventory Health Check to narzędzie wspomagające prowadzenie optymalnej gospodarki magazynowej oraz  kontrolę stanów magazynowych. Taxology dokładnie analizuje dane o ruchach i stanach magazynowych oraz sprzedaży poszczególnych produktów. Na ich podstawie wyliczane są wskaźniki takie jak średnią liczba sprzedaży i zapasów, prognozowana liczba dni na jaką wystarczy aktualny stan magazynowy, rentowność zapasów.

Należy pamiętać, że pozycjonowanie towarów na listach produktów Amazon jest powiązane ze stanem zapasów towarów w magazynach Amazon. Przy coraz mniejszym zatowarowaniu magazynu, artykuły konkurencji będą pojawiać się wyżej na tych listach. To doprowadzi do spadku sprzedaży, więc tym samym do straty zysku. Taxology ma narzędzia, które pozwola Ci tego uniknąć.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook