7 listopada 2019

Amazon.de – nowy wymóg dla sprzedawców.

Od 1 października 2019 roku wszedł w życie nowy obowiązek podatkowy dla sprzedawców na platformie sprzedażowej Amazon.de, który zobowiązuje ich do załadowania na platformę certyfikatu podatkowego UstG 22F. Jeżeli tego nie zrobią, stracą możliwość sprzedaży na Amazon.de. Dla sprzedawców założonych w UE (włączając Niemcy) oraz w Norwegii, Liechtensteinie i na Islandii: · W przypadku, gdy […]

7 listopada 2019

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE

Limit sprzedaży wysyłkowej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (distance selling threshold) ma istotne znaczenie w kontekście obowiązku rejestracji VAT w innych krajach UE. W szczególności, obowiązek rejestracji na VAT w danym kraju UE powstaje jeżeli wartość przychodów netto (bez podatku VAT) uzyskanych z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych do danego kraju UE przekracza określony limit. […]

7 listopada 2019

Kiedy musisz zarejestrować się w innym państwie jako podatnik VAT

Sprzedając swoje towary za granicę zaczynają się pojawiać pytania, gdzie należy odprowadzić podatek od towarów i usług i kiedy muszę zarejestrować się w tym celu w innym państwie. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy zweryfikować: a) wartość sprzedaży towarów wysyłanych do danego kraju oraz b) czy na terytorium tego kraju istnieje magazyn, w którym składowane […]

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook