14 August 2020

When should I register for VAT on sales on Amazon?

When should I register for VAT in another country? Do I have to register for VAT abroad? I have exceeded my mail order limit and what now? Can I voluntarily register for VAT in another country? When you sell your goods abroad, questions start to arise about where to pay VAT and when I need […]

18 February 2020

22F Certificate. New requirement for Amazon.de, eBay.de.

Od 1 października 2019 roku wszedł w życie nowy obowiązek podatkowy dla sprzedawców na platformie sprzedażowej Amazon.de i eBay.de, który zobowiązuje ich do załadowania na platformę certyfikatu podatkowego UstG 22F. Jeżeli tego nie zrobią, stracą możliwość sprzedaży na Amazon.de lub eBay.de.From October 1, 2019 a new tax obligation came into force for sellers on the Amazon.de and eBay.de sales platform, which obliges them to load the UstG 22F tax certificate on the platform. If they do not do so, they will lose the opportunity to sell on Amazon.de and/or eBay.de.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook