Fakturowanie - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia wystawianie faktur VAT do sprzedaży realizowanej przez platformę Amazon zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Faktury wystawiane są automatycznie na podstawie danych wskazanych w zamówieniach sprzedażowych. Dodatkowo zawieją informacje na temat stawki oraz kwoty podatku VAT do zapłaty. Dane na temat wystawionych faktur mogą być wyeksportowane w formacie xls.

Generator plików JPK - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia tworzenie plików JPK_FA oraz JPK_VAT zgodnymi z wymogami polskiej Ustawy o VAT. Pliki JPK są tworzone na podstawie faktur VAT wystawionych przy wykorzystaniu modułu fakturowania. Pliki JPK mogą być także importowane przez większość systemów księgowych. W rezultacie, generator plików JPK umożliwia przygotowanie pełnych i poprawnych rozliczeń podatkowych VAT w Polsce uwzględniając sprzedaż realizowaną na platformie Amazon.

Integracje - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia wymianę danych pomiędzy platformą Amazon a innymi systemami księgowymi i magazynowymi – w szczególności w zakresie zamówień. W praktyce aplikacja pobiera dane z platformy Amazon i umożliwia ich synchronizację do wybranego systemu poprzez podanie unikalnego klucza API.

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook