Fakturowanie - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia wystawianie faktur VAT do sprzedaży realizowanej przez platformę Amazon zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Faktury wystawiane są automatycznie na podstawie danych wskazanych w zamówieniach sprzedażowych. Dodatkowo zawieją informacje na temat stawki oraz kwoty podatku VAT do zapłaty. Dane na temat wystawionych faktur mogą być wyeksportowane w formacie xls.

Generator plików JPK - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia tworzenie plików JPK_FA oraz JPK_VAT zgodnymi z wymogami polskiej Ustawy o VAT. Pliki JPK są tworzone na podstawie faktur VAT wystawionych przy wykorzystaniu modułu fakturowania. Pliki JPK mogą być także importowane przez większość systemów księgowych. W rezultacie, generator plików JPK umożliwia przygotowanie pełnych i poprawnych rozliczeń podatkowych VAT w Polsce uwzględniając sprzedaż realizowaną na platformie Amazon.

Integracje - dostępne wkrótce

Narzędzie umożliwia wymianę danych pomiędzy platformą Amazon a innymi systemami księgowymi i magazynowymi – w szczególności w zakresie zamówień. W praktyce aplikacja pobiera dane z platformy Amazon i umożliwia ich synchronizację do wybranego systemu poprzez podanie unikalnego klucza API.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook