VAT – terminy rozliczeń w Polsce i Europie

  • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
  • Publikacja: 26.09.2022
  • Przeczytaj w: 6 min

Poszerzanie działań e-commerce na kolejne kraje niesie za sobą szereg wyzwań. Wiele z nich, jak np. tłumaczenie ofert czy proces wysyłki, można bez większych przeszkód powielać na każdy kolejnych rynek.

Nieco inaczej jest z kwestiami prawnymi i rozliczeniami VAT (inaczej podatku od towarów i usług). Przepisy dotyczące terminów deklaracji i płatności podatku od towarów i usług różnią się pomiędzy państwami w Europie. Może to znacznie utrudnić ekspansję e-commerce, a w przypadku opóźnień lub błędów nawet wprowadzić firmę w kłopoty.

VAT - terminy rozliczeń w Polsce i Europie

Z tego artykułu dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach rozliczanie VAT za granicą jest konieczne
  • w jakich terminach należy złożyć deklarację i zapłacić VAT w krajach Europy
  • jakie mogą być konsekwencje nieterminowych deklaracji i opłat
  • jak procedura VAT OSS może uprościć rozliczenie VAT podczas sprzedaży na wielu rynkach

Kiedy trzeba rozliczać VAT za granicą?

Konieczność zgłoszenia firmy do VAT i rozliczania podatku VAT za granicą pojawia się przede wszystkim w dwóch sytuacjach:

1. Firma przekracza limit sprzedaży wysyłkowej

Od 1. lipca 2021 roku Unia Europejska wprowadziła ujednolicony przepis dotyczący sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami członkowskimi. Zanim został on wprowadzony, limity sprzedaży wysyłkowej były ustalane indywidualnie przez państwa członkowskie.

Zgodnie z tym przepisem, sprzedawcy mają możliwość opodatkowania transakcji w swoim kraju do momentu przekroczenia limitu 42 000 PLN (10 000 EUR). Oznacza to, że po przekroczeniu tej kwoty w sprzedaży do krajów UE zachodzi obowiązek rejestracji do VAT w każdym kraju, do którego został wysłany towar lub do VAT OSS, dlatego zazwyczaj korzystniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z VAT OSS.

Niezależnie od wybranej formy rozliczeń, wariant ten dotyczy tylko sytuacji, gdy firma magazynuje i wysyła towar z kraju swojej siedziby. Ten kluczowy warunek prowadzi nas do drugiego wariantu.

Przeczytaj więcej na temat procedury VAT OSS.

2. Firma magazynuje towary na terenie innego kraju

W każdej sytuacji, gdy firma magazynuje towar na terenie innego kraju, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT. Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne standardy rynku e-commerce, coraz częściej staje się to niezbędnym krokiem. Z czego to wynika?

Istotnym czynnikiem jest to, że dostarczenie paczki na następny dzień to już właściwie wymóg w e-commerce. Jeśli kupujący nie może otrzymać zakupionego produktu w następny dzień po zakupie, w wielu przypadkach zacznie szukać konkurencji, która mu to umożliwi.

Aby zapewnić kupującym szybki czas wysyłki, firmy decydują się na tworzenie magazynów za granicą lub skorzystanie z firm, które zapewniają usługi typu fulfillment. Magazynowanie towarów w innych krajach niż siedziba firmy może być niezbędnym warunkiem w przypadku sprzedaży w modelu Amazon FBA (Fulfillment By Amazon).

Co więcej, chcąc w pełni skorzystać z tego rozwiązania i uzyskać wyższe pozycje na listingach Amazon, firmy muszą zgodzić się na magazynowanie towarów w wielu krajach na terenie Europy. Ten model sprzedaży to PAN-UE FBA. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule “Czym jest model FBA w sprzedaży na Amazon?”.

Terminy rozliczeń VAT w krajach Unii Europejskiej

 

Kraj Termin składania deklaracji i płatności
Austria Do 15 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Belgia Do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Czechy Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Chorwacja Do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Francja Do 19 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Hiszpania Do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Holandia Ostatni dzień drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Irlandia Do 19 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Niemcy Do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Polska Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Rumunia Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Słowacja Do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Słowenia W ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Szwecja Miesięczne do 26 dnia następnego miesiąca, kwartalne do 12 dnia drugiego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Wielka Brytania Do 7 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy, czy weekend lub święto).
Włochy Płatności miesięczne – do 16 dnia następnego miesiąca, płatności kwartalne – do 16 dnia drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracje składane są zawsze kwartalnie (niezależnie od wybranego schematu płatności) i powinny wpłynąć do urzędu do ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Jak widać, terminy rozliczeń VAT mogą różnić się pomiędzy krajami nawet o kilkanaście dni. Jest to oczywiście jedna z wielu różnic w procedurach rozliczeń, a niestety wszelkie opóźnienia lub błędy w deklaracjach mogą skutkować karami.

Co grozi za brak opłaty lub deklaracji VAT w terminie?

Kary za wszelkie niedopatrzenia lub opóźnienia w deklaracjach i opłatach VAT również znacznie różnią się w zależności od kraju. W Holandii kara za opóźnienie wynosi 3% należności z limitem maksymalnym 5278 EUR, podczas gdy we Włoszech to aż 30% plus dodatkowe 2,5% odsetek rocznie.

Ze względu na te i wiele innych różnic w przepisach, firmom rozszerzającym działalność za granicę coraz trudniej zadbać o zgodność deklaracji i terminowe płatności. Rozwiązaniem tego problemu jest usługa VAT compliance, która polega na powierzeniu zewnętrznej firmie wszelkich kwestii związanych z rejestracją i rozliczaniem podatku VAT. Jako eksperci w tym zakresie, pomagamy firmom z branży e-commerce od początku do końca prowadzić te procesy, podczas gdy oni mogą skupić się na sprzedaży.

Chcesz mieć pewność, że wszystko z VAT przebiegło prawidłowo?

Chcesz mieć pewność, że wszystko z VAT przebiegło prawidłowo?

Odezwij się do nas i skorzystaj z pomocy naszych specjalistów VAT Compliance, którzy zajmą się Twoimi rejestracjami, rozliczeniami, deklaracjami, a także kwestiami związanymi z VAT OSS oraz VAT EU.

Umów się na bezpłatną konsultację

Jak uprościć proces rozliczeń VAT w ramach europejskiej procedury VAT OSS?

VAT One Stop Shop (VAT OSS) to uproszczona procedura rozliczania podatku VAT w ramach krajów Unii Europejskiej. Została ona opracowana z myślą o firmach, które sprzedają usługi i towary drogą internetową na terenie różnych krajów UE. Korzystając z tego rozwiązania, firmy mogą rozliczać VAT w ramach jednej deklaracji i płatności zamiast osobnych procedur dla każdego kraju, gdzie wysyłają towary. Nie mają też obowiązku osobno rejestrować się jako płatnicy VAT w każdym z krajów UE.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, muszą zgłosić się do VAT OSS w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. Następnie, raz na kwartał składają zbiorczą deklarację i płatność, która rozdzielana jest przez system VAT OSS do odpowiednich krajów. Korzystanie z VAT OSS nie jest przymusowe, ale znacznie ułatwia rozliczanie VAT. Zwłaszcza w przypadku firm, które wysyłają towar do kupujących z wielu krajów członkowskich.

Więcej na temat VAT OSS przeczytasz w artykule: Kogo dotyczy VAT OSS?

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów, którzy zadbają o Twoje terminowe płatności

Utrzymanie porządku w przypadku składania deklaracji i rozliczeń VAT staje się trudniejsze z każdym kolejnym rynkiem, na który wkracza firma. Zadanie tym bardziej utrudniają zmiany przepisów, które trzeba na bieżąco śledzić i dostosowywać do nich wewnętrzne procedury.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie rozliczania i rejestracji VAT, umów się z nami na konsultację. Oferujemy pełną obsługę VAT compliance i wsparcie aplikacji Taxology, która automatyzuje procesy rozliczeń VAT, raportowania do księgowości i pomaga wykrywać błędy w transakcjach.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.