Dyrektywa DAC7 – czym jest i jak dotknie e-commerce oraz operatorów platform cyfrowych?

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 11.04.2023
 • Przeczytaj w: 8 min

Od 1 maja polski świat e-commerce ulegnie zmianie. W życie wejdzie unijna Dyrektywa DAC7, która dotyczy wszystkich państw członkowskich. Czy jednak będzie to diametralna zmiana? To pokaże czas, ponieważ jeszcze do końca nie wszystko jest jasne. Jednak to co pewne, to fakt, że wdrożenie Dyrektywy DAC7 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania informacji dotyczących sprzedaży towarów, sprzedawców wykorzystujących platformy oraz zysków, które uzyskali oni przy pomocy tych platform. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyć operatorów platform.

Czym jest dyrektywa dac7 i jak dotknie e-commerce?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest Dyrektywa DAC7,
 • Jak DAC7 dotknie operatorów platform cyfrowych,
 • Jakie obowiązki sprawozdawcze pojawią się po wejściu w życie dyrektywy,
 • Kto nie będzie podlegał pod obowiązki sprawozdawcze z Dyrektywy DAC7.

Czym dokładnie jest Dyrektywa DAC7?

1 maja 2023 roku, w Polsce, w życie wejdzie Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 roku, która już w tej chwili zdobyła rozgłos jako Dyrektywa DAC7. Nowe przepisy, które implementuje, mają posłużyć państwom członkowskim Unii Europejskiej jako instrument do pozyskiwania informacji na temat transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych (w rozumieniu stron internetowych i aplikacji mobilnych) w celu walki z unikaniem płacenia podatków i wykorzystywaniem luk prawnych przy rozliczeniach podatkowych.

Wejście w życie Dyrektywy DAC7 sprawi, że operator platformy cyfrowej będzie miał obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania informacji krajowym organom na temat użytkowników korzystających z podlegających mu stron i aplikacji. Ma to służyć stworzeniu unijnego mechanizmu umożliwiającego wymianę pozyskanych informacji dotyczących sprzedających, między innymi państwami z terytorium Unii Europejskiej.

Zaznaczmy jednak, że zapis w Dyrektywie dotyczy operatorów, którzy pobierają wynagrodzenie za udostępnianie swoich platform sprzedawcom do nawiązywaniu kontaktów z klientami w celu:

 • sprzedaży towarów
 • najmu nieruchomości
 • najmu środków transportu
 • najmu miejsc parkingowych

dyrektywa dac7 dane

Kiedy Dyrektywa DAC7 wejdzie w życie?

Pierwotnie, Dyrektywa DAC7 miała zostać zaimplementowana do 1 stycznia 2023 roku, jednak nie wszystkie z państw członkowskich poradziły sobie z jej wdrożeniem na czas. Oprócz Polski, w tym gronie są, m. in., Hiszpania, Grecja czy Belgia.

W Polsce, od 1 stycznia do 1 marca bieżącego roku trwał okres konsultacji publicznych w ramach których ministerstwo finansów przyjmowało uwagi dotyczące projektu Dyrektywy.

Natomiast nowe przepisy wejdą w życie od 1 maja 2023 roku. W ich efekcie, raportujący operator platformy będzie musiał sporządzić pierwsze sprawozdanie za rok 2023 do 31 stycznia 2024.

Jakich podmiotów nie będzie dotyczyć zbieranie danych?

Obowiązkowej wymianie informacji podatkowych będą podlegać wszyscy operatorzy platform cyfrowych, jednak nowe obowiązki nie będą miały zastosowania do wszystkich użytkowników, którzy wykorzystują platformy cyfrowe. Raportujący operator platformy nie będzie miał obowiązku sprawozdawczego, dotyczącego:

 • podmiotów rządowych,
 • podmiotów rynkowych notowanych na giełdzie,
 • sprzedawców z sektora nieruchomości, którzy, w danym okresie sprawozdawczym, dokonali ponad 2 000 transakcji najmu nieruchomości,
 • sprzedawców, którzy, w danym okresie sprawozdawczym, dokonali do 29 transakcji za pośrednictwem platformy, uzyskując przy tym wynagrodzenie mniejsze niż 2 000 euro.

Uwaga sprzedawcy e-commerce!

Raportujący operatorzy platform nie będą musieli raportować danych dotyczących sprzedawców, którzy dokonali do 29 transakcji przy pomocy strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uzyskali przy tym wynagrodzenie mniejsze niż 2 000 euro.

Co będzie podlegało raportowaniu według Dyrektywy DAC7?

Zgodnie z Dyrektywą, operator platformy będzie musiał zbierać następujące dane, dotyczące użytkowników, które następnie będą przekazywane odpowiednim organom:

 • dane identyfikujące sprzedającego, który jest osobą fizyczną (m. in., imię i nazwisko, adres, numer VAT, numer NIP),
 • dane identyfikujące sprzedającego, który jest podmiotem (m. in., firmę, główny adres, numery NIP i państwa ich nadania, numery VAT),
 • prowizje,
 • podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy,
 • łączne wynagrodzenie sprzedawców wykorzystujących strony internetowe i aplikacje e-commerce.

dane, które muszą raportować operatorzy platform cyfrowych według dyrektywy dac7

Do czego jeszcze będzie zobligowany operator platformy cyfrowej?

Operator platformy, oprócz wspomnianego wcześniej obowiązku raportowania, będzie posiadał jeszcze kilka dodatkowych zobowiązań. Wśród nich znajdują się implementacje rozwiązań, które posłużą zbieraniu danych i weryfikacji informacji, a także implementacja odpowiednich procedur dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), uzyskanych w ramach nowego obowiązku.

Dyrektywa DAC7 - kary i sankcje

Przewidywanymi karami i sankcjami, które mogą dotknąć operatorów platform cyfrowych w przypadku niedopełnienia obowiązków są grzywny w wysokości od 100 000 do 5 000 000 złotych czy zagrożenie wykreśleniem z rejestru VAT.

Wątpliwości i niejasności wynikające z Dyrektywy DAC7

Zgodnie z nowymi przepisami, operatorzy platform będą mieli nowe obowiązki, jednak te pozostawiają nadal kilka kwestii bez odpowiedzi. Dla przykładu, jedną z danych wymaganą od raportującego operatora platformy będzie numer księgi wieczystej, jednak wynajmujący lokal nie musi się go udostępniać.

Ponadto, tak jak wspomnieliśmy, pierwsze sprawozdanie ma dotyczyć całego roku 2023, więc będzie aplikowała się do okresu, kiedy przepisy jeszcze nie weszły w życie. W związku z tym, nie ma pewności czy wszyscy operatorzy będą w stanie pozyskać wymagane dane.

Nie wiadomo także, jak na powyższe sytuacje zareagują Urzędy Skarbowe, do których takie informacje następnie trafią.

Dyrektywa DAC7 - Podsumowanie

Wejście w życie nowych regulacji prawie zawsze wymusza odpowiednią liczbę stosownych czynności, które pozwalają zaadaptować się do nowej sytuacji. Dyrektywa DAC7, chociaż według wstępnych przepisów, dotyczy operatorów platform cyfrowych, może również dotknąć inne podmioty rynkowe. W przypadku sprzedawców korzystających z platform, może się tak stać, kiedy operatorzy, w celu uzyskania danych, zmienią regulaminy obligujące użytkowników do zapewnienia wymaganych informacji. Czy tak się jednak stanie, tego dowiemy się najwcześniej w maju.

Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek problemy z rejestracjami VAT i OSS, rozliczeniami czy deklaracjami, możecie umówić się na konsultację z naszym zespołem specjalistów VAT Compliance.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź:

 

Antoni Merkun Copywriter i marketer. Z Taxology współpracuje od marca 2023. Zainteresowany SEO oraz content marketingiem.