Sprzedaż na Allegro.sk, a obowiązki podatkowe

 • Ostatnia aktualizacja: 21.03.2024
 • Publikacja: 20.03.2024
 • Przeczytaj w: 5 min

W pierwszym tygodniu lutego Allegro ogłosiło, że do końca marca planuje udostępnić słowacką wersję swojej platformy – Allegro.sk. Jeżeli więc interesuje Cię ekspansja na ten rynek, możesz być zainteresowany tym, jakie obowiązki podatkowe będą na Ciebie czekały w przypadku prowadzenia działań spod szyldu e-commerce na Słowacji.

Jeżeli tak jest, zapraszamy do lektury tego artykuły, który wyjaśni Ci kwestie związane z rejestracją i rozliczeniami VAT na Słowacji oraz procedurą VAT OSS!

Allegro.sk, a obowiązki podatkowe

Podatek i stawki VAT na Słowacji

Sprzedając towary i usługi na słowackim rynku należy pamiętać o podatku VAT. Kiedy stroną takich transakcji są klienci prywatni, wówczas należy skorzystać ze stawek VAT obowiązujących w kraju, do którego wysyłane są towary. W tym przypadku będzie to Słowacja.

Jednak w celu sprecyzowania, warto podkreślić, że sprzedając na Allegro.sk obowiązek podatkowy powstanie kiedy:

 • Wysyłka towarów następuje z Polski lub innego kraju UE do klientów na Słowacji, a przy tym zostanie przekroczony limit wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), który wynosi 10,000 EUR. Warto dodać, że do momentu przekroczenia limitu, można rozliczać swoją sprzedaż, jak sprzedaż krajową, i stosować stawki VAT obowiązujące w kraju, z którego wysyłane są towary.
 • Wysyłka towarów następuje z terytorium Słowacji.

Co więcej, podstawowa stawka VAT na Słowacji wynosi 20%, a oprócz niej obowiązują także obniżona stawka na poziomie 10% oraz stawka zerowa. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie towary i usługi podlegają pod wymienione stawki, sprawdź nasz artykuł – Podatek VAT Słowacja 2024.

Terminy składania deklaracji VAT na Słowacji

Na Słowacji deklaracje VAT składa się elektronicznie, a domyślnym okresem ich składania jest jeden miesiąc, ale ten okres rozliczeniowy jest także obowiązkowy dla nowych podatników przez co najmniej 12 miesięcy.

Alternatywą dla miesięcznych deklaracji VAT na Słowacji są deklaracje kwartalne, jednak te przysługują tylko przedsiębiorcom, którzy nie przekroczyli 100 000 euro obrotu.

W obu przypadkach termin składania deklaracji VAT to 25. dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Kiedy dokładnie należy uzyskać słowacki numer VAT?

Warto sprecyzować, kiedy dokładnie niezbędny będzie lokalny numer VAT podczas sprzedaży na słowackiej odsłonie Allegro, a będzie to miało miejsce w dwóch sytuacjach.

 • Allegro.sk, a magazyn na Słowacji

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na Allegro.sk, posiada magazyn na Słowacji i wysyła z niego towary do odbiorców prywatnych z tego kraju, wówczas należy rozliczać taką sprzedaż lokalnie.

W takim przypadku nie będzie miała też zastosowania specjalna procedura VAT OSS, a także nie mają tutaj zastosowania żadne limity.

 • Przekroczenie limitu WSTO i niekorzystanie z VAT OSS

Jeżeli przedsiębiorca, który przekroczył limit WSTO wynoszący 10 000 euro i może skorzystać z procedury VAT OSS, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobi, wówczas musi rozliczać swoją sprzedaż lokalnie, do czego niezbędny będzie słowacki numer VAT.

Potrzebujesz pomocy z VAT lub księgowością w e-commerce?

Potrzebujesz pomocy z VAT lub księgowością w e-commerce?

Odezwij się do nas, a nasi specjaliści VAT Compliance i księgowości zajmą się resztą!

Umów się na konsultację

Proces rejestracji VAT za granicą

Rejestracji VAT na Słowacji można dokonać na jeden z trzech sposobów – online, korespondencyjnie lub osobiście. Jednak więcej o tym procesie dowiecie się z naszego artykułu w pełni mu poświęconemu – Rejestracja VAT na Słowacji.

Warto mieć jednak na uwadze, że o uzyskanie lokalnego numeru VAT warto zadbać odpowiednio wcześniej, ponieważ w niektórych krajach może on zając nawet 6-12 miesięcy, tak jak w przypadku Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii.

Allegro oferta partnerska

Procedura VAT OSS, a sprzedaż na Allegro.sk

Alternatywną opcją dla lokalnych rozliczeń jest skorzystanie z procedury VAT OSS. Można przy jej pomocy rozliczyć całą swoją sprzedaż do odbiorców prywatnych z innych państw Unii Europejskiej.

Rozliczenia VAT OSS dokonuje się w ramach jednej, kwartalnej deklaracji, składanej do II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, która zawiera:

 • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
 • zastosowane stawki VAT według stawek kraju docelowego
 • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
 • kwotę podatku VAT.

Rejestracja do VAT OSS

Chcąc rozliczać swoją sprzedaż na Allegro.sk przy pomocy VAT OSS, najpierw należy się do niej zarejestrować. Można tego dokonać w kraju, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

W przypadku Polski rejestracja odbywa się poprzez złożenie formularza VAT VIU-R, który wysyła się poprzez system e-Deklaracje, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Natomiast więcej o VAT OSS przeczytasz w naszym artykule – VAT OSS – Co to jest i kogo dotyczy?.

VAT OSS i dokumentowanie sprzedaży

Wybór procedury VAT OSS często budzi wątpliwości, dlatego też poniżej odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące tej procedury, które najczęściej słyszymy.

 

Czy VAT-OSS wystarczy do sprzedaży na słowackim Allegro?

Tak, w przypadku kiedy towary wysyłane są na Słowację z magazynu w Polsce, a ich odbiorcami są klienci prywatni (sprzedaż B2C).

Jeżeli natomiast posiadasz magazyn na Słowacji i stamtąd następuje wysyłka towarów, wówczas musisz rozliczać swoją sprzedaż jako lokalną, co wymaga uzyskania słowackiego numeru VAT.

 

Czy muszę wystawiać faktury / paragony?

Przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku wystawiania faktur VAT do sprzedaży rozliczanej w ramach procedury VAT OSS.

Jednocześnie, jeżeli sprzedaż VAT OSS podlega opodatkowaniu w innym kraju UE, podatnicy nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

 

W jakim języku i walucie wystawiać fakturę?

Korzystając z procedury VAT OSS, podatnika wystawiającego fakturę obowiązują przepisy państwa identyfikacji, które w Polsce nie zawierają konkretnych wytycznych związanych z walutą czy językiem, w których należy wystawić fakturę. Zazwyczaj jednak faktury wystawia się w języku kraju klienta lub języku angielskim.

 

Jaką stawkę zamieścić na fakturze?

Rozliczając sprzedaż na Allegro.sk w procedurze VAT OSS, należy zastosować słowacką stawkę VAT.

Sprzedaż poniżej limitu 10.000 EUR, a dokumentowanie sprzedaży

Oprócz VAT OSS, często spotykamy się także z pytaniami dotyczącymi dokumentowania sprzedaży, kiedy nie jest przekroczony limit 10 000 euro. Poniżej odpowiedzieliśmy na te, które najczęściej słyszymy.

 

Jeżeli sprzedają na mniejszą skalę (poniżej rocznego limitu) i nie jestem zarejestrowany do VAT OSS – jak dokumentuję sprzedaż? Czy muszę wystawiać faktury i jaką stawkę VAT podaję na fakturze?

Jeżeli dostawca nie korzysta z OSS (z procedury unijnej), to w odniesieniu do WSTO (Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w każdym przypadku jest zobowiązany wystawić fakturę, a do fakturowania stosuje się przepisy państwa, gdzie dana sprzedaż jest opodatkowana.

 

Czy muszę wystawiać paragony, czy mogę skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

W takim przypadku transakcje sprzedaży podlegają obowiązkom dotyczącym kas fiskalnych na zasadach ogólnych. Możliwe jest jednak skorzystanie ze zwolnienia dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towarów otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Należy zaznaczyć, że pewne grupy towarów zostały wyłączone z ww. zwolnienia – m.in. perfumy, części samochodowe. Sugerujemy weryfikację tej kwestii z doradcą.

Sprzedaż na Allegro.sk i obowiązki podatkowe - podsumowanie

Debiut platformy Allegro na Słowacji to niewątpliwie katalizator do ekspansji dla wielu polskich przedsiębiorców na ten rynek. Trzeba jednak pamiętać, że pośpiech często jest złym doradcą, a niektóre kwestie, np. kwestie podatkowe, wymagają czasu. W związku z tym, dobrze jest o nie zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dotyczy to m.in. rejestracji VAT na Słowacji lub rejestracji do procedury VAT OSS, jeżeli to za jej pośrednictwem przedsiębiorca planuje rozliczać swój podatek ze sprzedaży do klientów prywatnych na Słowacji. Co więcej, należy mieć na uwadze, że sposób opodatkowania będzie zależał od skali sprzedaży (limit WSTO) czy modelu dystrybucji (kraj magazynowania i wysyłki towarów).

Jeżeli więc po przeczytaniu tego artykułu masz jakieś wątpliwości lub pytania, na które szukasz odpowiedzi, umów się na konsultację, a nasi specjaliści chętnie udzielą wsparcia. Niezależnie czy mowa o kwestiach związanych z VAT i VAT OSS, takich jak deklaracje, rejestracje czy rozliczenia, czy też o księgowości w e-commmerce!

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.