Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 29.06.2021
 • Przeczytaj w: 6 min

BREXIT spowodował wiele wątpliwości odnośnie rozliczenia VAT sprzedaży realizowanej na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii. W zależności od wartości transakcji, kanału sprzedaży oraz statusu odbiorcy sposób rozliczenia VAT może wyglądać inaczej.

Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK?

Sprzedaż do UK przez własny sklep internetowy

Jeżeli prowadzisz sprzedaż poprzez własny sklep internetowy możesz być zobowiązany do rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii bez względu na realizowane obroty. Od 1 stycznia 2021 nie obowiązują bowiem limity tzw. sprzedaży wysyłkowej. Zatem każda sprzedaż, które podlega opodatkowaniu w Polsce skutkuje obowiązkiem rejestracji na VAT i składaniem deklaracji w UK.

Kiedy transakcja podlega opodatkowania VAT w Wielkiej Brytanii? W pierwszej kolejności należy ustalić status nabywcy. Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii – nie ma konieczności rejestrowania na VAT w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli klientem jest konsument (osoba prywatna) powinieneś ustalić jaka jest wartość transakcji. Masz obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT w UK transakcji o wartości równej lub niższej niż 135 GBP. Transakcje o wartości przekraczającej 135 GBP stanowią eksport towarów – VAT rozliczany jest przez nabywcę (importera) – zatem co do zasady nie masz więc obowiązku rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż towaru do klienta w UK realizowana poprzez platformy sprzedażowe?

Od 1 stycznia 2021 rząd Wielkiej Brytanii nałożył dodatkowe obowiązki na firmy prowadzące platformy sprzedażowe (takie jak Amazon, eBay, Zalando). Celem tych zmian było poprawienie ściągalności podatku VAT od zagranicznych sprzedawców.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w UK poprzez platformy sprzedażowe (tzw. OMP – Online Market Places), w większości przypadków podatek VAT zostanie pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego przez OMP. W szczególności, OMP ma obowiązek rozliczenia VAT dla przesyłek spoza UK o wartości nieprzekraczającej 135 GBP.

W niektórych przypadkach możesz być jednak zobowiązany do raportowania niektórych zdarzeń, przykładowo:

 1. Istnieje obowiązek rejestracji na VAT, jeżeli towary znajdują się w magazynie zlokalizowanym w UK – w deklaracjach VAT w UK należy wykazywać także wartość sprzedaży realizowanej za pośrednictwem OMP (dla towarów magazynowanych w UK)
 2. Jeżeli przemieszczasz towary do własnego magazynu (lub magazynu Amazon) zlokalizowanego w UK – musisz dokonać odprawy celnej importowej
 3. OMP nie pobierze podatku VAT dla transakcji, dla których nabywcą jest inny podatnik VAT zarejestrowany w UK – należy rozliczyć ten VAT samodzielnie w deklaracji VAT

Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą poprzez platformy sprzedażowe, to warto przeczytać artykuł o tym jak sprzedawać na Amazon, największym marketplace na świecie.

Limit 135 GBP dla wysyłek towarów do klientów z UK

W materiałach dotyczących opodatkowania VAT sprzedaży realizowanej do UK często pojawia się odniesienie do limitu 135 GBP. Na ogół próżno jednak szukać informacji jak należy taki limit liczyć. Na początku roku spędziłem sporo czasu próbując ustalić czy kwota 135 GBP stanowi kwotę netto czy brutto i czy należy uwzględniać w niej wartość transportu i opakowań?
Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów Wielkiej Brytanii, limit 135 GBP należy kalkulować według następujących zasad:

 1. Wartość transakcji należy interpretować jako cenę należną od klienta (wartość rynkową)
 2. Jeżeli klient nabywa kilka produktów – wartość transakcji należy określić dla całego zamówienia
 3. Wartość transakcji nie obejmuje kosztów transportu i innych dodatkowych opłat (w tym także opłat celnych)

Limit 135 GBP ma istotne znaczenia przy wysyłce towarów do Wielkiej Brytanii z terytorium Polski lub innego Unii Europejskiej. W szczególności, VAT od przesyłek od wartości równej lub niższej 135 GBP jest co do zasady (w zakresie transakcji B2C) rozliczany w deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii przez:

 1. platformę sprzedażową (OMP) lub
 2. sprzedawcę – jeżeli sprzedaż jest realizowana poprzez własny sklep internetowy.

Przesyłki w ramach powyższego limitu korzystają także ze zwolnienia z opłat należności celnych w Wielkiej Brytanii.
Transakcje o wartości przekraczającej 135 GBP stanowią odpowiednio eksport (w kraju wysyłki) i import towarów w kraju odbioru. Oznacza to obowiązek rozliczenia cła i VAT przez importera (na ogół konsumenta w Wielkiej Brytanii).

Sprzedajesz do UK?

Sprzedajesz do UK?

Pomożemy Ci sprawnie zarejestrować się i rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy

Co to jest numer EORI i kiedy jest potrzebny?

Jeżeli wysyłasz towary do klientów poza terytorium Unii Europejskiej (np. Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone) mogłeś spotkać się z sytuacją, gdzie firma transportowa wymagała od Ciebie podanie numeru EORI.

Numer EORI to nic innego jak numer pod którym dana firma jest zidentyfikowana w systemie do obsługi zgłoszeń celnych. Nasz numer EORI jest zbudowany w oparciu o numer VAT, a aby numer był aktywny konieczne jest stosowne zgłoszenie w odpowiednim organie celnym.
Numer EORI będzie niezbędny do dokonania wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej lub przywozu towarów z terytorium Państw trzecich (np. Chin). Jeżeli potrzebujesz, dowiedz się jak sprawdzić numer EORI po NIP.

Na terenie Unii Europejskiej wystarczające jest posiadanie jednego numeru EORI. Przykładowo, numer EORI nadany w Polsce może być wykorzystywany do dokonania odprawy celnej w Niemczech. Od 1 stycznia 2021 konieczne jest jednak posiadanie odrębnego numeru EORI w Wielkiej Brytanii. Zatem, jeżeli wysyłasz towary z Polski do magazynu Amazon w Wielkiej Brytanii należy uzyskać numer EORI zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.