Zasady sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii

 • Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024
 • Publikacja: 01.07.2022
 • Przeczytaj w: 5 min

Po Brexicie przedsiębiorcy mniej chętnie podejmują się sprzedaży wysyłkowej z Polski do klientów z Wielkiej Brytanii. Wynika to z niepewności związanych z nowymi formalnościami.

Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2021 wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii jest traktowana jako eksport towarów – ze względu na fakt, iż Wielka Brytania nie należy do terytorium Unii Europejskiej.

W rezultacie rozliczanie sprzedaż do Wielkiej Brytanii nie może być rozliczana jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach procedury VAT OSS.

Jednocześnie, powstały nowe obowiązki dla przedsiębiorców, są to m.in.:

 • odprawy i kontrole celne,
 • posiadanie nowych dokumentów i certyfikatów (np. o pochodzeniu produktów),
 • rejestracja w systemie GVMS i GB Safety & Security,
 • posiadanie osobnego numeru EORI.

Jak wygląda odprowadzanie podatku VAT od wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii?

Eksport towarów (w tym do Wielkiej Brytanii) jest opodatkowany w Polsce według stawki VAT 0%. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków formalnych – posiadanie potwierdzenie dokonania odprawy celnej eksportowej towarów (standardowo takim dokumentem jest formularz IE 599). W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, w sprzedaży towarów stosuje się stawkę VAT właściwą dla danego typu towarów.

Bez względu na sposób opodatkowania VAT w Polsce, w niektórych sytuacjach sprzedawca może być zobowiązany odprowadzić podatek VAT w Wielkiej Brytanii. Rozliczenie VAT w Polsce nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku VAT w Wielkiej Brytanii!

Ostateczny sposób rozliczenia podatku w Wielkiej Brytanii uzależniony jest od kilku czynników, m.in. wartości transakcji, pośrednictwa platformy sprzedażowej bądź statusu nabywcy (osoba prywatna/podatnik VAT Wielkiej Brytanii).

Sprzedaż powyżej limitu £135

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż limit transakcji jest rozumiany jako łączna wartość towarów w przesyłce – a nie pojedynczych towarów. Limit nie obejmuje także kosztów przesyłek, podatków i innych opłat – jeżeli nie zostały wliczone w cenę towarów.

W przypadku, gdy wartość towarów będących przedmiotem sprzedaży przekracza limit £135, transakcja będzie rozliczana w Wielkiej Brytanii jako import towarów i podlega standardowej odprawie celnej. W praktyce oznacza to, że:

 • faktura wystawiona przez sprzedawcę nie zawiera VAT brytyjskiego
 • importer towarów jest zobowiązany do zapłaty VAT do urzędu celnego w Wielkiej Brytanii (na ogół za pośrednictwem agencji celnej dokonującej odprawy importowej).

Importerem towarów może być jednak zarówno sprzedawca jak i klient – w zależności od ustalonych warunków transakcji.

W wielu przypadkach, sprzedawcy decydują się występować jako importerzy towarów w Wielkiej Brytanii, głównie ze względu na częste zwroty towarów przez klientów wynikających z ich braku świadomości na temat obowiązku rozliczenia VAT od importu. W tym przypadku sprzedawca deklaruje sprzedaż na rzecz klienta tak jakby sprzedaż odbywała się z terytorium Wielkiej Brytanii  – z lokalną stawka VAT. Sprzedawca musi być także zarejestrowany na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii i posiadać brytyjski numer EORI.

Sprzedaż poniżej limitu £135

W przypadku, gdy wartość towarów nie przekracza limitu £135 należy ustalić czy nabywca jest:

 • Osobą prywatna
 • Podatnikiem VAT (firmą) z siedzibą w Wielkiej Brytanii

W przypadku, gdy nabywcą jest brytyjski podatnik VAT – sprzedaż jest rozliczana dla celów VAT zgodnie z punktem powyżej – dla transakcji powyżej limitu £135.

Jeżeli nabywcą jest osoba prywatna, sprzedawca ma, co do zasady, obowiązek:

 • rejestracji na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii oraz
 • rozliczenia podatku VAT w lokalnej deklaracji podatkowej

Wyjątek, od obowiązku rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii, stanowi sprzedaż realizowana za pośrednictwem platform sprzedażowych – Online Marketplace (OMP). Przepisy brytyjskie nakładają bowiem na platformy sprzedażowe obowiązek rozliczania VAT w imieniu sprzedawców. Należy jednak podkreślić, iż dla wysyłek realizowanych spoza Wielkiej Brytanii, platformy sprzedażowe są zaangażowane w pobór podatku VAT wyłącznie, gdy spełnione są następujące warunki:

 1. Wartość towarów nie przekracza limitu £135
 2. Nabywca jest osoba prywatna

W pozostałych przypadkach sprzedaż powinna być rozliczana w ramach odprawy celnej importowej.

Magazynowanie towaru na terenie Wielkiej Brytanii

Korzystając z OMP, przedsiębiorcy często decydują się na model współpracy – fulfilment (np. Amazon FBA), w którym to platforma zajmuje się magazynowaniem, obsługą klienta oraz wysyłką paczek.

Warto pamiętać, że magazynowanie towarów na terenie wysp brytyjskich wymaga rejestracji do VAT w lokalnym urzędzie. W deklaracjach podatkowych należy wtedy wykazać m.in. kwotę uzyskaną ze sprzedaży (za pomocą OMP) produktów magazynowanych w UK.

Sama wysyłka towarów do magazynu w Wielkiej Brytania nie powoduje jednak, że powstaje obowiązek naliczenia podatku VAT (w Polsce). Dzieje się tak, ponieważ nie jest traktowana jako eksport, a jako przesunięcie swoich towarów z jednego magazynu do drugiego. Łączy się natomiast z obowiązkiem dokonania odprawy celnej importowej.

Sprzedajesz do UK?

Sprzedajesz do UK?

Sprawdź jak sprawnie i bezpiecznie rozliczyć sprzedaż do Wielkiej Brytanii.

Porozmawiajmy

Odroczone płatności VAT

Co ciekawe, rząd brytyjski wprowadził przywilej dla przedsiębiorców zarejestrowanych w UK. Nie muszą oni płacić podatku VAT od importu od razu, lub niedługo po transakcji. Zamiast tego, mogą wykazać kwotę w deklaracji podatkowej, co umożliwia im późniejsze dokonanie opłaty.

Numer EORI

Dla przedsiębiorcy planującego sprzedaż wysyłkową do Wielkiej Brytanii koniecznie będzie wyrobienie numeru EORI. Służy on identyfikacji firmy w systemie do obsługi zgłoszeń celnych i jest obowiązkowy podczas każdego wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej (i przywozu towaru z państw trzecich). Bez numeru EORI nie będzie możliwe dokonanie odprawy eksportowej – a w konsekwencji prawo do stosowania stawki VAT 0% w Polsce może być kwestionowane.

Numer EORI, uzyskany w Polsce (lub innym kraju UE), może być wykorzystany do odprawy celnej w każdym z krajów wspólnoty. Nie może być jednak użyty do tych celów na terenie Wielkiej Brytanii. W rezultacie, w przypadku dokonywania odpraw celnych w Wielkiej Brytanii  konieczne będzie uzyskanie odrębnego numeru EORI w Wielkiej Brytanii.

Planujesz sprzedaż wysyłkową w UK?

Jeżeli planujesz rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej do UK i chcesz, aby ktoś przejął od Ciebie formalności związane z podatkami, to koniecznie skontaktuj się z nami.

Na co dzień pracujemy z klientami sprzedającymi swoje produkty do wielu krajów Europy, również do Wielkiej Brytanii. Dzięki temu doskonale orientujemy się w obowiązujących zasadach i jesteśmy na bieżąco z ich zmianami. Pomożemy Ci m.in. w rejestracji do VAT, sporządzaniu deklaracji VAT w UK czy ułożeniu procesów księgowo-podatkowych.

Warto przeczytać również poniższe artykuły:

 1. Jak sprzedawać na Amazon?
 2. Co to jest VAT OSS? Zmiany dotyczące rozliczeń VAT w UE dla sprzedawców online.
 3. Księgowość a usługi VAT Compliance – różnice.
 4. Amazon VAT Calculation Service a Taxology – sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firmy
 5. Jaki VAT obowiązuje w Niemczech?
 6. Jak sprzedawać na Zalando?
Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.