Czym są reguły Incoterms 2020?

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 15.06.2023
 • Przeczytaj w: 10 min

Sprzedaż wysyłkowa to bardzo szeroki temat, który łączy w sobie wiele różnych dziedzin – sprzedaży, negocjacji, IT czy logistyki. W tej ostatniej zawarte są kwestie transportowe, które mogą być dla wielu czasochłonnym wyzwaniem, aby konkretnie określić warunki dostawy czy podział odpowiedzialności i zakres zadań, które leżą po stronie kupującego, a które po stronie sprzedawcy. Tutaj jednak z pomocą przychodzą Incoterms, międzynarodowe zasady handlu, których pierwsza wersja została wprowadzona już w pierwszej połowie minionego wieku. Od tamtej pory zasady te były rozbudowywane i to na ich najnowszej wersji skupimy się w tym artykule.

czym są reguły incoterms 2020?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym dokładnie są międzynarodowe reguły handlu Incoterms,
 • Jakie są powszechne reguły Incoterms,
 • Jakie są reguły Incoterms dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Incoterms - co to takiego?

Incoterms to skrót International Commercial Terms, który, jak sugeruje nazwa, odnosi się do międzynarodowych zasad handlu. Za powstanie Incoterms odpowiada Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce), zrzeszająca przedsiębiorców z ponad 100 krajów.

Pierwsza wersja Incoterms weszła w życie w 1936 roku, od którego to czasu nastąpiło osiem nowelizacji. Incoterms 2020 jest obecnie dziewiątym wydaniem tych międzynarodowych zasad.

Celem Incoterms jest jasne określenie zakresu odpowiedzialności, którą sprzedający i kupujący ponosi przy wykorzystaniu danej reguły. Zasady te określają, kto w danej transakcji odpowiada za opłacenie i zarządzanie przesyłką, ubezpieczeniem, dokumentacją oraz na kim spoczywa obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej (jeżeli jest taka wymagana).

Ponadto, Incoterms pozwalają zaoszczędzić czas podczas zawierania międzynarodowych transakcji. Przedsiębiorcy nie muszą ustalać własnych reguł i mogą skorzystać z jednej z już istniejących.

Reguły Incoterms 2020

Obecnie obowiązuje 11 reguł Incoterms, które dzielą się na reguły powszechne oraz reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że reguły te jasno określają kiedy dostarczenia towaru można uznać za kompletne i nie zawsze dostarczenie towaru jest jednoznaczne z przywiezieniem go na miejsce.

Dla przykładu, według reguły EXW dostarczenie towaru jest dokonane, kiedy produkty zostały zapakowane do środków transportu sprzedającego. Z kolei według reguły FAS Free Alongside Ship, dostarczenia towaru polegają na ułożeniu dóbr wzdłuż burty.

Handlujesz międzynarodowo? Możesz potrzebować pomocy z VAT!

Handlujesz międzynarodowo? Możesz potrzebować pomocy z VAT!

W takiej sytuacji warto zdać się na pomoc ekspertów! Nasi specjaliści VAT Compliance chętnie pomogą Ci z kwestiami związanymi z podatkiem VAT w krajach członkowskich UE oraz UK – rejestracjami, rozliczeniami, deklaracjami, VAT OSS oraz VAT UE. Powiedz, czego dokładnie potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą!

Umów się na konsultację

Powszechne reguły Incoterms

Jest 7 reguł powszechnych Incoterms, na które składają się:

 • EXW EX Works (z zakładu) – według tej reguły sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru kupującemu do określonego miejsca przeznaczenia. Zgodnie z EXW Ex Works, sprzedający nie ma obowiązku załadowania towarów, ani nie musi ich odprawiać w eksporcie, jeżeli odprawa musiałaby być zastosowana w transakcji.
 • FCA Free Carrier (dostarczone do przewoźnika) – zgodnie z tą regułą, sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru kupującego na jeden z dwóch sposobów:
  1. Towary uznaje się za dostarczone, gdy zostaną załadowane na środki transportu zorganizowane przez kupującego, a miejscem załadunku towarów jest teren należący do sprzedającego.
  2. Dostarczenie towaru uznaje się za kompletne, gdy dotarły one na wskazane miejsce dostawy, znajdujące się poza terenem sprzedającego, i są gotowe na wyładunek ze środków transportu, a także są w dyspozycji kupującego, osoby przez niego wyznaczonej lub przewoźnika.
 • CPT Carriage Paid To (przewóz opłacony do) – CPT mówi, że sprzedający odpowiada i opłaca m. in. pakowanie, transport wstępny czy załadunek do transportu głównego. Sprzedający także ponosi koszty transportu głównego, lecz po załadowaniu towarów, od tej pory, odpowiedzialność za nie przechodzi na kupującego, który przejmuje także odpowiedzialność i ponosi koszty za pozostałe etapy transakcji.
 • CIP Carriage and Insurance (przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – różnica między CPT, a CIP jest taka, że w przypadku Carriage and Insurance, sprzedający dodatkowo musi opłacić ubezpieczenie od ryzyka utraty towarów i ich uszkodzenia przez kupującego od punktu dostawy do, co najmniej, punktu przeznaczenia.
 • DAP Delivered at Place (dostarczone do miejsca) – w regule DAP jedynym aspektem, za który odpowiedzialny jest sprzedający i ponosi związane z nim koszty jest cło importowe. Za całą resztę odpowiada sprzedający. Bierze on na siebie pełną odpowiedzialność za dostarczenie towaru we wskazane miejsce i przekazanie go kupującemu. Natomiast za dostarczenia towarów uznaje się moment, kiedy dobra są pozostawione do dyspozycji kupującego na środkach transportu, gotowe do wyładunku w obrębie oznaczonego miejsca przeznaczenia.
 • DPU Delivered at Place Unloaded (dostarczone do miejsca wyładowania) – reguła DPU jest rozbudowaną regułą DAP. Porównując obie, w DPU koszty i odpowiedzialność za transport końcowy przechodzą ze sprzedającego na kupującego, a dodatkowo to sprzedający ma obowiązek wyładować towary w miejscu przeznaczenia. Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie transportu w tej regule Incoterms leży po stronie sprzedającego, jednak jest ono dobrowolne.
 • DDP Delivered Duty Paid (dostarczone cło opłacone) – DDP to reguła, w której sprzedający ponosi odpowiedzialność i koszty za wszelkie procesy związane z transakcją – ubezpieczenie, transport czy cło. Za dostarczenie towarów uważa się moment, kiedy są one pozostawione do dyspozycji kupującego, odprawione w imporcie lub gotowe do wyładunku w wyraźnie oznaczonym miejscu.

zasady Incoterms 2020

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

Oprócz 7 powszechnych reguł Incoterms, spisane są także 4 reguły dotyczące transportu morskiego i śródlądowego. Są to:

 • FAS Free Alongside Ship (dostarczone wzdłuż burty statku) – sprzedający dostarcza towary kupującemu, gdy znajdują się one wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego w wyznaczonym porcie. Ponadto, kiedy towary znajdą się wzdłuż burty statku, wszystkie następne koszty i całe ryzyko zostają przeniesione na kupującego.
 • FOB Free on Board (dostarczony na statek) – dostarczenia towaru sprzedający dokonuje w momencie załadunku na statek przewoźnika wskazanego przez kupującego lub w momencie nadania kupującemu dostępu do towarów. Kiedy to się stanie, wszelkie ryzyko przechodzi na kupującego, który od tego momentu ponosi też wszelkie koszty.
 • CFR Cost and Freight (koszt i fracht) – w regule CFR dostarczeniem towarów określa się sytuację, gdy sprzedający dostarczy kupującemu dobra na pokład statku lub spowoduje dostawę towarów. Kiedy dostarczenie jest gotowe, wszelkie ryzyko związane z towarami przechodzi na kupującego. Warto zaznaczyć, że sprzedający ponosi koszty transportu, jednak nie ma obowiązku ubezpieczenia dóbr, w związku z tym to kupujący może, ale też nie musi, podjąć się kosztów ubezpieczenia towarów.
 • CIF Cost Insurance and Freight (koszt ubezpieczenie i fracht) – CIF jest rozbudowaną regułą CFR z tą różnicą, że to na sprzedającym spoczywa obowiązek wykupienia ubezpieczenia od ryzyka utraty towaru lub jego uszkodzenia przez kupującego od momentu załadunku do, co najmniej, portu przeznaczenia.

reguły incoterms 2020 dotyczące transportu morskiego i śródlądowego

Incoterms 2020 - Podsumowanie

Incoterms to międzynarodowe zasady handlu, które z góry określają warunki sprzedaży i podział odpowiedzialności za koszty transportu czy ubezpieczenia towarów.

Incoterms dzielą się na 7 reguł powszechnych oraz 4 reguły dla transportu morskiego i śródlądowego. Wszystkie z nich opisują, m. in., kiedy dostawa towarów może zostać uznana za dokonaną oraz kto jest odpowiedzialny za przewóz towarów na danym etapie.

Trzeba jednak pamiętać, że produkcja i dystrybucja towarów i usług nakłada na przedsiębiorców obowiązek naliczania podatku VAT, o którym nie można zapomnieć. Jeżeli więc sprzedajesz swoje towary i usługi do różnych krajów UE lub do Wielkiej Brytanii i chcesz mieć pewność, że prawidłowo rozliczać swój podatek od towarów i usług, lub potrzebujesz pomocy z rejestracją VAT oraz VAT OSS, umów się z nami na konsultację i sprawdź, w jaki sposób nasi specjaliści VAT Compliance mogą pomóc Twojej firmie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze artykuły, m. in.:

Antoni Merkun Copywriter i marketer. Z Taxology współpracuje od marca 2023. Zainteresowany SEO oraz content marketingiem.