Brexit i sprzedaż online: zmiany w modelu EFN i PAN-EU w Wielkiej Brytanii i nowe obowiązki VAT

 • Ostatnia aktualizacja: 27.03.2024
 • Publikacja: 11.09.2020
 • Przeczytaj w: 5 min

Jakie zmiany sprzedawców na Amazon niesie ze sobą Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Jak będzie wyglądać sprzedaż w modelu EFN i PAN-EU po Brexit? Jak duże to będą zmiany i jak przygotować się do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2020? Wielka Brytania szykuje duże zmiany dla sprzedawców online.

Brexit i sprzedaż online: zmiany w modelu EFN i PAN-EU w Wielkiej Brytanii i nowe obowiązki VAT

[PILNE] – Najnowsze informacje dotyczące Brexit przeczytasz >>tutaj

W połowie sierpnia Amazon ogłosił duże zmiany dla swoich sprzedawców FBA korzystających z modelu EFN lub Pan-EU w Wielkiej Brytanii. Operacje w ramach sprzedaży FBA zostaną podzielone na usługi europejskie i brytyjskie. Model EFN w Wielkiej Brytanii dobiegnie końca, podobnie jak transfery towarów dla Pan-EU między UE a Wielką Brytanią.

Sprzedawcy internetowi w Wielkiej Brytanii muszą mieć świadomość, że nie będą już w stanie realizować zamówień ze wszystkich rynków UE ze swojego magazynu w Wielkiej Brytanii.

Czym jest europejska sieć realizacji zamówień Amazon (EFN)?

European Fulfillment Network (EFN) umożliwia sprzedawcom FBA przechowywanie ich towarów w jednym z lokalnych centrów logistycznych Amazon w całej Europie i realizację wszystkich zamówień pochodzących ze wszystkich 5 europejskich rynków z tej samej lokalnej puli zapasów. Jest to znaczne ułatwienie dla sprzedawcy, gdyż oznacza wysyłkę towarów do centrów logistycznych w jednym kraju, tutaj Wielka Brytania, które z kolei są wysyłane do kupujących na dowolnym rynku Amazon w Europie.

Brexit a EFN

Od 1 stycznia 2021 r. towary sprzedawców EFN przechowywane w Wielkiej Brytanii będą wysyłane do zamówienie jedynie krajowych i nie będą wysyłane do zamówień z innych rynków UE. Oznacza to, że w celu sprzedaży produktów do klientów w UE konieczne będzie magazynowanie towarów w krajach UE. Jednocześnie sprzedawcy będą zobowiązani do rejestracji na potrzeby VAT w poszczególnych krajach UE, w których magazynowane są towary – rejestracja VAT jest obowiązkowa. Posiadanie tylko jednego numeru VAT nie będzie już wystarczające.

Co to jest Pan-EU FBA?

Pan-European Fulfillment by Amazon (Pan-EU) to usługa dla sprzedawców Amazon korzystających z FBA, która umożliwia przechowywanie towarów we wszystkich magazynach Amazon w Europie i stamtąd produkty wysyłane są bezpośrednio do kupującego. Oznacza to przechowywanie w maksymalnie 7 krajach, zapewniające najszybszy czas dostawy i najniższe opłaty za ich realizację. Korzystając z Pan-EU FBA wysyłasz towary do określonego magazynu, a Amazon dystrybuuje towary do  pozostałych magazynów w krajach europejskich.

Brexit a Pan-EU

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z EU to się zmieni. Od 1 stycznia 2021 r. nie będzie możliwe przemieszczenia towarów między magazynami w Wielkiej Brytanii a EU. Oznacza to, że będziesz musiał posiadać towary w Wielkiej Brytanii i UE lub zdecydujesz się tylko na jedną z tych opcji.

Potrzebujesz pomocy z VAT w UE oraz UK?

Potrzebujesz pomocy z VAT w UE oraz UK?

Daj nam znać, w czym potrzebujesz wsparcia – rejestracjach, rozliczeniach, VAT OSS czy VAT EU – a nasi specjaliści VAT Compliance zajmą się resztą!

Umów się na konsultację

Jak kontynuować sprzedaż w Europie?

Sprzedawcy na Amazon

Zatem jeśli chcesz mieć możliwość sprzedaży, jak do tej pory na wszystkich rynkach Amazon w Europie będziesz zmuszony do skorzystania z dwóch powyższych rozwiązań lub wybrać EU lub Wielka Brytania. Dla wielu sprzedawców może się to wiązać z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

Jakie zmiany dla sprzedawców PAN-EU?

Sprzedaż w wariancie Pan-EU będzie nadal możliwa z jedyną różnicą – towary będą musiały być przechowywane w Wielkiej Brytanii i EU. Z tym, że towar do magazynów w UE i do Wielkiej Brytanii wysyłasz oddzielnie. Jest bardzo prawdopodobne, że Amazon Pan-EU będzie nadal najbardziej dochodowym modelem FBA dla wielu sprzedawców Amazon.

Ogłoszenie Amazon FBA Brexit

Jeśli chodzi o Brexit i jego wpływ na sprzedawców Amazon w Europie, Amazon ogłosił, co następuje:

„[…] The UK is due to formally leave the EU’s Single Market and Customs Union from January 1, 2021.

While UK-EU negotiations are ongoing (including determining what tariffs, if any, will apply), from January 1, 2021 there will be a customs border between the UK and EU which will have an impact on businesses working across this border.

This will have the following impact for Amazon Selling Partners from January 1, 2021:

 • FBA offers using EFN will not be fulfilled across the UK-EU border.
 • Pan-European FBA inventory transfers will stop between the UK and EU (however, Pan-European FBA will continue to transfer inventory within the EU region, supporting your sales on Germany, France, Italy and Spain sites)
 • To mitigate the impact of these changes, you should consider splitting your inventory and sending it to a fulfilment centre in the UK and the EU, so that you have sufficient stock either side of the new customs border
 • This may require you to ship your products across the new UK-EU customs border and provide additional information as part of a customs declaration

Your Amazon business will continue to operate as usual until January 1, 2021. However, there are actions you can start taking now to prepare your business for the new customs borders. For information about how you can prepare for these changes, and for all of the latest information about Brexit, please see our BREXIT guidance help pages and the UK government website.

Thank you for selling on Amazon. We remain committed to supporting your business selling in the UK and in the EU as we make this transition, and we will continue to provide the latest information to support you and help your business thrive in the future.”

– Amazon

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie na język polski.

[…] ”Wielka Brytania ma formalnie opuścić Jednolity Rynek UE i Unię Celną od 1 stycznia 2021 roku.

Podczas gdy trwają negocjacje między Wielką Brytanią a UE (w tym ustalenie, jakie taryfy, jeśli w ogóle, będą obowiązywać), od 1 stycznia 2021 r. będzie istnieć granica celna między Wielką Brytanią a UE, która będzie miała wpływ na firmy działające transgranicznie.

Od 1 stycznia 2021 roku będzie to miało następujący wpływ na sprzedawców Amazon:

 • Oferty FBA wykorzystujące EFN nie będą realizowane na granicy Wielką Brytania-UE.
 • przemieszczenia towarów w modelu Pan-European FBA zostaną wstrzymane między Wielką Brytanią a UE (jednak Pan-European FBA będzie nadal transferować towary w regionie UE, wspierając sprzedaż na rynkach w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii)

Aby złagodzić wpływ tych zmian, należy rozważyć podział stanów magazynowych i wysłanie towaru do centrum logistycznego w Wielkiej Brytanii i EU, tak aby mieć wystarczającą ilość towarów po obu stronach nowej granicy celnej.

Może to wymagać wysłania towarów przez granicę celną Wielka Brytania-UE i dostarczenia dodatkowych informacji w ramach zgłoszenia celnego.

Twoja sprzedaż na Amazon będzie funkcjonować jak dotychczas do 1 stycznia 2021 r. Są jednak działania, które możesz podjąć już teraz, aby przygotować swoją firmę do nowych granic celnych. Informacje o tym, jak możesz się przygotować na te zmiany, a także wszystkie najnowsze informacje o Brexicie można znaleźć w naszym przewodniku dotyczącym BREXIT oraz na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii.

Dziękujemy za sprzedaż na Amazon. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie Twojej firmy w sprzedaży w Wielkiej Brytanii i UE w trakcie tej zmiany i będziemy nadal dostarczać najnowsze informacje, aby wspierać Cię i pomagać Twojej firmie rozwijać się w przyszłości ”.

– Amazon

Wielka Brytania – platformy sprzedażowe odpowiedzialne za pobieranie VAT od sprzedawców zagranicznych od 1 stycznia 2021 roku

Na koniec okresu przejściowego związanego z Brexitem rząd Wielkiej Brytanii wprowadzi nowy model pobierania i rozliczania VAT przez platformy sprzedażowe. Zmiana ta spowoduje, że towary z krajów UE i spoza UE będą traktowane w ten sam sposób, jak towary firm brytyjskich i poprawi skuteczność ściągania podatku VAT od sprzedawców zagranicznych.

Oto najważniejsze zmiany dotyczące podatku VAT dla sprzedawców zagranicznych:

 • zniesienie ulgi o niskiej wartości konsygnacyjnej, która zwalnia podatek VAT od importu z przesyłek towarów o wartości 15 GBP lub niższej
 • platformy sprzedażowe online (OMP) będą odpowiedzialne za pobieranie i rozliczanie podatku VAT
 • w przypadku towarów wysyłanych z zagranicy i sprzedawanych bezpośrednio konsumentom w Wielkiej Brytanii bez korzystania z platformy sprzedażowej, sprzedawca zagraniczny będzie zobowiązany do zarejestrowania i rozliczenia podatku VAT w HMRC
 • w przypadku sprzedaży towarów przez sprzedawców zagranicznych, gdzie towary znajdują się w Wielkiej Brytanii w punkcie sprzedaży, odpowiedzialność za rozliczenie podatku VAT zostanie przeniesiona z zagranicznego sprzedawcy na platformę sprzedażową
 • sprzedawcy zagraniczni pozostaną odpowiedzialni za rozliczanie podatku VAT od towarów znajdujących się już w Wielkiej Brytanii i sprzedanych bezpośrednio konsumentom w Wielkiej Brytanii bez udziału firmy OMP.

Podsumowanie

Ponieważ obecnie wciąż jesteśmy w fazie przejściowej, wiele może jeszcze ulec zmianom i nic nie jest ostatecznie postanowione. Ale jedno jest pewne, zmiany dotyczące przechowywania towarów w magazynach Amazona i wynikające z tego konsekwencje dla sprzedawców EFN i całej UE nadejdą!

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.