Podatek VAT Francja 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024
 • Publikacja: 14.10.2020
 • Przeczytaj w: 7 min

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, inaczej mówiąc od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub świadczenia usług. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

podatek VAT Francja 2024

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile wynosi podstawowy podatek VAT we Francji,
 • Ile wynoszą obniżone stawki VAT? Francja ma ich dwie, jedną super obniżoną stawkę, oraz stawkę zerową,
 • Jak wygląda francuski numer VAT i czym są numery SIREN, i SIRET,
 • Kiedy rejestracja VAT we Francji jest konieczna,
 • Jakie są terminy składania deklaracji VAT we Francji,
 • Intrastrat Francja – jakie są progi.

Stawki VAT we Francji – Wysokość podatku VAT Francja

We Francji istnieje aktualnie 5 stawek VAT:

 • 20% – Podstawowa stawka VAT we Francji, ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, które nie są objęte stawkami obniżonymi.
 • 10% – Pierwsza stawka obniżonego podatku VAT,
 • 5,5% – Druga stawka obniżonego podatku VAT,
 • 2,1% – Trzecia stawka obniżonego podatku VAT,
 • 0% – Super obniżona stawka podatku VAT.

VAT we Francji nazywany jest taxe sur la valeur ajoutée – w skrócie TVA i obowiązuje od 1954 roku.

Obniżona stawka VAT we Francji 10%

Pierwsza z obniżonych stawek VAT we Francji wynosi 10% i podlegają pod nią:

 • Nieprzetworzone produkty rolnicze
 • Remonty podnoszące standard mieszkań
 • Mieszkania socjalne
 • Drewno opałowe
 • Transport osób

Francuska stawka VAT 5,5%

We Francji obowiązuje także druga obniżona stawka VAT, która wynosi 5,5% i podlegają pod nią:

 • Produkty żywnościowe
 • Książki
 • Energię elektryczną
 • Gaz

Stawka podatku VAT 2,1% we Francji

Francja posiada super obniżoną stawkę, która wynosi 2,1%, a tym podatkiem VAT są objęte:

 • Leki objęte państwową refundacją (Securité Sociale)
 • Sprzedaż żywych zwierząt rzeźnych
 • Niektóre wydarzenia kulturalne
 • Niektóre publikacje prasowe

VAT Francja – zerowa stawka VAT

Pod zerową stawkę podatku VAT we Francji podlega transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (z wyłączeniem transportu drogowego i wodnego śródlądowego).

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT we Francji?

Rejestracja VAT na terenie Francji jest konieczna, kiedy przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi podlegające opodatkowaniu z tytułu VAT i przekroczył limit 10 000 euro sprzedaży wysyłkowej.

Dodatkowo, przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji VAT we Francji jeśli jego firma:

 • Prowadzi sprzedaż towarów z Francji do innych państw Unii Europejskiej
 • Sprzedaje towary do osób prywatnych poprzez platformy Amazon/E-Bay
 • Prowadzi import towarów do Francji
 • Przechowuje towary w magazynie we Francji dłużej niż trzy miesiące
 • Organizuje wydarzenia kulturalne na terenie Francji
 • Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) i nabycie towarów (WNT)

Sprawdź także jak wygląda rejestracja VAT w Austrii oraz Niemczech.

Sprzedajesz swoje produkty do Francji?

Sprzedajesz swoje produkty do Francji?

Pomożemy Ci w rejestracji i rozliczeniach we Francji. Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić.

Bezpłatna konsultacja

SIRET czy SIREN? Numer identyfikacyjny VAT we Francji

Istnieją dwie odmiany francuskiego numeru VAT. Każdy z nich ma inne znaczenie i inny format.

Numer SIREN

Numer ten wydawany jest przez urząd statystyczny (INSEE). SIREN składa się z 9 cyfr, przy czym pierwsze 8 cyfr jest przypadkowych, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną – np. 123456789

Numer SIRET

Numer SIRET natomiast składa się z 14 cyfr. Pierwsze 9 cyfr to numer SIREN, a kolejne 5 cyfr to numer NIC (Numéro Interne de Classement). Numer SIRET zawiera informacje o lokalizacji firmy we Francji.

Numer VAT-UE we Francji to numer SIREN poprzedzony prefiksem FR i dwiema cyframi kontrolnymi – np. FR00123456789.

Wymogi francuskiej faktury VAT

Faktury VAT we Francji należy wystawiać w momencie dostawy, która podlega opodatkowaniu. Muszą być one przechowywane przez sześć lat .

Faktury muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wystawienia
 • Unikalny numer
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Numer VAT dostawcy
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Ceny jednostkowe
 • Data dostawy (jeżeli jest inna niż data faktury)
 • Pełny opis dostarczonych usług lub towarów
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Łączna kwota faktury brutto

Rozliczenia i deklaracje VAT na terenie Francji

Oprócz rejestracji do celów podatku VAT, we Francji, podobnie jak w przypadku innych krajów UE, istotnymi kwestiami są także rozliczenia i deklaracje VAT.

Rozliczanie VAT we Francji jest mocno powiązane z typem działalności gospodarczej, którą prowadzą zagraniczni przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy z siedzibą w innym kraju UE, jak i z wysokością rocznej sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej.

VAT rozliczany jest miesięcznie lub kwartalnie – kwartalnie jeśli roczne zobowiązanie podatkowe nie przekracza 4000 euro. Podatnik VAT ma czas na złożenie deklaracji VAT na terenie Francji do 19 dnia miesiąca następującego po końcu okresu podatkowego.

Ponadto, francuskie deklaracje VAT należy opłacić przez polecenie zapłaty.

Warto również zaznaczyć, że we Francji, płatnik VAT nie musi składać deklaracji rocznych.

vat francja rozliczenia: kobieta i mężczyzna rozmawiający przy biurku, na którym jest laptop i notatnik

Kary i odsetki w praktyce

Francuzi są bardzo konserwatywni w przeciwieństwie do choćby niemieckich urzędów skarbowych i należy oczekiwać każdorazowo naliczenia odsetek za nieterminowo złożone deklaracje i płatności za zobowiązania podatkowe.

Nierozliczenie dochodów w terminie jest odnotowywane we francuskim urzędzie skarbowym i skutkuje nałożeniem kar ze strony francuskiego urzędu skarbowego. Karą za opóźnienie płatności jest zwiększenie wysokości zobowiązania o 10%. Nie ma ona zastosowania do podatków od lokalów biurowych i handlowych oraz magazynów, w których opóźnienie rozliczenia zwiększa zobowiązanie o 5%.

Zwrot podatku VAT Francja

O zwrot VAT we Francji można ubiegać się za wydatki związane z prowadzeniem działalności, np. opłaty drogowe czy paliwo, a wnioskować mogą o niego podatnicy VAT, wypełniając formularz VAT-REF.

Trzeba jednak zaznaczyć, że o zwrot podatku VAT nie może ubiegać się przedsiębiorstwo, które przeprowadziło rejestrację VAT we Francji oraz posiada siedzibę na jej terenie.

W sprawie zwrotu VAT należy kontaktować się z francuskimi organami podatkowymi, właściwymi dla danej działalności gospodarczej.

Intrastat we Francji

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające we Francji mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim, na przykład w Hiszpanii.

Próg Intrastat w przypadku przywozu wynosi 460 000 euro, natomiast w przypadku wywozu jest to 1 euro. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Sprawdź także jakie są progi Intrastat w innych krajach Unii Europejskiej w 2023 roku.

Urząd skarbowy we Francji

Adres francuskiego urzędu skarbowego odpowiadającego za sprawy związane z innymi krajami Unii Europejskiej to:

Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux (DRESG) Service des Impôts des Entreprises 10 rue du Centre – TSA 20011 93465 NOISY LE GRAND Cedex

Internetowy adres, który może okazać się pomocny w kwestii VAT-u we Francji to: https://www.impots.gouv.fr/portail/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +33 157 33 85 00 – tylko w języku francuskim

Chcesz dokonać rejestracji do celów podatku VAT we Francji? Umów się na konsultację!

Podatek VAT Francja 2024 - Podsumowanie

Podatek VAT we Francji nazywany jest taxe sur la valeur ajoutée i obowiązuje od 1954 roku. Obecnie, jego podstawowa stawka wynosi 20%, obniżone są na poziomie 10% oraz 5,5%, a super obniżona stawka VAT wynosi 2,1%. We Francji obowiązuje także zerowa stawka VAT i dotyczy międzynarodowego transportu i transportu unijnego z wyjątkiem transportu drogowego i drogowego śródlądowego.

Ponadto, we Francji istnieją dwa rodzaje numeru VAT – SIREN oraz SIRET, co może być mylące, szczególnie w przypadku e-commerce. W związku z tym, jeżeli chcesz mieć pewność, że właściwie Twoja rejestracja VATdeklaracje i rozliczenia przebiegły we Francji prawidłowo, umów się z nami na bezpłatną konsultację i pozwól naszym specjalistom VAT Compliance pomóc Twojej firmie!

Sprawdź, dlaczego to nam warto powierzyć rozliczenia VAT Twojej firmy.

VAT w innych krajach? Warto przeczytać kolejne artykuły dotyczące VAT:

 1. Podatek VAT Rumunia. Wszystko co musisz wiedzieć o podatku VAT w Rumunii.
 2. Jaki podatek obowiązuje we Włoszech?
 3. Jaki VAT obowiązuje w Niemczech?
 4. Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK
 5. Co to jest VAT-OSS?
 6. Co to jest numer EORI i jak go uzyskać?
 7. Jak sprawdzić numer EORI po NIP?
 8. Zasady sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii
 9. Jaki podatek VAT obowiązuje w Wielkiej Brytanii?

Sprawdź także nasze najnowsze artykuły dotyczące podatku VAT w: Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, Portugalii czy na Węgrzech i Litwie, a także w państwach członkowskich UE w 2023 roku.

Dowiedz się także o jak wyglądają rejestracje VAT w: Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.