Ta strona korzysta z ciasteczek

Jaki VAT obowiązuje we Włoszech?

Data publikacji tekstu: 22.10.2020

VAT (value-added tax), czyli podatek od towarów i usług (PTU) to podatek od wartości dodanej, czyli od przyrostu wartości dóbr w wyniku procesu produkcji lub tworzenia usług. VAT to podatek pośredni, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek VAT dotyczy zarówno sprzedających, jak i kupujących towary i usługi, gdyż jego wartość doliczana jest do wartości netto transakcji.

vat we włoszech

VAT we Włoszech

Podatek VAT, albo IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) obowiązuje we Włoszech od 1972 roku.

Podstawowa stawka VAT we Włoszech wynosi 22% i obejmuje wszystkie produkty i usługi, których nie obejmuje stawki zmniejszone równe 10%, 5% i 4% oraz stawka zerowa.

 

Stawki VAT WłochyWskazane towary lub usługi
20%Wszystkie towary lub usługi inne niż wskazane poniżej
10%Niektóre artykuły spożywcze, Zapasy wodne, Niektóre produkty farmaceutyczne, Krajowy transport pasażerski, Wstęp na wydarzenia kulturalne, Wstęp na niektóre wydarzenia sportowe, Niektóre artykuły rolne, Zakwaterowanie w hotelu, Restauracje, Jedzenie na wynos, Napoje alkoholowe w barach i kawiarniach, Niektóre mieszkania socjalne, Renowacja i naprawa prywatnych mieszkań, Niektóre prace budowlane w nowych budynkach, Produkty energetyczne (z wyłączeniem ciepłownictwa), Drewno kominkowe, Zbiórka odpadów domowych, Kwiaty i rośliny cięte do celów dekoracyjnych, Kwiaty i rośliny cięte do produkcji żywności
5%Niektóre artykuły spożywcze, Niektóre usługi socjalne, Niektóre przewozy pasażerskie
4%Niektóre produkty spożywcze, Niektóre urządzenia medyczne dla osób niepełnosprawnych, Pojazdy silnikowe dla osób niepełnosprawnych, Niektóre książki, Gazety, Niektóre czasopisma, E-booki z międzynarodowym standardowym numerem książki (ISBN), Dzienniki online gazety, Licencja telewizyjna, Niektóre mieszkania socjalne, Niektóre artykuły rolne, Niektóre usługi socjalne, Prace budowlane nad nowymi budynkami (na pierwsze mieszkania), Zapasy nowych budynków (na pierwsze mieszkania))
0% (zerowa)Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Aktualizacja – 01.01.2021

Włoski rząd ustanowił od 1 stycznia 2021 preferencyjną stawkę VAT 5%, przy sprzedaży środków ochronnych przeciw COVID-19. Konkretne produkty, na które obowiązuje preferencyjna stawka VAT zostały wymienione w dekrecie:

 • respiratory do intensywnej i podintensywnej terapii,
 • wieloparametrowy monitor, także do transportu,
 • pompy infuzyjne do leków i pompy perystaltyczne do żywienia dojelitowego,
 • rurki dotchawicze,
 • hełmy do ciągłej wentylacji,
 • maski do wentylacji nieinwazyjnej,
 • systemy odsysające,
 • nawilżacze,
 • laryngoskopy,
 • oprzyrządowanie do dostępu naczyniowego,
 • odsysacz elektryczny,
 • centrum monitorowania intensywnej terapii,
 • przenośny ekotomograf,
 • elektrokardiograf,
 • tomograf komputerowy,
 • maseczki chirurgiczne,
 • maseczki z filtrem FFP2 i FFP3,
 • elementy odzieży ochronnej do celów zdrowotnych, takie jak rękawice lateksowe, winylowe i nitrylowe, okulary ochronne i daszki, kombinezon ochronny, obuwie i kalosze, nakrycia głowy, fartuchy wodoodporne, fartuchy chirurgiczne,
 • termometry,
 • dezynfekujące środki do czyszczenia rąk,
 • dozownik ścienny do środków dezynfekujących,
 • roztwór wodno-alkoholowy w litrach,
 • 3% nadtlenek w litrach,
 • wózki stosowane w ratownictwie medycznym,
 • ekstraktory RNA,
 • oprzyrządowanie diagnostyczne do COVID-19,
 • wymazy do analiz klinicznych,
 • sterylne probówki,
 • sprzęt do budowy szpitali polowych.

Jeśli chodzi o środki dezynfekujące to należy podkreślić, że nie są nia objęte wszystkie produkty do użytku kosmetycznego, zakwalifikowane jako produkt dezynfekujacy (np. służący do dezynfekcji rąk). Stawka VAT 5% może być zastosowana jedynie dla „środkow dezynfekujących na bazie alkoholu, certyfikowanych / dopuszczonych jako PMC [srodki medyczne i chirurgiczne] lub biocyd, na bazie etanolu o zawartosci (> lub =) co najmniej 70 procent niezależnie od wielkości opakowania.

Numer identyfikacyjny VAT we Włoszech

Numer VAT UE we Włoszech składa się z 11 cyfr z prefixem IT (Italy), np. IT12345678901. Pierwsze 7 cyfr identyfikuje podatnika, z kolei ósma i dziewiąta odpowiada organowi podatkowemu, a ostatnia stanowi numer kontrolny.

Wymogi włoskiej faktury VAT

Faktury VAT we Włoszech muszą być wystawione w dniu dostawy towarów i do 15 dni po końcu miesiąca, w którym miała miejsce dostawa.

Faktury VAT we Włoszech muszą być przechowywane przez cztery lata.

Faktury VAT we Włoszech muszą zawierać co najmniej następujące podstawowe informacje:

 • Data wydania
 • Unikalny numer
 • Numer VAT dostawcy
 • Pełny adres dostawcy i klienta
 • Pełny opis dostarczonych towarów lub usług
 • Szczegóły dotyczące ilości towarów
 • Data dostawy (jeśli jest inna niż data faktury)
 • Wartość netto dostawy podlegająca opodatkowaniu
 • Zastosowane stawki VAT
 • Kwota podatku VAT w podziale na stawki
 • Odniesienie do obowiązującego prawa, w którym podatek VAT nie jest naliczany
 • Łączna kwota faktury brutto

W niektórych przypadkach faktura powinna zawierać dane przedstawiciela podatkowego dostawcy. Dla transakcji mniejszych niż 100 euro możliwe jest dostarczenie uproszczonej wersji faktury.

Kiedy należy dokonać rejestracji VAT we Włoszech

We Włoszech nie ma progu VAT na rejestrację podmiotów gospodarczych nie będących rezydentami. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem czynności podlegającej opodatkowaniu.

Tak jak w innych krajach UE, podmioty gospodarcze dokonujące sprzedaży wysyłkowej na terytorium Włoch są zobowiązane do rejestracji po przekroczeniu progu 10 tys. EUR sprzedaży w ramach WSTO. W takiej sytuacji można również zarejestrować się do systemu VAT-OSS.

Wszyscy podatnicy zobowiązani są do składania kwartalnych deklaracji VAT (na mocy Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA) w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po upływie kwartału rozliczeniowego. Kwartalne rozliczenie podatku VAT może być dokonana przez podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli obroty niższe niż  400 000 EUR dla przedsiębiorstw dokonujących świadczenia usług i  700 000 EUR dla przedsiębiorstw dokonujących innych czynności gospodarczych. Podatek należy opłacić do 16 dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale.

Po przekroczeniu limitów podatnicy są zobowiązani do rozliczania się miesięcznie. Podatek należy opłacić do 16 dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale.

Termin składania raportów rocznej deklaracji VAT upływa 30 kwietnia roku następującego po tym terminie.

Dodatkowo przedsiębiorca powinien zarejestrować VAT we Włoszech jeśli jego firma:

 • Importuje towary do Włoch (jeśli klient jest zarejestrowany na VAT we Włoszech, to dostawca nie musi naliczyć włoskiego VAT-u)
 • Kupuje i sprzedaje towary we Włoszech (jeśli dostawca i klienci nie są włoską firmą z rejestracją VAT – odwrotne obciążenie)
 • Dostarcza lub przyjmuje dostawy wewnątrzwspólnotowe
 • Odbiera towary w formie przejęć z innych państw UE
 • Prowadzi internetową sprzedaż klientom indywidualnym (z zastrzeżeniem włoskiego progu rejestracji sprzedaży na odległość)
 • Przechowuje towary w magazynie konsygnacyjnym we Włoszech na dostawy we Włoszech w pozostałej części UE
 • Pobiera opłaty za wstęp na wydarzenia lub wystawy we Włoszech
 • Prowadzi transakcje e-commerce z włoskimi konsumentami

Kary i odsetki VAT we Włoszech

Karą za opóźnienie w zapłacie należnego włoskiego podatku VAT jest nałożenie dodatkowego 30% podatku VAT. Naliczana jest też wtedy opłata odsetkowa w wysokości 2,5% rocznie. Jeśli zwrot jest opóźniony, grzywny mogą osiągnąć ponad 240%!

Intrastat we Włoszech

Poza deklaracją VAT zagraniczne firmy działające we Włoszech mogą być zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Zawiera on informacje o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej jak i przemieszczeniu własnych towarów do magazynu znajdującego się w innym państwie członkowskim.

Próg dla przywozów Intrastat wynosi rocznie 200 000 euro. Próg dla wywozów Intrastat wynosi natomiast mniej niż 50 000 euro kwartalnie oraz więcej niż 50 000 euro miesięcznie. Comiesięczny raport Intrastat należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po okresie raportowania.

Urząd skarbowy we Włoszech

Adres włoskiego urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) to: Rome, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D – 00145

Internetowy adres to: https://www.agenziaentrate.gov.it/

Z urzędem można skontaktować się pod numerem telefonu: +39 0696668933

Chcesz dokonać rejestracji na VAT we Włoszech? >> napisz do nas

Adam Grabiński
X