Podatek VAT – co należy wiedzieć przy sprzedaży online

  • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
  • Publikacja: 05.08.2020
  • Przeczytaj w: 5 min

Podatek VAT, rejestracja VAT i same rozliczenia VAT stanowią niemały problem dla sprzedawców online działających na terenie Unii Europejskiej. Różnice między wysokością stawki zależne od kraju, różnice wynikające z rodzaju produktu, limit rejestracji VAT, wystawianie faktur VAT, limit sprzedaży wysyłkowej VAT czy sama kwestia miejsca wysyłki i to co za nią idzie… to wszystko może poważnie zniechęcić sprzedawców do działalności na większą skalę.

Podatek VAT – co należy wiedzieć przy sprzedaży online

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest podatek VAT
  • Jaka jest historia VAT w Unii Europejskiej
  • Czym jest rejestracja VAT
  • Kiedy należy zarejestrować firmę do VAT
  • Jak ma się sprzedaż na Amazonie do rejestracji VAT
  • Jak zarejestrować się do VAT UE

Podatek VAT (Value Added Tax) – co to takiego?

Podatek VAT, czyli Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej, to podatek konsumpcyjny. Jest on pobierany od prawie wszystkich towarów, usług nabywanych i usług sprzedawanych do celów konsumpcyjnych i użytkowych na terenie Unii Europejskiej. Jego wartość doliczana jest do wartości netto wszystkich transakcji handlowych. VAT naliczany jest niezależnie od tego, czy transakcja zachodzi między klientami indywidualnymi czy biznesowymi, zarówno podczas importowania, jak i podczas przesyłania towarów wewnątrz Unii Europejskiej.

VAT UE – historia

Krótka lekcja historii – jako pierwsza podatek VAT wprowadziła Francja w 1954 roku. Wprowadzenie go na terenie Unii Europejskiej było odpowiedzią na konieczność unifikacji podatkowej państw członkowskich UE. Ustanowiono go na podstawie dyrektyw z 1967 roku. Polska podatek VAT wprowadziła w 1993 roku. VAT nie funkcjonuje jednak wyłącznie na terenie Unii, w innych krajach podobny podatek od wartości dodanej może działać pod inną nazwą.

Każde państwo członkowskie ma inne stawki VAT. Ustalenie ich wysokości odbywa się na szczeblu krajowym, stąd różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Dodatkowo stawki VAT mogą być różne w zależności od sprzedawanego i kupowanego towaru.

Dla większości towarów oraz usług obowiązuje stawka podstawowa, wahająca się w granicach 19-23%. Na rynku znajdują się jednak towary oraz usługi o niższej, bądź zerowej stawce VAT – tzw. preferencyjnej stawce VAT. Istnieje także pojęcie super obniżonej stawki podatku VAT, który dotyczy stawek poniżej 5%.

A kiedy trzeba zapłacić VAT? Niestety, najczęściej mieści się w tym cały proces produkcji – od początku do końca – a więc zakup komponentów, transport, montaż, zaopatrzenie, ubezpieczenie i dostawę do końcowego klienta.

Naliczanie odpowiedniej stawki VAT, WDT/WNT – przykład

Jeśli Twoja firma zarejestrowana jest na terenie Unii Europejskiej, Twoje obowiązki VAT zależą od tego na jakim rynku, gdzie sprzedajesz towary i od tego jakie są to towary. Przyjmując, że jesteś płatnikiem VAT UE i sprzedajesz produkty firmie, która jest aktywnym płatnikiem VAT UE i siedzibę ma zarejestrowaną w innym kraju Unii Europejskiej, niż ten, w którym Ty jesteś zarejestrowany, to nie naliczasz podatku VAT od tej sprzedaży – jest to tzw. wewnątrzwspólnotowa dostawa lub nabycie towarów (WDT/WNT).

Ale! Jeśli ten sam produkt sprzedajesz konsumentowi końcowemu w Unii Europejskiej, to naliczasz VAT zgodny ze stawką kraju wysyłki towaru, a po przekroczeniu limitów sprzedaży wysyłkowej stawkę VAT kraju docelowego.

Dość skomplikowane, prawda? Powstaje więc pytanie – kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju dostawy?

Rejestracja VAT – co to oznacza?

Czym jest rejestracja VAT? Pojęcie to często utożsamiane jest z zakładaniem spółki w kraju, w którym chcemy sprzedawać swoje towary, bądź też ze stworzeniem oddziału zarejestrowanej w tym kraju. I nic bardziej mylnego!

W momencie, w którym Twoja firma planuje sprzedaż na nowym rynku w Unii Europejskiej, musisz zarejestrować ją tam do podatku VAT. Ta rejestracja ma jednak miejsce wyłącznie w celu zastosowania się Twojej firmy do reguł VAT panujących w tym kraju.

Firma, która rejestruje się do VAT w różnych krajach Unii Europejskiej robi to w celu zwrotu zapłaconego tam podatku oraz w celu naliczania podatku VAT od sprzedaży do klientów, kupujących z tegoż kraju. Przez tę rejestracje firma zyskuje status NETP (ang. Non-Established Taxable Person), czyli status osoby niepodlegającej opodatkowaniu. A co za tym idzie, o ile firma nie ma charakteru permanentnego, nie płaci podatków od przychodu w kraju, w którym jest wyłącznie zarejestrowana do VAT-u.

Kiedy należy zarejestrować swoją firmę do VAT-u?

Są różne przypadki w których należy zarejestrować swoją firmę do VAT-u w Unii Europejskiej. Przede wszystkim musisz to zrobić, jeśli planujesz dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w Unii Europejskiej.

Jeżeli więc zakładasz sprzedaż poza Polskę, to z całą pewnością powinieneś zarejestrować się na VAT w kraju, do którego będziesz wysyłać swoje towary. Dodatkowo musisz dokonać rejestracji, jeśli planujesz transakcje wewnątrzwspólnotowe. Tutaj sprawa jest nieco bardziej zawiła, ponieważ musisz to zrobić również wtedy, gdy korzystasz ze zwolnień VAT wynikających z nieprzekroczenia obrotu rocznego równego 200 000 PLN (zgodnie ze 113 ust. 1 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku). Kwota ta wyznacza tak zwany limit rejestracji VAT i po jej przekroczeniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie roku kalendarzowego, a ostatnich 12 miesięcy!), masz obowiązek tej rejestracji.

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej oddolnie ustala wysokość tego limitu. Zaleca się rejestracje na minimum miesiąc przed przewidywanym przekroczeniem tego limitu. Dodatkowo warto zawczasu monitorować wartość sprzedaży towarów wysyłanych do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, gdyż ma to istotny wpływ na określenie prawidłowego sposobu opodatkowania VAT zagranicznej sprzedaży e-commerce.

W przypadku przewidywania nagłego skoku sprzedaży, który doprowadzi do przekroczenia tego limitu, a następnie jego spadku, warto spróbować ubiegać się o tymczasowe zwolnienie z obowiązku rejestracji VAT. Jeśli zaś sprzedaż spada, a już jesteś zarejestrowanym vatowcem, to możesz wyrejestrować swoją spółkę z podatku.

Z kolei do VAT UE musisz się zarejestrować, gdy wartość transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła roczną sumę 50 000 złotych i oczywiście wtedy, gdy chcesz świadczyć usługi, dla których miejscem rozliczenia VAT z transakcji jest kraj drugiej strony transakcji – a więc gdy VAT rozliczany jest w kraju klienta.

Rejestracja do VAT UE pozwala uniknąć płacenia zagranicznego podatku VAT naliczanego przez kontrahentów z zagranicy, a także obciążania zagranicznych kontrahentów polskim podatkiem VAT. Co więcej, w przypadku przekroczenia wspomnianej granicy 50 000 złotych w przypadku zakupów wewnątrzwspólnotowych, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany do VAT, musisz zarejestrować się do VAT UE.

Potrzebujesz pomocy z VAT?

Potrzebujesz pomocy z VAT?

Zajmiemy się tym za Ciebie! Odezwij się do nas i powiedz, czego potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą – rejestracjami, deklaracjami i rozliczeniami VAT oraz VAT OSS!

Umów się na konsultację

A jak do rejestracji VAT EU ma się sprzedaż na Amazonie?

Poza wspomnianym wcześniej przekroczeniem limitem sprzedaży, Amazon poważnie egzekwuje rejestrację VAT w kraju, w którym znajduje się jego magazyn w którym przechowujesz swoje towary. Dlatego też obowiązek rejestracji na podatek VAT w innym kraju Unii Europejskiej powstaje w przypadku prowadzenia sprzedaży w modelu Amazon FBA, a więc wtedy, gdy towar przechowywany jest w zagranicznym magazynie. Umiejscowienie Twoich towarów ma bowiem wpływ na obowiązki powiązane z VAT-em. Rejestracja powinna być dokonana, rzecz jasna, przed rozpoczęciem sprzedaży towarów z danego zagranicznego magazynu, bez względu na dotychczasową wartość sprzedaży produktów.

Sprawdź także nasz poradnik: Jak sprzedawać na Amazon?

Jak zarejestrować się na VAT UE?

Rejestracja VAT UE jest bezpłatna i powinna być ona sfinalizowana jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej transakcji zagranicznej na rynku europejskim. A gdzie można się zarejestrować? Rejestracji dokonać można w urzędach skarbowych. Jeśli prowadzisz małą jednoosobowa działalność gospodarcza, to będzie to urząd skarbowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania, jeśli natomiast prowadzisz firmę jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, rejestracji VAT dokonasz w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby podmiotu, a jeśli nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tu swoją działalność gospodarczą, to zgłoś się do urzędu właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności. Jeśli nie masz miejsca zamieszkania, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce, VAT zarejestrujesz w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Urzędy skarbowe dla największych podmiotów obsłużą firmy z wielomilionowym przychodem, z kapitałem spoza Polski oraz oddziały firm zagranicznych, które funkcjonują w Polsce.

Twoim pierwszym krokiem będzie złożenie zgłoszenia o rejestrację jako podatnik VAT UE. W tym celu musisz wypełnić odpowiedni formularz, a następnie zgłoszenie złożyć osobiście, wysłać tradycyjną pocztą, bądź złożyć elektronicznie, jako załącznik do wniosku CEIDG-1 (w przypadku działalności gospodarczej). Możesz też skorzystać z Portalu Podatkowego. Pamiętaj, aby zaznaczyć chęć otrzymywania odpowiednich potwierdzeń etapu rejestracji – to sprawi, że po złożeniu go, będziesz widoczny w bazie VIES (czyli w Systemie Wymiany Informacji o VAT). Jeśli chcesz upoważnić kogoś do bycia Twoim pełnomocnikiem, poniesiesz niewielką opłatę skarbową za pełnomocnictwo szczególne (PPS-1). Wynosi ona 17 PLN, ale jeśli Twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, rodzeństwo albo wnuczek… nie zapłacisz nic. Za pełnomocnictwo ogólne (PPO-1), nie zapłacisz ani złotówki. To pełnomocnictwo sprawia, że upoważniona osoba fizyczna ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych – i nie musi nią być adwokat, doradca, ani radca prawny. Innymi słowy – pełnomocnictwo szczegółowe upoważnia do konkretnej czynności, natomiast ogólne upoważnia osobę fizyczną do działania we wszystkich sprawach podatkowych (i nie tylko!). Termin rejestracji wynosi od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Wynika to z licznych przepisów, które niwelują przypadki oszustw i nadużyć podczas rejestracji.

Po zakończonej rejestracji odpowiedni urząd nada Ci nowy, europejski NIP. Od tego czasu w międzynarodowych transakcjach musisz posługiwać się NIP-em z przedrostkiem, np. “PL” w przypadku Polski.

Sprzedaż na rynku ogólnoeuropejskim i związane z nią zasady VAT mogą być wyjątkowo skomplikowane i jeden artykuł nie jest w stanie wyczerpać całkowicie tego tematu. Przy tak dużej liczbie zmiennych, różnicach w stawkach VAT, ilości stron w transakcjach, etc, bardzo łatwo się pogubić w rozliczeniach VAT EU. Z drugiej strony Amazon kusi możliwością podboju wielu rynków równocześnie, chociażby za sprawą modelu FBA.

Taxology ułatwia przejście procesu rejestracji i późniejsze rozliczenia VAT EU. Trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy na bieżąco z wszelakimi zmianami zachodzącymi na europejskich rynkach. Jeśli więc wciąż wahasz się i nie wiesz czy warto zarejestrować swoją firmę na VAT EU, skontaktuj się z nami. Z pewnością rozwiejemy Twoje wątpliwości, a w przyszłości pomożemy Ci uniknąć problemów związanych ze sprzedażą na rynkach międzynarodowych. Umów się na konsultację jeszcze dziś i pozwól nam zająć się Twoimi podatkami, podczas gdy Ty skupisz się na rozwoju swojego biznesu.

Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku VAT, sprawdź jakie są stawki w wybranych krajach:

Adam Grabiński Marketing Manager szczególnie zafascynowany digital marketingiem. Z Taxology współpracuje od 2020.