Jak rozpocząć sprzedaż w Hiszpanii?

Dowiedz się więcej
Ta strona korzysta z ciasteczek.

Co to jest VAT-OSS? Zmiany dotyczące rozliczeń VAT w UE w 2021

 • Publikacja: 18.09.2020
 • Aktualizacja: 09.01.2023
 • Przeczytaj w: 5 min

Co to jest VAT-OSS (One-Stop-Shop), który zostanie wprowadzony w 2021 roku w UE? Kto będzie mógł skorzystać z rozliczeń przez system VAT-OSS? Jak przygotować się do VAT-OSS? VAT-OSS a sprzedaż FBA i magazynowanie towarów Pan-EU. Nowe przepisy dotyczące VAT w zakresie handlu przez internet w UE w 2021 roku.

vat oss zmiany w rozliczeniach

 

VAT-OSS – definicja

VAT-OSS, czyli Value Added Tax – One-Stop-Shop będzie odpowiednikiem dotychczasowego systemu VAT-MOSS skierowanego jednak do sprzedawców towarów przez internet. Przypomnijmy, że VAT-MOSS dotyczy sprzedaży produktów cyfrowych.

System VAT-OSS będzie mechanizmem ułatwiającym rozliczanie podatku VAT należnego w kilku krajach docelowo w jednym kraju Unii Europejskiej.

 

VAT-OSS a Amazon FBM

Wprowadzenie systemu VAT-OSS będzie sporym ułatwieniem dla tych, którzy sprzedają swoje towary w modelu FBM. Dzięki VAT-OSS nie będziesz musiał rejestrować się do czynności VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedajesz swoje towary. Zamiast rejestracji do VAT w wielu krajach UE wystarczy dokonać rejestracji VAT w kraju, skąd wysyłane są towary, składać deklaracje VAT i dokonywać płatności VAT w jednym urzędzie skarbowym. Następnie urząd skarbowy w naszym imieniu dokona odpowiednich transferów podatku VAT na podstawie VAT-OSS.

 

VAT-OSS a Amazon FBA

W przypadku sprzedaży w modelu FBA niestety nie będzie takiego uproszczenia. Wszystko bowiem składa się do miejsca magazynowania towarów, czego system VAT-OSS nie obejmuje. Otóż, sprzedając swoje towary w modelu FBA, towary magazynowane są w wielu krajach UE i w tych również krajach mamy obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT (WDT/WNT).

 

VAT-OSS – zmiany w zakresie VAT na podstawie dyrektywy

Główne założenia Dyrektywy, której zmiany mają nadejść w 2021 roku.

 1. Likwidacji limitów sprzedaży wysyłkowej – co do zasady płacimy VAT w kraju docelowym, gdzie wysyłany jest towar
 2. Portale sprzedażowe będą zobowiązane za rozliczenie VAT – jeżeli:
  – pośredniczą w sprzedaży realizowanej przez podmiot spoza UE
  – sprzedają towary o wartości poniżej 150 EUR, które są wysyłany do klientów z UE z krajów trzecich
  Formalnie platforma sprzedażowa nie może pobierać i rozliczać VAT za firmy z UE – tutaj podatnikami są te poszczególne firmy. Platforma przejmuje obowiązki tylko dla firm spoza UE.
 3. Możliwość (prawo) rozliczania podatku VAT od sprzedaży wysyłkowej w jednej deklaracji VAT składanej w jednym z krajów UE (możemy sobie wybrać kraj, gdzie mamy rejestracje VAT).

 

Pozostałe, niemniej ważne, zmiany, które wynikają z nowelizacji Dyrektywy 2006/112/WE odnośnie rozliczeń VAT e-commerce:

 1. Dyrektywa określa ogólny zbiór przepisów (założeń). Państwa UE są zobowiązane do ich implementacji. Początkowo termin na wprowadzenie zmian określono na 1 stycznia 2021. Został on jednak przesunięty na 1 lipca 2021.
 2. Nie zmienią się zasady dotyczące przemieszczeń towarów oraz sprzedaży realizowanej w ramach jednego kraju (czyli w modelu FBA cały czas będzie istniał obowiązek rejestracji na potrzeby VAT)
 3. Platformy sprzedażowe będą musiały prowadzić ewidencje, która pozwoli urzędom skarbowym na kontrole sprzedawców – dyrektywa nie określa, jak bardzo szczegółowa ma być ta ewidencja – celem przepisów jest zaostrzenie kontroli w ramach e-commerce. Nie ma jednak obowiązku udostępniania tych danych podatnikom (sprzedawcom).
 4. Wydano rozporządzenie, które określa wzory danych, jakie trzeba będzie podawać we wniosku o rejestracje do systemu OSS oraz deklaracje VAT. Warto zaznaczyć, że deklaracje będą składane kwartalnie.
 5. Co ważne, żeby wstąpić do systemu OSS/MOSS, trzeba będzie się zarejestrować. Rozliczenie poprzez system OSS/MOSS to możliwość, która ma ułatwić życie sprzedawcom. Jeśli przegapimy termin na zgłoszenie to rozliczamy się, jak dotychczas – obowiązek rejestracji i rozliczeń VAT w każdym kraju.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub IT w zakresie wdrożenia VAT-OSS? Skontaktuj się z nami

Przeczytaj również: https://taxology.co/pl/amazon-vat-calculation-service-a-taxology/

 

Adam Grabiński Marketing Manager szczególnie zafascynowany digital marketingiem. Z Taxology współpracuje od 2020.