Ta strona korzysta z ciasteczek

VAT-OSS – zasady i wpływ na rozliczenia VAT przy sprzedaży Amazon

Data publikacji tekstu: 2021.05.05

Już 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać procedura VAT-OSS, która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE?

Co to jest VAT-OSS?

VAT-OSS (One-Stop-Shop) jest procedurą, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

W praktyce, firma dokonująca sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej, po przekroczeniu progu sprzedaży odpowiedniego dla danego kraju docelowego, jest zobligowana do rejestracji VAT w tym kraju. Musi również w tym kraju składać deklaracje VAT i dokonywać terminowej płatności do urzędu skarbowego. Po wprowadzeniu procedury VAT-OSS, sprzedawcy będą mogli prowadzić rozliczenia VAT poprzez złożenie jednej deklaracji (np. do polskiego urzędu). Nie ma znaczenia prowadzenie sprzedaży do kilku krajów Unii Europejskiej.

Jednocześnie, wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS z dniem 1 lipca 2021 zostają zmienione progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii. Począwszy od 1 lipca 2021 progi w poszczególnych krajach zostają ujednolicone i będą wynosiły 10 tysięcy Euro (sprzedaży wysyłkowej w konkretnym kraju w danym roku kalendarzowym) dla wszystkich krajów członkowskich.

Należy pamiętać, że procedura ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej i nie będzie miała zastosowania np. dla Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Jakie transakcje można rozliczyć w ramach procedury VAT-OSS?

Procedura VAT-OSS dotyczy raportowania sprzedaży wysyłkowej realizowanej z jednego kraju Unii Europejskiej do innego kraju wspólnoty dla osób prywatnych (innych niż podatnicy VAT). W rezultacie, jeżeli sprzedajecie towary na Amazon w modelu:

  • Amazon FBM – nie masz obowiązku rejestracji na VAT w krajach, do których wysyłasz swoje towary. Co do zasady cała sprzedaż może być rozliczona w ramach procedury VAT-OSS. Wystarczy złożyć lokalną deklarację w kraju, w którym magazynowane są towary.
  • Amazon FBA – masz obowiązek rejestracji na VAT w krajach, gdzie Amazon magazynuje towary. Procedura VAT-OSS dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE. W dalszym ciągu w zagranicznych deklaracjach VAT należy raportować m.in. przemieszczenia towarów między magazynami Amazon, sprzedaż lokalną (krajową) oraz sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Wprowadzenie procedury VAT-OSS umożliwi jednak uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innych krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. Austria, Belgia).

 

VAT-OSS – jak skorzystać?

W celu skorzystania z procedury VAT-OSS należy złożyć do urzędu skarbowego w dowolnym kraju Unii Europejskiej wniosek o chęci skorzystania z procedury VAT-OSS.

Rozliczanie w procedurze VAT-OSS, oznacza składanie jednej kwartalnej deklaracji podatkowej dla całej sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej.

W deklaracji uwzględnia się:

  • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
  • zastosowane stawki VAT,
  • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
  • kwotę podatku VAT.

Zbiorcza płatność należnego podatku VAT będzie dokonywana na konto urzędu skarbowego do którego składana jest deklaracja.

Proces legislacyjny przepisów regulujących VAT-OSS jest cały czas w toku (projekt ustawy jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu).

Jeśli masz pytania w związku z VAT-OSS skontaktuj się z nami>>>

Adam Grabiński
X