VAT-OSS – zasady i wpływ na rozliczenia VAT przy sprzedaży Amazon

Adam Grabiński
Zaktualizowano: 28 lipca 2021

Już 1 lipca 2021 roku zacznie obowiązywać procedura VAT-OSS, która ma ułatwić sprzedaż wysyłkową towarów między krajami Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście dzięki temu zniknie obowiązek rejestracji na VAT w innych krajach UE?

Komentarz doradcy podatkowego w sprawie rozliczania VAT w procedurze VAT-OSS

Na podstawie treści przepisów ustawy oraz wyjaśnień MF do pakietu e-commerce faktycznie można wnioskować, iż limit 10.000 EUR należy weryfikować z uwzględnieniem obrotów osiągniętych w roku 2020. Naszym zdaniem termin zgłoszenia do procedury VAT-OSS jest kwestią odrębną. Regulacje w tym zakresie zostały określone w art. 57d Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. Przepis ten stanowi, iż gdy podatnik poinformuje państwo członkowskie identyfikacji, że zamierza korzystać z procedury nieunijnej lub procedury unijnej, tę procedurę szczególną stosuje się od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego.

Jednakże w przypadku, gdy pierwsza dostawa towarów lub świadczenie usług, które ma zostać objęte procedurą nieunijną lub procedurą unijną, ma miejsce przed tym dniem [przed pierwszym dniem następnego kwartału], procedurę szczególną stosuje się od dnia takiej dostawy lub świadczenia usług, pod warunkiem że podatnik poinformuje państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu swojej działalności, która ma być objęta procedurą, nie później niż dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie towarów lub świadczeniu usług.

W praktyce (w zakresie zgłoszeń do istniejącej od 2019 roku procedury MOSS) przepis ten był interpretowany w taki sposób, iż podatnik który dopiero rozpoczyna wykonywanie czynności objętych procedurą szczególną może korzystać z uproszczonej procedury za dany kwartał jeżeli złoży zgłoszenie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozpoczął taką sprzedaż.

Naszym zdaniem, w kontekście pakietu e-commerce drugi akapit powyższego przepisu powinien być interpretowany w taki sposób, że:

  1. Możliwość rozliczania procedurą powstaje dopiero 1 lipca 2021 – nawet jeżeli limit 10.000 EUR został przekroczony w roku 2020 i 2021 (wcześniej w ogóle nie obowiązywała przepisy w tym zakresie) – w tym samym dniu występuje więc pierwsza dostawa towarów, która ma zostać objęte procedurą nieunijną lub procedurą unijną
  2. Termin na zgłoszenie do procedury upływa zatem 10 sierpnia 2021

Przyjęcie odmiennego podejścia skutkowałoby tym, iż skorzystanie z procedury wymagało stosownego zgłoszenia zanim w ogóle zaczęły obowiązywać przepisy regulujące możliwość stosowania procedury OSS (nota bene ustawa została opublikowana na 3 dni przed wejściem w życie). Strach pomyśleć jak wyglądałyby rozliczenia, gdyby Sejm zdecydował się na odroczenie wprowadzenia zmian do 1 września.

Co to jest VAT-OSS?

VAT-OSS (One-Stop-Shop) jest procedurą, która umożliwia rozliczenie internetowej sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej w ramach jednej zbiorczej deklaracji.

W praktyce, firma dokonująca sprzedaży wysyłkowej do innych krajów Unii Europejskiej, po przekroczeniu progu sprzedaży odpowiedniego dla danego kraju docelowego, jest zobligowana do rejestracji VAT w tym kraju. Musi również w tym kraju składać deklaracje VAT i dokonywać terminowej płatności do urzędu skarbowego. Po wprowadzeniu procedury VAT-OSS, sprzedawcy będą mogli prowadzić rozliczenia VAT poprzez złożenie jednej deklaracji (np. do polskiego urzędu). Nie ma znaczenia prowadzenie sprzedaży do kilku krajów Unii Europejskiej.

Jednocześnie, wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS z dniem 1 lipca 2021 zostają zmienione progi sprzedaży wysyłkowej do państw Unii. Począwszy od 1 lipca 2021 progi w poszczególnych krajach zostają ujednolicone i będą wynosiły 10 tysięcy Euro (sprzedaży wysyłkowej w konkretnym kraju w danym roku kalendarzowym) dla wszystkich krajów członkowskich.

Należy pamiętać, że procedura ta dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej i nie będzie miała zastosowania np. dla Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii.

Jakie transakcje można rozliczyć w ramach procedury VAT-OSS?

Procedura VAT-OSS dotyczy raportowania sprzedaży wysyłkowej realizowanej z jednego kraju Unii Europejskiej do innego kraju wspólnoty dla osób prywatnych (innych niż podatnicy VAT). W rezultacie, jeżeli sprzedajecie towary na Amazon w modelu:

  • Amazon FBM – nie masz obowiązku rejestracji na VAT w krajach, do których wysyłasz swoje towary. Co do zasady cała sprzedaż może być rozliczona w ramach procedury VAT-OSS. Wystarczy złożyć lokalną deklarację w kraju, w którym magazynowane są towary.
  • Amazon FBA – masz obowiązek rejestracji na VAT w krajach, gdzie Amazon magazynuje towary. Procedura VAT-OSS dotyczy bowiem wyłącznie sprzedaży wysyłkowej pomiędzy krajami UE. W dalszym ciągu w zagranicznych deklaracjach VAT należy raportować m.in. przemieszczenia towarów między magazynami Amazon, sprzedaż lokalną (krajową) oraz sprzedaż na rzecz innych podatników VAT. Wprowadzenie procedury VAT-OSS umożliwi jednak uniknięcie konieczności rejestracji na VAT w innych krajach, w których Amazon nie magazynuje towarów (np. Austria, Belgia).

VAT-OSS – jak skorzystać?

W celu skorzystania z procedury VAT-OSS należy złożyć do urzędu skarbowego w dowolnym kraju Unii Europejskiej wniosek o chęci skorzystania z procedury VAT-OSS.

Rozliczanie w procedurze VAT-OSS, oznacza składanie jednej kwartalnej deklaracji podatkowej dla całej sprzedaży wysyłkowej na terenie Unii Europejskiej.

W deklaracji uwzględnia się:

  • wszystkie państwa członkowskie konsumpcji (odbioru towarów),
  • zastosowane stawki VAT,
  • podstawę opodatkowania według danej stawki VAT,
  • kwotę podatku VAT.

Zbiorcza płatność należnego podatku VAT będzie dokonywana na konto urzędu skarbowego do którego składana jest deklaracja.

Proces legislacyjny przepisów regulujących VAT-OSS jest cały czas w toku (projekt ustawy jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu).

Jeśli masz pytania w związku z VAT-OSS skontaktuj się z nami>>>

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
16 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lord
Lord
3 miesięcy temu

Jeśli dobrze zrozumiałem w tej chwili VAT ze sprzedaży na rynku Niemieckim rozliczam w DE korzystając z usług biura podatkowego w DE. Nie muszę dokonywać rejestracji VAT-OSS? Lub dokonując rejestracji nie potrzebuje już biura w DE deklaracje składam do Urzędu w PL i do tego Urzędu robię przelew należnego podatku?

Last edited 3 miesięcy temu by Lord
Kamil Kempisty
Admin
Kamil Kempisty
3 miesięcy temu
Reply to  Lord

Jest kilka zależności. Przyjmijmy, że towar zawsze wysyłany jest z magazynu w PL do klientów w całej Europie.

W takiej sytuacji mógłby Pan wyrejestrować się z VAT w DE i korzystać z rozliczenia VAT-OSS przez polski urząd skarbowy. Jeśli jest Pan zarejestrowany do VAT w DE, nie znaczy to, że nie będzie potrzeby rejestracji do VAT-OSS. Pytanie jakie tutaj się nasuwa, to jak rozliczyć VAT ze sprzedaży z PL do innych krajów niż DE? Przypominam, że od 1 lipca zmieni się limit sprzedaży wysyłkowej w Europie do 10 000 EUR do wszystkich krajów łącznie.

Radek Kulczycki
Radek Kulczycki
2 miesięcy temu

Witam
Moja sytuacja ; sprzedaję na Amazonie niemieckim w modelu FBA , tam magazynuje towar i rozliczam VAT. O ile dobrze zrozumiałem nie jest mi potrzebny VAT OSS ?

Kamil Kempisty
Admin
Kamil Kempisty
2 miesięcy temu

Dzień dobry, jeśli sprzedaż odbywa się tylko na terenie Niemiec, wówczas VAT-OSS nie będzie potrzebny. Jeśli natomiast towar z magazynu w Niemczech wysyłany jest do kontrahentów w różnych krajach, a zakładam że tak jest, to VAT-OSS będzie potrzebny po przekroczeniu sprzedaży 10 000 EUR łącznie poza Niemcy.

Adam
Adam
2 miesięcy temu

Witam,
Czy magazynując towar w DE i sprzedając towar jedynie na terenie Niemiec a jednocześnie rozliczając się z VAT w tamtejszym urzędzie skarbowym wliczam wartość sprzedaży do wspomnianych 10 000 € stanowiących próg rejestracji do OSS lub do VAT w innych krajach. Do innych krajów wysyłam towar z Polski.

Kamil Kempisty
Admin
Kamil Kempisty
2 miesięcy temu
Reply to  Adam

Dzień dobry, w takim scenariuszu odbywa się sprzedaż lokalna na terenie DE. Nie wliczamy tej sprzedaży do limitu 10 000 EUR. Warto zainteresować się, czy w przypadku wysyłki towaru z PL do innych krajów nie będzie przekroczony limit 10 000 EUR.

Last edited 2 miesięcy temu by Kamil Kempisty
Adam
Adam
2 miesięcy temu
Reply to  Kamil Kempisty

Dziękuję za odpowiedź. A jeśli dodatkowo rozpoczniemy wysyłkę części towaru bezpośrednio z PL używając VAT DE to czy tę cześć sprzedaży wliczamy do limitu 10k € a potem jeśli posiadamy rejestrację OSS w PL rozliczamy przez OSS zarejestrowany w PL ?

Adam
Adam
2 miesięcy temu

Czy samo wysłanie zgłoszenia do rejestracji do OSS i otrzymanie numeru VAT-OSS jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z procedury unijnej rozliczania VAT czy o tym decyduje data deklarowana w zgłoszeniu do naczelnika lokalnego urzędu skarbowego tak jak to było dotychczas zgłaszając to na formularzu VAT-21 ?

Cielec
Cielec
2 miesięcy temu

Czy ktoś wie jakie dokumenty należy przekazać Amazonowi do procedury OSS jeżeli złożyłem VIU-R w Polsce?

Kamil Kempisty
Admin
Kamil Kempisty
2 miesięcy temu
Reply to  Cielec

Proponujemy dopytać bezpośrednio support Amazon.

Anton
Anton
2 miesięcy temu

Witam,

Czy wysylajac swoj produkt najpierw z PL magazynu (osobistego) do magazynu FBA w DE i podalsza sprzedaza lokalnie w DE – czy musze zarejestrowac VAT OSS w tej sytuacji przy przekroczeniu 10.000 limitu sprzedazy w DE??

Last edited 2 miesięcy temu by Anton
Agnieszka Augustyn
Agnieszka Augustyn
2 miesięcy temu

Witam,
W przypadku WSTO :Podatnik świadczący usługi w procedurze VAT OSS powinien określić kraj konsumpcji (usługobiorcy) na podstawie dwóch dowodów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne: pierwszym może być adres, a co możemy wykorzystać jako „inne informacje istotne z handlowego punktu widzenia”? W przypadku gdy klient dokonuje zamówienia przez platformę i płaci elektronicznie te dane są raczej ubogie. Mamy adres konsumenta, nr telefonu i adres mailowy, lub nr zamówienia, czy też nr przesyłki kurierskiej.

Adam
Adam
1 miesiąc temu

Dzien dobry, Rozliczając sprzedaż WSTO przez OSS stosujemy stawkę VAT kraju docelowego. Czy do zastosowania tej stawki wystarczy zamówienie klienta (z ebay) i otrzymana płatność czy musi być potwierdzenie dostawy towaru. Z potwierdzeniem dostawy bywają problemy. Niektórzy klienci zamawiają usługę dostawy bez podpisu przy odbiorze. Tracking przesyłek nie zawsze doprowadzony jest do końca. Czy otrzymanie zamówienia z portalu aukcyjnego, na którym widnieje jedynie „data otrzymania zamówienia”, nie ma na nim jednoznacznego stwierdzenia „zamówienie zapłacone” – chociaż na tym portalu nie ma innej możliwości jak opłacenie zamówienia z góry – czy takie zamówienie spełnia warunek zastosowania stawki kraju docelowego i a… Czytaj więcej »

Zobacz również

29 czerwca 2021

Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru do klienta w UK

Sprzedaż do UK przez własny sklep internetowy BREXIT spowodował wiele wątpliwości odnośnie rozliczenia VAT sprzedaży realizowanej na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii. W zależności od wartości transakcji, kanału sprzedaży oraz statusu odbiorcy sposób rozliczenia VAT może wyglądać inaczej. Jeżeli prowadzisz sprzedaż poprzez własny sklep internetowy możesz być zobowiązany do rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii bez […]

26 marca 2021

Co to jest SKU i ASIN?

Sprzedając produkty online musimy je jakoś identyfikować. Jeśli nasz produkt ma różne warianty kolorystyczne, rozmiarowe lub sprzedajemy je w różnych wersjach językowych to sama nazwa przestaje być wystarczająca. Przydaje się wtedy nadanie produktom odpowiednich kodów. SKU i ASIN są systemami oznaczania produktów, ważnymi z punktu widzenia sprzedawcy Amazon, ale poza nimi istnieją również takie systemy […]

5 stycznia 2021

Jest porozumienie między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Brexit stał się faktem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i unię celną oraz wszystkie polityki UE. W rezultacie utraciła wszystkie prawa i korzyści, jakie miała jako państwo członkowskie UE i nie jest już objęta umowami międzynarodowymi UE. W dniu 24 grudnia 2020 r. osiągnięto porozumienie między Wielką Brytanią a Unią […]

1 stycznia 2021

Limity sprzedaży wysyłkowej w UE w 2021

W ostatnich latach rynek e-commerce rośnie bardzo dynamicznie, co można obserwować między innymi na przykładzie wzrostów platformy Amazon. W sprzedaży online nie należy jednak zapominać o kwestiach podatkowych, związanych głównie z podatkiem VAT w różnych krajach.

10 grudnia 2020

Brexit a VAT

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie będzie dłużej uznawana za terytorium Unii Europejskiej na potrzeby rozliczeń VAT. W konsekwencji, zmianie ulegną zasady opodatkowania i dokumentowania dostaw towarów transportowanych z terytorium Unii Europejskiej. Wielka Brytania wprowadzi również nowe zasady rozliczeń sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych (np. Amazon i eBay) na rzecz klientów w Wielkiej […]

16 listopada 2020

Jak sprzedawać swoje produkty w całej Europie na Amazon, czyli Pan-European FBA

Naturalnym wyborem dla sprzedawców, którzy planują rozwijać swój biznes oraz generować coraz większe zyski na platformie Amazon jest usługa Fulfillment by Amazon (FBA), która pozwala na magazynowanie towarów w magazynach Amazon oraz na oddanie im całego procesu przygotowywania i wysyłania paczki. Jedną z opcji jest PAN-European Fulfillment by Amazon. Zanim jednak zdecydujesz się na ten […]

Amazon, Amazon Service Provider Network, Amazon SPN, and Amazon SPN logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

facebook-icon twitter-icon linkedin-icon comments-icon facebook