Podatek VAT Chorwacja 2024

 • Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024
 • Publikacja: 23.01.2023
 • Przeczytaj w: 3 min

Podatek VAT (value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej, został wprowadzony na terenie Chorwacji w 1998 roku. Poza główną stawką 25%, niektóre produkty i usługi objęte są stawkami zredukowanymi w wysokości 13% i 5% oraz 0% dla wybranych usług przewozu osób. W tym artykule opiszemy najważniejsze kwestie związane z podatkiem VAT w Chorwacji, a także rejestracją oraz rozliczaniem VAT w tym kraju. Dowiesz się również czy aby dokonać rejestracji VAT potrzebujesz przedstawiciela podatkowego.

podatek vat chorwacja 2024

Podstawowa stawka VAT w Chorwacji

Podstawowa stawka VAT, która obowiązuje dla większości produktów i usług wynosi 25%. Dotyczy ona wszystkich towarów i usług, które nie są uwzględnione w przypadku zredukowanych stawek VAT 5% i 13%.

Obniżona stawka VAT 13% w Chorwacji

Produkty i usługi podlegające opodatkowaniu stawką 13% VAT:

 • żywność (z pewnymi wyjątkami)
 • prasa i magazyny (z pewnymi wyjątkami),
 • bilety na koncerty i inne wydarzenia kulturalne oraz usługi związane z twórczością artystyczną
 • usługi cateringowe i restauracyjne (z wyłączeniem alkoholu)
 • usługi hotelowe i inne formy zakwaterowania
 • woda pitna i woda do użytku w rolnictwie (a także inne )
 • elektryczność

Obniżona stawka VAT 5% w Chorwacji

Stawka 5% VAT obejmuje m.in. takie produkty i usługi, jak:

 • niektóre rodzaje żywności (np. produkty podstawowe, takie jak pieczywo lub mleko oraz żywność dla niemowląt)
 • żywności organicznej, regionalnej i innej, zatwierdzonej przez odpowiednie instytucje
 • leki na receptę oraz niektóre rodzaje sprzętu medycznego i terapeutycznego
 • magazyny naukowe oraz prasa codzienna (z wyjątkiem gazet i magazynów zawierających poniżej 50% zawartości reklamowej)
 • bilety do kina

Obniżona stawka VAT 0% w Chorwacji

W Chorwacji nie objęte podatkiem VAT są wybrane usługi związane z przewozem osób.

Kiedy w Chorwacji konieczne jest opłacanie podatku VAT?

Zgodnie z prognozami rynkowymi Statista, chorwacki rynek e-commerce ma rosnąć stabilnie, w średnim tempie 16% rocznie na przestrzeni lat 2022-2027, generując za 5 lat przychód ponad 2,5 mld dolarów. Pomimo stosunkowo niewielkiej populacji, kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem i celem dla coraz większej liczby firm, które rozwijają sprzedaż towarów w Europie. Aby jednak móc skutecznie zdobywać ten rynek, zazwyczaj ekspansja wiąże się z koniecznością rejestracji do celów podatku VAT w Chorwacji lub w ramach VAT OSS.

Zagraniczne firmy sprzedających produkty w Chorwacji muszą się zarejestrować jako podatnik VAT w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca magazynuje towary na terenie Chorwacji, musi zarejestrować się do celów podatku VAT w tym kraju. Dotyczy to zarówno korzystania z własnych magazynów, jak i każdej sytuacji, gdy magazynowanie towarów jest prowadzone przez chorwackie firmy oferujące usługę fulfillment.

Po drugie, obowiązek rozliczania podatku VAT w Chorwacji zachodzi, jeśli łączna sprzedaż do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR. W tym wariancie można jednak rozliczać VAT zarówno w chorwackim Urzędzie Skarbowym, jak i w procedurze VAT OSS, które pozwala firmom e-commerce na uproszczone rozliczanie VAT w ramach UE.

Potrzebujesz pomocy z VAT?

Potrzebujesz pomocy z VAT?

Odezwij się do nas i wskaż, w czym, w jakich obszarach potrzebujesz wsparcia – rejestracjach, rozliczeniach, deklaracjach, VAT OSS czy VAT EU. Nasi specjaliści VAT Compliance zajmą się resztą!

Umów się na konsultację

Terminy składania deklaracji VAT i opłacania podatku VAT w Chorwacji

Termin płatności VAT do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Deklaracje i płatności składane są co miesiąc, chociaż firmy, które nie przekroczyły w poprzednim roku obrotu 100 000 EUR, mogą rozliczać się kwartalnie.

Proces rejestracji VAT w Chorwacji

Do rozpoczęcia rejestracji do celów podatku VAT w Chorwacji wymagany jest kompletny zestaw dokumentów, który obejmuje:

 • Wniosek o rejestrację VAT (P-PDV)
 • Formularz OIB o uzyskanie numeru identyfikacyjnego
 • Dokument potwierdzający rejestrację VAT w innym kraju UE (przetłumaczony na język chorwacki)
 • Wyciąg z krajowego rejestru handlowego (nie starszy niż 6 miesięcy, przetłumaczony na język chorwacki)
 • Dokument objaśniający powody zgłoszenia się jako płatnik VAT
 • Statut spółki

Należy pamiętać, że proces ten powinien być wykonany co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem działalności, która wymaga bycia płatnikiem VAT w Chorwacji.

Jeśli dokumenty zostaną poprawnie złożone, proces ten nie powinien trwać dłużej niż 4 tygodnie od momentu złożenia wniosku w chorwackich organach podatkowych.

Firmy, które mają siedzibę w Unii Europejskiej nie mają obowiązku wyznaczania przedstawiciela podatkowego w Chorwacji. Istnieje jednak możliwość wyznaczenia pełnomocnika podatkowego, który będzie zobowiązany do dopełnienia w ich imieniu wszystkich obowiązków w zakresie VAT w Chorwacji. Firmy spoza UE mają obowiązek dokonania rejestracji VAT z pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

Potencjalne kary i odsetki za nieprawidłowości w deklaracjach lub opóźnienia w płatności

Opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT, niedokładne deklaracje lub opóźnienia w płatności podatku VAT podlegają karze w wysokości od 2000 do 500 000 HRK. W przypadku niepełnych lub opóźnionych płatności, odsetki są naliczane w wysokości 12% rocznie.

Urząd skarbowy w Chorwacji

Zgłoszenia do VAT można przeprowadzać w lokalnych urzędach. W przypadku stolicy Chorwacji byłoby to:

Director General of the Tax Administration Božidar Kutleša

Boškovićeva 5, Zagreb

Intrastat w Chorwacji

Poza obowiązkiem rejestracji i rozliczania VAT w Chorwacji, niektóre firmy mogą być też zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Raporty zawierają informacje o przywozie i wywozie towarów między krajami Unii Europejskiej oraz przemieszczaniu własnych towarów pomiędzy magazynami na terenie różnych krajów.

Obowiązek ten zachodzi po przekroczeniu kwoty 400 000 EUR dla przywozu lub 200 000 EUR dla wywozu towarów.

Sprawdź także Intrastat w 2024 roku w innych krajach Unii Europejskiej.

Wsparcie przy rejestracji i rozliczaniu VAT w Chorwacji

Jako eksperci VAT Compliance, oferujemy pełne wsparcie w zakresie rejestracji i rozliczania VAT na terenie Europy. Zapraszamy na konsultację.

Sprawdź także jaki VAT obowiązuje w krajach Unii Europejskiej: Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Irlandii, Niemczech lub na Litwie, oraz jak wyglądają rejestracje VAT w: AustriiFrancjiHiszpaniiNiemczechWielkiej Brytanii czy we Włoszech.

Tomasz Połeć Tomasz jest współzałożycielem Taxology i doradcą podatkowym o numerze 12104 z 15-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych firmach doradczych. Doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas licznych przeglądów podatkowych i audytów wykorzystuje w pracy doradcy podatkowego dla firm z branży e-commerce. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie rozliczeń VAT i CIT w e-commerce i logistyce.