Ta strona korzysta z ciasteczek.

Jaki VAT podatek VAT obowiązuje w Chorwacji?

 • Publikacja: 23.01.2023
 • Aktualizacja: 23.03.2023
 • Przeczytaj w: 3 min

Podatek VAT (value-added tax), czyli podatek od wartości dodanej, został wprowadzony na terenie Chorwacji w 1998 roku. Poza główną stawką 25%, niektóre produkty i usługi objęte są stawkami zredukowanymi w wysokości 13% i 5% oraz 0% dla wybranych usług przewozu osób. W tym artykule opiszemy najważniejsze kwestie związane z podatkiem VAT w Chorwacji, a także rejestracją oraz rozliczaniem VAT w tym kraju. Dowiesz się również czy aby dokonać rejestracji VAT potrzebujesz przedstawiciela podatkowego.

VAT w Chorwacji

Podstawowa stawka VAT w Chorwacji

Podstawowa stawka VAT, która obowiązuje dla większości produktów i usług wynosi 25%. Dotyczy ona wszystkich towarów i usług, które nie są uwzględnione w przypadku zredukowanych stawek VAT 5% i 13%.

Obniżona stawka VAT 13% w Chorwacji

Produkty i usługi podlegające opodatkowaniu stawką 13% VAT:

 • żywność (z pewnymi wyjątkami)
 • prasa i magazyny (z pewnymi wyjątkami),
 • bilety na koncerty i inne wydarzenia kulturalne oraz usługi związane z twórczością artystyczną
 • usługi cateringowe i restauracyjne (z wyłączeniem alkoholu)
 • usługi hotelowe i inne formy zakwaterowania
 • woda pitna i woda do użytku w rolnictwie (a także inne )
 • elektryczność

Obniżona stawka VAT 5% w Chorwacji

Stawka 5% VAT obejmuje m.in. takie produkty i usługi, jak:

 • niektóre rodzaje żywności (np. produkty podstawowe, takie jak pieczywo lub mleko oraz żywność dla niemowląt)
 • żywności organicznej, regionalnej i innej, zatwierdzonej przez odpowiednie instytucje
 • leki na receptę oraz niektóre rodzaje sprzętu medycznego i terapeutycznego
 • magazyny naukowe oraz prasa codzienna (z wyjątkiem gazet i magazynów zawierających poniżej 50% zawartości reklamowej)
 • bilety do kina

Obniżona stawka VAT 0% w Chorwacji

W Chorwacji nie objęte podatkiem VAT są wybrane usługi związane z przewozem osób.

Kiedy w Chorwacji konieczne jest opłacanie podatku VAT?

Zgodnie z prognozami rynkowymi Statista, chorwacki rynek e-commerce ma rosnąć stabilnie, w średnim tempie 16% rocznie na przestrzeni lat 2022-2027, generując za 5 lat przychód ponad 2,5 mld dolarów. Pomimo stosunkowo niewielkiej populacji, kraj staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem i celem dla coraz większej liczby firm, które rozwijają sprzedaż towarów w Europie. Aby jednak móc skutecznie zdobywać ten rynek, zazwyczaj ekspansja wiąże się z koniecznością rejestracji do celów podatku VAT w Chorwacji lub w ramach VAT OSS.

Zagraniczne firmy sprzedających produkty w Chorwacji muszą się zarejestrować jako podatnik VAT w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca magazynuje towary na terenie Chorwacji, musi zarejestrować się do celów podatku VAT w tym kraju. Dotyczy to zarówno korzystania z własnych magazynów, jak i każdej sytuacji, gdy magazynowanie towarów jest prowadzone przez chorwackie firmy oferujące usługę fulfillment.

Po drugie, obowiązek rozliczania podatku VAT w Chorwacji zachodzi, jeśli łączna sprzedaż do krajów Unii Europejskiej w ramach WSTO przekracza 10 tys. EUR. W tym wariancie można jednak rozliczać VAT zarówno w chorwackim Urzędzie Skarbowym, jak i w procedurze VAT OSS, które pozwala firmom e-commerce na uproszczone rozliczanie VAT w ramach UE.

Terminy składania deklaracji VAT i opłacania podatku VAT w Chorwacji

Termin płatności VAT do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Deklaracje i płatności składane są co miesiąc, chociaż firmy, które nie przekroczyły w poprzednim roku obrotu 100 000 EUR, mogą rozliczać się kwartalnie.

Proces rejestracji VAT w Chorwacji

Do rozpoczęcia rejestracji do celów podatku VAT w Chorwacji wymagany jest kompletny zestaw dokumentów, który obejmuje:

 • Wniosek o rejestrację VAT (P-PDV)
 • Formularz OIB o uzyskanie numeru identyfikacyjnego
 • Dokument potwierdzający rejestrację VAT w innym kraju UE (przetłumaczony na język chorwacki)
 • Wyciąg z krajowego rejestru handlowego (nie starszy niż 6 miesięcy, przetłumaczony na język chorwacki)
 • Dokument objaśniający powody zgłoszenia się jako płatnik VAT
 • Statut spółki

Należy pamiętać, że proces ten powinien być wykonany co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem działalności, która wymaga bycia płatnikiem VAT w Chorwacji.

Jeśli dokumenty zostaną poprawnie złożone, proces ten nie powinien trwać dłużej niż 4 tygodnie od momentu złożenia wniosku w chorwackich organach podatkowych.

Firmy, które mają siedzibę w Unii Europejskiej nie mają obowiązku wyznaczania przedstawiciela podatkowego w Chorwacji. Istnieje jednak możliwość wyznaczenia pełnomocnika podatkowego, który będzie zobowiązany do dopełnienia w ich imieniu wszystkich obowiązków w zakresie VAT w Chorwacji. Firmy spoza UE mają obowiązek dokonania rejestracji VAT z pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

Potencjalne kary i odsetki za nieprawidłowości w deklaracjach lub opóźnienia w płatności

Opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT, niedokładne deklaracje lub opóźnienia w płatności podatku VAT podlegają karze w wysokości od 2000 do 500 000 HRK. W przypadku niepełnych lub opóźnionych płatności, odsetki są naliczane w wysokości 12% rocznie.

Urząd skarbowy w Chorwacji

Zgłoszenia do VAT można przeprowadzać w lokalnych urzędach. W przypadku stolicy Chorwacji byłoby to:

Director General of the Tax Administration Božidar Kutleša

Boškovićeva 5, Zagreb

Intrastat w Chorwacji

Poza obowiązkiem rejestracji i rozliczania VAT w Chorwacji, niektóre firmy mogą być też zobowiązane do raportowania statystycznego Intrastat. Raporty zawierają informacje o przywozie i wywozie towarów między krajami Unii Europejskiej oraz przemieszczaniu własnych towarów pomiędzy magazynami na terenie różnych krajów.

Obowiązek ten zachodzi po przekroczeniu kwoty 2 600 000 HRK dla przywozu lub 1 500 000 HRK dla wywozu towarów.

Wsparcie przy rejestracji i rozliczaniu VAT w Chorwacji

Jako eksperci VAT Compliance, oferujemy pełne wsparcie w zakresie rejestracji i rozliczania VAT na terenie Europy. Zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Tomasz Połeć Doradca podatkowy nr 12104. Współzałożyciel i członek zarządu Taxology.