VAT w Europie. Jakie są stawki podatku VAT w Unii Europejskiej w 2024?

  • Ostatnia aktualizacja: 12.07.2024
  • Publikacja: 27.03.2023
  • Przeczytaj w: 5 min

W Europie minimalna stawka VAT wynosi obecnie 15%. Jest to uregulowane przez Unię Europejską. Ponadto, UE ustala także przepisy dotyczące, m. in., zasad pobierania, zwolnień podatkowych czy obowiązków podatkowych przedsiębiorców.

Wspomniane przepisy pozostawiają jednak przestrzeń na ich adaptację, z której korzystają władze w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W efekcie, wysokość VAT w krajach Unii Europejskiej jest różna. A jaka? Sprawdźmy!

Stawki VAT w Unii Europejskiej w 2024 roku

Stawki VAT 2024 – jaki VAT w Europie? Tabela:

Kraj UE Podstawowa stawka VAT 1. Obniżona stawka VAT 2. Obniżona stawka VAT Super obniżona stawka VAT
VAT Austria 20% 13% 10%
VAT Belgia 21% 12% 6%
VAT Bułgaria 20% 9%
VAT Chorwacja 25% 13% 5%
VAT Cypr 19% 9% 5%
VAT Czechy 21% 12%
VAT Dania 25%
VAT Estonia 22% 9%
VAT Finlandia 24% 14% 10%
VAT Francja 20% 10% 5,5% 2,1%
VAT Grecja 24% 13% 6%
VAT Hiszpania 21% 10% 4%
VAT Holandia 21% 9%
VAT Irlandia 23% 13,5% 9% 4,8%
VAT Luksemburg 17% 14% 8% 3%
VAT Litwa 21% 9% 5%
VAT Łotwa 21% 12% 5%
VAT Malta 18% 12% 7% 5%
VAT Niemcy 19% 7%
VAT Polska 23% 8% 5%
VAT Portugalia 23% 13% 6%
VAT Rumunia 19% 9% 5%
VAT Słowacja 20% 10%
VAT Słowenia 22% 9,5% 5%
VAT Szwecja 25% 12% 6%
VAT Węgry 27% 18% 5%
VAT Włochy 22% 10% 5% 4%

W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że na czas 2023 roku, stawki VAT w Luksemburgu – 17%, 14% oraz 8% – zostały zredukowane o 1 punkt procentowy.

Jakie są stawki VAT w Europie?

Stawka podstawowa podatku VAT, to stawka wyjściowa, która jest punktem odniesienia dla stawek obniżonych.

 

Gdzie najniższy VAT w Europie?

Najniższa podstawowa stawka VAT w Europie obowiązuje w Luksemburgu i wynosi 17%. Natomiast drugie w kolejności są 3 kraje, gdzie podstawowa stawka VAT wynosi 19%, a są to: Cypr, Niemcy oraz Rumunia.

Pamiętaj jednak, że sprzedając towary do konsumentów prywatnych z innych krajów UE i nie korzystając z VAT OSS, możesz być zmuszony do lokalnych rozliczeń VAT. W takiej sytuacji będziesz potrzebował rejestracji VAT, a także konieczne będzie składanie lokalnych deklaracji VAT.

 

Najwyższy VAT w Europie

Najwyższa podstawowa stawka VAT w Europie wynosi 27% i obowiązuje na Węgrzech. Z kolei podstawowa stawka VAT na poziomie 25% występuje w Chorwacji, Danii oraz Szwecji.

Natomiast w przypadku obniżonych stawek VAT, najwyższa także dotyczy Węgier i wynosi 18%.

W których krajach Unii Europejskich są obniżone stawki VAT?

Podstawowa stawka VAT domyślnie dotyczy wszystkich towarów i usług, chyba że podlegają one pod stawki obniżone. Zakresy te są zazwyczaj określone w krajowych ustawach o podatku od wartości dodanej.

Jak mogliście zaobserwować w tabeli powyżej, niektóre kraje, takie jak Francja, Irlandia, Luksemburg czy Włochy mają nawet 2 stawki obniżone podatku od wartości dodanej, a także jedną stawkę super-obniżoną, w zależności od grupy produktów i usług.

Natomiast niektóre państwa, np. Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Holandia, Niemcy czy Słowacja posiadają zaledwie jedną obniżoną stawkę podatku VAT.

Z kolei w Danii, jako jedynym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie ma obniżonych stawek podatku VAT.

Gdzie w UE jest super obniżona stawka VAT?

Super obniżone stawki VAT to stawki, które wynoszą mniej niż 5%. Obowiązują one we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu oraz we Włoszech.

W zależności od kraju pod super obniżoną stawkę VAT podlegają różne grupy produktów, jednak bardzo często dana kategoria dotyczy kilku państw, np.:

  • książki, prasa, produkty wydawnicze
  • lekarstwa, farmaceutyki, sprzęt medyczny, produkty higieniczne
  • licencje telewizyjne
Potrzebujesz pomocy z VAT?

Potrzebujesz pomocy z VAT?

Odezwij się do nas i daj nam znać, jak możemy pomóc, a resztą zajmą się nasi specjaliści VAT Compliance. Udzielimy wsparcia w kwestiach związanych z rejestracjami, rozliczeniami, VAT OSS czy VAT EU.

Umów się na konsultację

Które kraje europejskie mają stawkę zerową podatku VAT?

Stawka zerowa to najniższa spośród stawek VAT i dotyczy wybranych towarów, i usług. W krajach Unii Europejskiej pod 0% stawkę vat podlegają:

  • eksport towarów poza UE
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • usługi dla podmiotów gospodarczych z siedzibą poza UE

Stawki VAT w Europie, a regulacje

Podatek VAT w Europie jest zharmonizowany na poziomie UE, co oznacza, że Unia Europejska ustala „ramy”, w których krajowe władze mogą regulować konkretne aspekty związane z tymi kwestiami.

 

Regulacje UE, a podstawowa stawka podatku VAT

Przykładem harmonizacji VAT w krajach Unii Europejskiej jest np. ustalenie wysokości VAT w Europie. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, podstawowa stawka VAT w kraju członkowskim nie może być niższa niż 15%, co wynika z unijnych regulacji.

 

Regulacje UE, a obniżone stawki VAT

Innym przykładem harmonizacji VAT w krajach UE jest także fakt, że w danym kraju mogą obowiązywać maksymalnie dwie obniżone stawki VAT (tj. niższe niż stawka podstawowa, ale wyższe niż 5%), pod które będą podlegały dostawy towarów i usług ujęte w załączniku III Dyrektywy VAT (art. 98 ust. 1 Dyrektywy VAT).

 

Regulacje UE, a super-obniżona stawka VAT i stawka zerowa

Kolejny przepis stanowi, że VAT w krajach UE może uwzględniać maksymalnie jedną super-obniżoną stawkę podatku VAT (tj. niższą niż 5%, a większą niż 0%), a także stawkę zerową, które obejmą maksymalnie 7 kategorii towarów i usług związanych z najbardziej podstawowymi potrzebami, jak np. artykuły spożywcze czy leki.

Jeżeli jednak chcesz poznać źródło unijnych regulacji, sprawdź unijną dyrektywę VAT.

Terminy składania deklaracji VAT

Kolejnym ważnym elementem związanym z VAT w krajach UE jest temat deklaracji VAT. Aspekt ten jest regulowany przez władze krajowe i różni się w każdym państwie.

W efekcie, każdy kraj posiada własne regulacje i warunki dot. częstotliwości składania lokalnych deklaracji, a także terminy, w których należy wywiązać się z tego obowiązku.

 

Kary i sankcje za niezłożenie deklaracji VAT w terminie

Co więcej, każdy kraj ustala własne przepisy dotyczące niewywiązywania się z obowiązkowego i terminowego składania deklaracji VAT. Dlatego też przed rozpoczęciem sprzedaży do klientów z danego kraju członkowskiego, warto wcześniej zapoznać się z tamtejszymi przepisami.

Gdzie i kiedy jest naliczany podatek VAT?

Podatek VAT jest naliczany na końcu procesu sprzedaży konsumentowi końcowemu, w kraju, do którego dokonuje on zakupu towarów i usług, według stawek VAT wprowadzonych przez tamtejsze władze.

Dodajmy, że po przekroczeniu łącznej kwoty 10 000 Euro ze sprzedaży w krajach UE, czyli limitu sprzedaży wysyłkowej w Europie, sprzedawca musi zarejestrować się do VAT w kraju, w którym ten limit został przekroczony i tam też rozliczać podatek VAT w Europie, lub skorzystać z procedury VAT OSS i rozliczać całą sprzedaż zagraniczną do krajów UE w jednym urzędzie skarbowym. Pamiętajcie jednak, że w takim wypadku kwoty ponad limit ze sprzedaży w danym państwie należy rozliczać według stawki VAT, która obowiązuje za granicą.

VAT w Europie stawki - podsumowanie

Stawki podatku VAT w krajach Unii Europejskiej w 2024 roku są zróżnicowane i zależą od krajowych regulacji, które adaptują unijne przepisy do lokalnych warunków. Najniższą podstawową stawkę VAT w UE znajdziemy w Luksemburgu (17%), podczas gdy najwyższą – na Węgrzech (27%). Różnorodność występuje także w przypadku stawek obniżonych i super-obniżonych, które obejmują specyficzne grupy produktów i usług.

Znajomość tych stawek jest kluczowa dla przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym, szczególnie w kontekście obowiązków rejestracyjnych i deklaracyjnych związanych z przekroczeniem progów sprzedaży do konsumentów w innych krajach UE. Stąd też warto śledzić zmiany w przepisach oraz korzystać z procedury VAT OSS, która upraszcza rozliczenia transgraniczne.

Jeżeli jednak potrzebujesz wsparcia w zakresie podatku VAT w krajach UE z takimi aspektami jak rejestracje, rozliczenia czy składanie deklaracji, umów się z nami na konsultację, a wskaż, co stanowi problem, a resztą zajmą się nasi specjaliści!

Michał Doruch Michał od ponad 10 lat zajmuje się m.in. rozliczaniem, rejestracjami i składaniem deklaracji VAT w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. To jednak nie wszystko! W bagażu swoich doświadczeń ma także kwestie związane z VAT OSS, raportowanie Intrastat i bezpośrednie wsparcie klientów. Z Taxology Michał jest związany od marca 2021 roku.