Ta strona korzysta z ciasteczek.

Jak opodatkować WSTO w innych krajach UE

  • Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023
  • Publikacja: 06.12.2021
  • Przeczytaj w: 8 min

WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to po prostu sprzedaż wysyłkowa towarów dla klientów prywatnych z krajów Unii Europejskiej.

Jak opodatkować WSTO

 

 

Co to jest WSTO?

WSTO, czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to po prostu sprzedaż wysyłkowa towarów dla klientów prywatnych z krajów Unii Europejskiej. To pojęcie zastąpiło od 1 lipca 2021 r. wcześniejsze definicje sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z ustawą, aby zakwalifikować sprzedaż towarów na odległość jako WSTO musi być spełnione jednocześnie kilka warunków:

  1. Nabywca nie może uczestniczyć w procesie transportu towarów, transport towarów do nabywcy odbywa się za pośrednictwem sprzedawcy lub osoby trzeciej.
  2. Wysyłka towarów rozpoczyna się na terytorium jednego państwa członkowskiego UE, a kończy się na terytorium innego kraju członkowskiego.
  3. Nabywcą jest osoba prywatna lub firma niebędąca płatnikiem podatku VAT, która nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. WNT.
  4. Przedmiotem sprzedaży nie mogą być nowymi środkami transportu lub towarami wymagającymi instalowania lub montażu z próbnym uruchomieniem.

Wyłączenia WSTO

Przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość WSTO nie stosujemy również w przypadku sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych – jeśli podstawa opodatkowania została ustalona zgodnie z procedurami szczególnymi określonymi w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy o VAT oraz pod warunkiem posiadania przez podatnika dokonującego dostawy dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy na tych szczególnych zasadach. Tak samo działało to w sprzedaży wysyłkowej. W ramach WSTO możemy natomiast dokonywać sprzedaży towarów akcyzowych.

Jak opodatkować WSTO?

Co do zasady, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość WSTO powinna zostać opodatkowana w kraju dostawy towarów. Jakie ma to przełożenie na fakturowanie, stawkę VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego? Czy wpływ na wybór odpowiednich regulacji będzie miało skorzystanie z procedury unijnej (OSS)?

Okazuje się, że w takiej sytuacji może dojść do specyficznej sytuacji, w której do fakturowania będą miały zastosowanie przepisy innego kraju, niż te które będą regulowały wysokość stawki VAT oraz moment powstanie obowiązku podatkowego.

Ta zasada dotyczy przede wszystkim podatników, którzy przekroczyli limit sprzedaży wysyłkowej.

Limit sprzedaży wysyłkowej i VAT-OSS

Zasada ustalania miejsca dostawy nie zmieniła się po 1 lipca 2021 r. jednak obniżeniu uległ limit sprzedaży wysyłkowej i obecnie wynosi on tylko 10 000 euro (42 000 zł). Jest to kwota netto po odliczeniu podatku od wartości dodanej. Zmienił się również sposób obliczania tego limitu. Próg dotyczy wszystkich dostaw w ramach WSTO, czyli musimy zsumować m.in. wartość całej sprzedaży towarów na odległość do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie została wprowadzona specjalna procedura VAT-OSS (one stop shop), która w założeniach ma ułatwić rozliczanie sprzedaży wysyłkowej WSTO. Procedura wprowadzona w ramach tzw. pakietu e-commerce zaczęła obowiązywać 1 lipca 2021 r. Stosowanie procedury nie jest obowiązkowe, ale dzięki niej możemy uniknąć konieczności rejestracji i rozliczania podatku VAT w każdym kraju UE, do którego wysyłane lub transportowane są nasze towary.

Obecnie więc, aby rozliczyć WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów) mamy 2 możliwości:

  • rejestracja do sytemu VAT-OSS,
  • rejestracja do VAT w kraju konsumpcji.

Fakturowanie WSTO

Załóżmy, że podatnik nie korzysta z reżimu OSS: wówczas w każdym przypadku powinien wystawić fakturę w celu udokumentowania sprzedaży na odległość. Do fakturowania zastosowanie znajdą przepisy państwa członkowskiego obowiązujące na terytorium którego ma miejsce dostawa towarów. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy podatnik rozlicza podatek VAT w ramach OSS – wówczas powinien on stosować przepisy państwa członkowskiego identyfikacji. Ale uwaga – jeżeli mówimy o polskich podatnikach (i innych dla których państwem członkowskim identyfikacji jest Polska), sprzedawca w ogóle nie ma obowiązku wystawiania faktur (nawet na żądanie nabywcy). Jeśli jednak zdecyduje się to zrobić to wówczas powinien wystawić faktury zgodnie z polskimi regulacjami ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy VAT a WSTO

W sytuacji gdy miejscem opodatkowania WSTO jest kraj konsumpcji, to moment powstania obowiązku podatkowego należy ustalić zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie. A zatem podatnicy powinni mieć na względzie przepisy obowiązujące w tym zakresie nawet w 26 pozostałych krajach członkowskich. Przygotowana przez nas matryca obowiązku podatkowego pokazuje, że nie we wszystkich krajach wystawienie faktury generuje obowiązek podatkowy: w niektórych – tylko w zakresie świadczenia usług (jak np. w Czechach) albo w zakresie dostaw ciągłych (jak np. we Francji) , a w niektórych – w ogóle nie ma wpływu na jego powstawanie (np. w Estonii czy Finlandii). Podobnie jest z otrzymaniem zaliczek – przykładowo w Grecji zaliczki generują obowiązek podatkowy jedynie w przypadku wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Opodatkowanie WSTO – przykłady

Przykład 1

Podatnik, który ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce wysyła na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE (m.in. z Francji, Niemiec, Czech, Belgii oraz Hiszpanii) towary, których wartość już w pierwszym miesiącu 2021 r. przekroczyła próg 42 000 zł. Począwszy od lipca 2021 r. podatnik musi opodatkować ww. transakcje w krajach konsumpcji, tj. odpowiednio we Francji, Niemczech, Czechach, Belgii oraz Hiszpanii. Podatnik zdecydował się na rejestrację do reżimu VAT OSS. W jaki sposób powinien udokumentować dokonywane transakcje?

Podatnik korzystający z VAT OSS w Polsce nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jeżeli jednak zdecyduje się na wystawienie faktur, to będzie je wystawiał zgodnie z zasadami obowiązującymi w Polsce. Na fakturze należy wskazać stawkę VAT właściwą dla państwa, w którym ma miejsce opodatkowanie transakcji. Obowiązek podatkowy również należy rozpoznać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju konsumpcji. Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania WSTO na kasie rejestrującej.

Przykład 2

Podatnik z siedzibą w Polsce wysyła na rzecz konsumentów z Litwy, Łotwy oraz Estonii towary, których wartość w pierwszej połowie 2021 r. przekroczyła próg 42 000 zł. Począwszy od lipca 2021 r. podatnik musi opodatkować ww. transakcje w krajach konsumpcji, tj. odpowiednio na Litwie, Łotwie oraz Estonii. Z uwagi na to, iż podatnik posiada lokalne rejestracje VAT w ww. krajach nie skorzystał z opcji rejestracji do reżimu VAT OSS. W jaki sposób powinien udokumentować dokonywane transakcje?

Podatnik powinien składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw (Litwie, Łotwie oraz Estonii). W takiej też sytuacji podatnik zobowiązany będzie wystawić fakturę, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania obowiązującymi w poszczególnych krajach konsumpcji. Z uwagi na to, iż dokonywane przez podatnika WSTO są opodatkowane na terytorium innych państw członkowskich UE to nie podlegają rejestracji na kasie fiskalnej według polskich przepisów.

Stawki VAT w ramach WSTO

Tutaj sytuacja wygląda podobnie – podatnicy dokonujący WSTO powinni znać stawki VAT właściwe dla ich produktów we wszystkich krajach członkowskich konsumpcji. Co istotne, jeśli dany towar korzysta z preferencyjnego opodatkowania w kraju (np. suplement diety opodatkowany stawką 8%) nie oznacza to wcale, że obniżone stawki będą obowiązywać na ten towar również w innych krajach unijnych (np. na Łotwie czy na Litwie suplementy nie podlegają obniżonym stawkom VAT).

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi zasadami opodatkowania Twoich towarów obowiązującymi w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy przypisać właściwą stawkę VAT albo ustalić moment powstawania obowiązku podatkowego.

Sprawdź także jaki VAT obowiązuje w Unii Europejskiej lub jej poszczególnych krajach: Belgii, Bułgarii, Czechach, Portugalii, Luksemburgu, Chorwacji, Grecji, Holandii, Francji, Rumunii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii czy na Węgrzech.

Przeczytaj także inne nasze artykuły:

Tomasz Połeć Doradca podatkowy nr 12104. Współzałożyciel i członek zarządu Taxology.